ดร. ไสว เลี่ยมแก้ว


-
-
Username
wk84sal
สมาชิกเลขที่
1678
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

     ผลงานทางวิชาการมีเป็นจำนวนมาก ทั้งตำรา บทความ งานวิจัย  โดยได้มีผู้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งท่านสามารถจะค้นหาได้โดย  google.com  โดยพิมพ์คำว่า  "เลี่ยมแก้ว" "ไสว เลี่ยมแก้ว" , หรือ "Dr.Swai"  หรือ  "ดร.ไสว  เลี่ยมแก้ว"  คำหนึ่งคำใด  แล้วคลิกค้นหา   ผลงานที่น่าสนใจเช่น

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์(Theory of Creativity)(2524:pp.52-64) 

ทฤษฎีสองกระบวนการ(Two-Process Theory of Concept Learning)(2525:pp.30-39)

ทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Theory of Learning Achievement)(2524:pp.6-9)

การวัดและประเมินผลการศึกษา(2516) 

แรงจูงใจและอาเวค(Motivation and Emotion)(2524) 

จิตวิทยาในห้องเรียน: การสอน(2528)

ปรัชญาจิตวิทยาเบื้องต้น(2526) 

จิตวิทยาความจำ : ทฤษฎีและการสอน(2528) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (225:pp.1-11) 

ทฤษฎีความน่าจะเป็นกับทฤษฎีทางจิตวิทยา(2525:pp.35-50) 

การสอบและการป้องกันวิทยานิพนธ์(250:pp.1-15) 

การปฏิรูปการเรียนรู้ : ทำได้หรือ? (Learning Reform : Can we ? )(2546:pp.6-25)

ฯลฯ

       

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี