บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์