HUMAN MIND


เราเรียนรู้การ Generalization

เขียนเมื่อ
9,136
0
2

ปัญญา : Inference

เขียนเมื่อ
1,807
0
16

ปัญญา: Generalization

เขียนเมื่อ
2,181
0
0

ปัญญา / Discrimination

เขียนเมื่อ
1,002
0
0

ปัญญา / Intelligence

เขียนเมื่อ
909
0
0

กระบวนการของ Experience

เขียนเมื่อ
1,134
0
8

ปัญหาของ Experience

เขียนเมื่อ
1,183
0
4

Experiences & Knowledge

เขียนเมื่อ
1,164
0
5

เรื่องของ Experiences

เขียนเมื่อ
968
0
3

จาก Sensation ไปเป็น Perception

เขียนเมื่อ
2,891
0
17

Association, Models, Mind

เขียนเมื่อ
1,292
0
0

Cause - Effect ในวงจรนิวโรน

เขียนเมื่อ
2,189
0
8

Structure of Mind and Structure of Memory

เขียนเมื่อ
2,212
0
4

โครงสร้างของจิต

เขียนเมื่อ
2,025
0
4
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี