วันศกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ ได้รับ mail แจ้งเตือนมาจาก..แต๋ม..เจ้าหน้าที่ของภาควิชาชีววิทยาดังนี้

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน

     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ
จะเริ่มจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม 2550 เป็นต้นไป
โดยมีกำหนดเวลาจ่าย ดังนี้

      เช้า   ตั้งแต่เวลา 09.30 น - 12.00 น (หยุดพักเที่ยงเฉพาะวันที่ 29
มกราคม 2550)
      บ่าย  ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.

     "ไปรับเงินกันได้เลยนะคะ"

แต๋ม

   วันนี้ผมก็ต้องไปรับทรัพย์เสียหน่อยครับ..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่อยู่ในมน.ท่านใด..(ที่อ่านบล็อกด้วย) ยังไม่ได้ไปรับเงินก็ไปกันได้ ในวันนี้ หรือไม่ว่างก็ไปวันอื่นๆ ก็ได้

   เรื่องเงินเรื่องทองบอกปากต่อปาก เดี๊ยวก็ไปรับกันเกือบหมด..คงเข้าแถวยาวกระมังครับ ก็ในมน.มีสมาชิกตั้ง 500 กว่าท่าน..ประเดี๋ยว beeman ไปรับก็จะถ่ายภาพมาฝากกัน..

   ส่วนมาก สมาชิกสหกรณ์ไปรับเงินก็ไม่ทราบว่าอะไร ทราบแต่ว่าเอาเงินมาซื้อหุ้นไว้ ถึงปีก็มารับปันผล..อีกส่วนหนึ่งเป็นสมาชิก..ก็เพื่อใช้สิทธิ์กู้...

    เงินที่ส่วนมากเรียกว่าเงินปันผล นั้น..ความจริงมีสองส่วนครับ

 1. เงินปันผล..หมายถึงเงินค่าหุ้นสหกรณ์ เป็นเงินที่คิดจากยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙+กับเงินค่าหุ้นที่สะสมทุกเดือนจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ รวม 12 เดือน
  (คูณด้วยจำนวนอัตราเงินปันผลซึ่งจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๗ แต่ส่วนของเงินที่สะสมค่าหุ้นรายเดือน ต้องคำนวณตามระยะเวลาของการสะสมค่าหุ้นด้วย)
 2. เงินเฉลี่ยคืน หมายถึงจำนวนดอกเบี้ยสะสม (ของเงินต้นที่เรากู้) จากเงินกู้ที่เราจ่ายให้สหกรณ์ คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืน ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๕

    ตัวอย่าง

 
ใบสำคัญจ่ายของสหกรณ์ฯ

      ใบสำคัญจ่ายของสหกรณ์

1. เงินปันผล ปี ๒๕๔๙ (คูณ ๗.๒๕ %)     =   ๗,๖๔๘.๙๓ บาท
2. เงินเฉลี่ยคืน ปี ๒๕๔๙ (คูณ ๒๐ %)    =   ๔,๐๐๐.๐๐  บาท

      รวม  

     ๑๑,๖๔๘.๙๓ บาท

                                          

         วิธีคิดเงินปันผล

       สมมุติว่ามีเงินค่าหุ้นอยู่ ณ ต้นปี ๒๕๔๙ อยู่ ๑ แสนบาท..ถึงสิ้นปี ก็จะได้เงินปันผล...๗,๒๕๐ บาท (สูตร ด=ตxปxอ หารด้วย 100) บวกด้วยเงินสะสมระหว่างปีอีก ๓๙๘.๙๓ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๖๔๘.๙๓ บาท

       วิธีคิดเงินปันผลค่าหุ้นสะสมระหว่างปี สมมุติว่าเรามีเงินค่าหุ้นสะสม เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท

 1. สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ มีเงินสะสมค่าหุ้นเท่ากับ
  1,000x11/12x0.0725 = 66.45 บาท
 2. สิ้นเดือนมีนาคม มีเงินสะสมค่าหุ้นเท่ากับ
  1,000x10/12x0.0725 = 60.42 บาท
 3. สิ้นเดือนเมษายน มีเงินสะสมค่าหุ้นเท่ากับ
  1,000x9/12x0.0725 = 54.37 บาท
 4.  สิ้นเดือนพฤษภาคม มีเงินสะสมค่าหุ้นเท่ากับ
  1,000x8/12x0.0725 = 48.33 บาท
 5. สิ้นเดือนมิถุนายน มีเงินสะสมค่าหุ้นเท่ากับ
  1,000x7/12x0.0725 = 42.29 บาท
 6. สิ้นเดือนกรกฎาคม มีเงินสะสมค่าหุ้นเท่ากับ
  1,000x6/12x0.0725 = 36.25 บาท
 7. สิ้นเดือนสิงหาคม มีเงินสะสมค่าหุ้นเท่ากับ
  1,000x5/12x0.0725 = 30.21 บาท
 8.  สิ้นเดือนกันยายน มีเงินสะสมค่าหุ้นเท่ากับ
  1,000x4/12x0.0725 = 24.17 บาท
 9. สิ้นเดือนตุลาคม มีเงินสะสมค่าหุ้นเท่ากับ 
  1,000x3/12x0.0725 = 18.12 บาท
 10. สิ้นเดือนพฤศจิกายน มีเงินสะสมค่าหุ้นเท่ากับ
  1,000x2/12x0.0725 = 12.08 บาท
 11. สิ้นเดือนธันวาคม มีเงินสะสมค่าหุ้นเท่ากับ 
  1,000x1/12x0.0725 = 6.04 บาท

     รวมเงินปันผลสะสม 11 เดือน เท่ากับ 398.93 บาท

วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน..(คิดง่ายมาก เอาดอกเบี้ยทุกเดือนที่จ่ายไปมาบวกรวมกันแล้วคูณด้วย 0.20 ครับ)

สมมุติว่าปี ๔๙ จ่ายดอกเบี้ยให้สหกรณ์รวม ๒๐,๐๐๐ บาท เราก็แค่เอา ๐.๒๐ มาคูณ จะได้ ๔,๐๐๐ บาท ครับ

ต่อไปเป็นภาพบรรยากาศชื่นมื่นของผู้มารับเงินปันผล

ท่านอาจารย์กมล การกุศล  
เข้าคิวรับสตางค์ ห้องดูคับแคบจัง (สำหรับวันนี้)  
ท่านประภาษ เพ็งพุ่ม (ใส่แว่น)  
ท่านอาจารย์สมนึก (หาชื่อไม่พบ) ชื่ออยู่กับขรก.บำนาญ  
Action หน่อย ท่านอาจารย์สมนึกและสมพงษ์  
รับแน่ สองแสน  
   

BeeMan

BeeMan