เมื่อวันที่ 25-28 มค ที่ผ่านมา สำนักงานคณบดี จากคณะแพทย์ ภูมิภาค 4 แห่ง คือ มอ. มข. มช. มน. มาจัดกิจกรรมแบ่งปันและแสวงหาความรู้ร่วมกัน ที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท

กลุ่มของคณะแพทย์ มอ. เดินทางออกจากคณะ 8 โมง ไปถึงประมาณเที่ยง แวะไปรับสมาชิกของ มข. ที่สนามบิน กระบี่  สนามบินสวยมาก เพิ่งมาครั้งแรก แล้วก็ไปแวะเที่ยวระหว่างทางก่อนเข้าโรงแรม ไปที่น้ำตกร้อน  และสระมรกต  ซึ่งเห็นน้ำเป็นสีเขียว เห็นเปลือกที่อยู่ในน้ำก็เห็นเป็นสีเขียว ดูแปลกมาก

แล้วก็เข้าโรงแรมที่พัก และ รับประทานอาหาร

บันทึกหน้า จะมาเล่ากิจกรรมในการสัมมนา