รศ. นพ. สมชาย  จงวุฒิเวศย์ 

         ขณะนี้อาจารย์หมอสมชาย เป็นหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ   หลังจากจบปริญญาแพทยศาสตร์จากจุฬาฯ แล้ว   ได้ศึกษาต่อจนจบ PhD (Molecular Protozoology) จากมหาวิทยาลัยนางาซากิ

         นี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งของนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   โดยทำวิจัยเพื่อการควบคุมโรคมาลาเรีย   โดยเน้นการศึกษาที่ตัวเชื้อมาลาเรีย   เป็นผู้นำของประเทศด้านการศึกษาการแพร่เชื้อมาลาเรียจากลิงสู่คน

วิจารณ์  พานิช
 3 ม.ค.50