Hiker

เราๆ ท่านๆ คงจะเห็นคุณค่าของการควบคุมน้ำหนัก หรือลดความอ้วนกันไม่มากก็น้อย วันนี้มีข่าวดีสำหรับท่านที่มี(ไข)มันน้อยครับ…

ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ ทิม อาร์. นากี (Nagy อาจมาจาก "นาคี" ที่ออกเสียงแบบแขกเป็น "นากี"…

นั่นคือ อาจมีเชื้อสายอินเดีย บังคลาเทศ หรือศรีลังกา) อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยอลาบามา สหรัฐฯ พบว่า การมี(ไข)มันน้อยน่าจะช่วยป้องกันมะเร็งได้

อาจารย์นากีแบ่งหนูชุดแรกเป็น 2 กลุ่ม ให้อาหารเท่าๆ กัน ทว่า… กลุ่มหนึ่งให้อยู่ในอุณหภูมิที่น้องหนูบอกว่า กำลังสบาย (27 องศาเซลเซียส) อีกกลุ่มหนึ่งให้อยู่ในอุณหภูมิที่น้องหนูบ่นว่า หนาว (22 องศาเซลเซียส)

หนูกลุ่มที่อยู่ท่ามกลางอุณหภูมิหนาวจะผอมกว่า เนื่องจากต้องใช้พลังงานส่วนหนึ่งในการทำให้ร่างกายอบอุ่น

อาจารย์นากีทำให้หนูทั้งสองกลุ่มเป็นมะเร็ง (บาปจัง)… ปรากฏว่า มะเร็งในกลุ่มหนูอ้วนโตเร็วกว่ากลุ่มหนูผอม

นอกจากนั้นกลุ่มหนูอ้วนยังมีระดับฮอร์โมนเลพทิน (leptin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้องอกเพิ่มขึ้น และมีระดับฮอร์โมนอะดิโพเนคทิน (adiponectin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีส่วนในการป้องกันมะเร็งลดลง

ต่อมาท่านทำการทดลองอีกครั้ง… คราวนี้ให้อาหารแบบ "ไม่อั้น" ปรากฏว่า กลุ่มหนูหนาว (22 องศาเซลเซียส) กินอาหารมากกว่ากลุ่มหนูอุ่น (27 องศาเซลเซียส) ถึง 30% ทำให้อ้วนพอๆ กัน

ผลปรากฏว่า เนื้องอกโตเร็วเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหนูหนาว (เลี้ยงที่ 22 องศาเซลเซียส ทำให้กินมากขึ้น) หรือกลุ่มหนูอุ่น (เลี้ยงที่ 27 องศาเซลเซียส)

อาจารย์ท่านแนะนำว่า ปัจจัยที่มีส่วนกระตุ้นให้มะเร็งโตเร็วน่าจะเป็นสัดส่วนของ(ไข)มันในร่างกาย

  • ไขมันยิ่งมาก ยิ่งเสี่ยงมะเร็ง
  • ไขมันน้อยหน่อย เสี่ยงมะเร็งน้อยลง

  Mouse On Wheel                   

การควบคุมน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคอ้วน หรือการลดน้ำหนัก (ถ้าน้ำหนักเกินหรืออ้วน) น่าจะมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งได้

ขอให้พวกเรามีสุขภาพดี และมีน้ำหนักพอดีไปนานๆ ครับ...

    ดาวน์โหลดฟรี...                              

  • เชิญดาวน์โหลดแฟ้ม (MSword) ฟรีที่นี่...
  • "สูตรลดความอ้วนฟรี (สูตรคุณสุภา)" พัฒนาสูตรโดยคุณสุภา เกียรติก้องแก้ว
  • [ Click - คลิก - Click ]
  • เชิญดาวน์โหลด "สูตรลดความอ้วนฟรี" สูตรจากเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
  • [ Click - คลิก - Click ]

    รวมบทความ "ลดความอ้วน"...            

    แหล่งที่มา:               

  • ขอขอบพระคุณ (thank) > UAB study suggests that body composition is key player in controlling cancer risks. UAB Cancer Answers monthly e-newsletter. > http://www.uabhealth.org/default.aspx?pid=103662 > January 24, 2007.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ > ปรับปรุงแก้ไข > 24 เมษายน 2550.