วันที่ 25 ถึง 28  มกราคม 2550

            บนเส้นทางกรุงเทพ ฯ - นครโฮจิมินทรซิตี้เดินทางต่อไปพักที่ หวุงเต่า..เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงกับบรรยากาศทะเลหาดทรายขาวสะอาดชีวิตชนบทที่เรียบง่ายที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอันน่าประทับใจ เดินทางหวนไปหวนมาระหว่างชนบทและเมืองและไปเข้าอุโมงค์ขูจีเรียนรู้วิธีจรยุทธ์เวียดกง    ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้


         1. ในเมืองมีการจำกัดความเร็ว  รถวิ่งช้ามากรัฐบาลเอาจริงเอาจัง อุบัติเหตุเกิดค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับบ้านเรา คนเวียดนามนิยมสัญจรโดยมอเตอร์ไซด์มากกว่ารถบัส ทั้งจักรยานมอเตอร์ไซด์วิ่งกันนัวเนียเต็มถนน จะชนกันบ้างก็ไม่แรงเพราะรถขับช้า


         2. สวัสดิภาพของเวียดนามค่อนข้างดีในเรื่องการกำจัดขอทานปลอม พระปลอมที่ออกบิณฑบาตเหลือให้ดูน้อยลงมาก ขโมยกับโจรก็น้อย ส่วนในเรื่องการจัดระเบียบสังคมใช้การจัดคุ้มวัฒนธรรม หมู่วัฒนธรรม  ครอบครัววัฒนธรรม โดยมีบัญญัติถ่ายทอดกันสู่การปฏิบัติ เช่น บุตรควรประพฤติอย่างไรต่อบิดา  มารดา  ปู่  ย่า ตา ยาย  เดือนหนึ่งจะมาเช็คกันมาสรรเสริญกันอาจจัดประชุมกันตามโรงเรียนหรือที่ ๆ เหมาะสม ผู้ปกครองจะได้รับเชิญมร่วมกันร้องเพลงมหาชัยของเวียดนาม  ซึ่งเป็นเพลงที่ปลูกฝังอุดมการณ์ฝังในหัวของคนเวียดนามจากรุ่นสู่รุ่น เพลงมหาชัยนี้มีความหมาย และร้องง่าย เป็นที่นิยมกว่าร้องเพลงชาติเวียดนามเสียอีก เนื้อเพลงแปลเป็นไทยมีความหมายว่า "วันนี้เป็นวันสว่าง นำพวกเราไปสู่อนาคต ซึ่งท่านได้สอนพวกเราไว้ เราได้ประจักษ์เป็นจริงแล้ว โฮจิมินห์ โฮจิมินห์...."

อุโมงค์ขูจี 
               3. จากการพูดคุยกับท่านทูตไทยที่มาให้การรับรองคณะจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทราบว่าเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่น่าทำการค้าและการลงทุนเพราะมีประชากรวัยแรงงานกว่าร้อยละ 70 อายุต่ำกว่า 40 ปี  ไต้หวันเข้ามาลงทุนเปิดโรงงานเพิ่มทุก  3 วันในรอบปีมีกว่า 4 หมื่นโรงงาน ไทยเรายังลงทุนน้อยอยู่ กำลังผลิตของเวียดนามข้าวเป็นอันดับสองของโลก กาแฟก็เป็นอันดับสองของโลก พริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นอันดับหนึ่งของโลก ทรัพยากรทางทะเลก็ไม่แพ้ใคร


   4. วิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในปี 2510 เวียดนามจะเป็นประเทศมหาอุตสาหกรรมไม่แพ้ญี่ปุ่นไม่แพ้เกาหลี"
(ไทยไม่อยู่ในสายตาเลยครับ)
 
            จากการที่ได้พูดคุยกับคนเวียดนาม เห็นไฟปรารถนา(Passion) ในตัวคนที่ถูกเพาะบ่มด้วยจิตวิญญาณที่หาญกล้าก่อเกิดศรัทธาอันเป็นจุดแข็งแกร่งของจิตใจ ทำให้ผู้คนขยัน มุ่งมั่น คิดว่าสักวันเราจะโต... ช่วยกันกอบกู้ฟื้นฟูประเทศ ด้วยชาวเวียดนามทุกคนคือลูกหลานของลุงโฮหรือโอจิมินห์ ซึ่งเปรียบเสมือนเทพของคนเวียดนาม โฮจิมินห์ได้ประกาศสงครามกับ  5  ศัตรู จนปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอุดมการณ์ของเวียดนาม  คือ    1. ผู้รุกราน 2. เจ้าของที่ดิน  3. ความโง่เขลา
4. ภัยธรรมชาติ  และ 5 การคอรัปชั่น.

             มาดูกันต่อไปเถอะครับ หากเราไม่เรียนรู้ ในการพัฒนากำลังคนที่จะต้องไปรับใช้ประเทศชาติในอนาคตที่บวกกับจิตวิญญาณความรักชาติ   รักองค์กร... เราจะกลายเป็นคนนอกสายตาของเวียดนาม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.