Hiker

เราๆ ท่านๆ คงไม่อยากให้ตัวเอง หรือคนที่เรารักเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากในผู้ชายอายุยืน

วันนี้มีข่าวดีสำหรับท่านที่ชอบมะเขือเทศ และบรอกโคลีครับ…

อาจารย์คริสที คานีน-อะดัมส์ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ และคณะทำการทดลองในหนูพบว่า

การกินพืชผักหลายชนิดผสมผสานกัน เช่น มะเขือเทศ + บรอกโคลี ดีกว่าการผักชนิดเดียว และดีกว่าผงสกัดไลโคพีน (สารพฤกษเคมีสีแดงในมะเขือเทศ) ฯลฯ

อาจารย์ท่านแบ่งหนูเป็นกลุ่มย่อยๆ เช่น หนูบางกลุ่มถูกตอนเป็นหนูขันที (ตัดอัณฑะ – บาปจัง) เพื่อลดปริมาณฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งมีส่วนทำให้ต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมลูกหมากโต

หนูบางกลุ่มถูกป้อนยาต้านฮอร์โมนเพศชาย (ฟินาสเทอไรด์) ฯลฯ

ท่านแบ่งหนูเหล่านี้เป็นกลุ่มย่อยๆ

  • บางกลุ่มให้สารสกัดไลโคพีน (สารพฤกษเคมีสีแดงในมะเขือเทศ)
  • บางกลุ่มให้ผงมะเขือเทศ หรือผงบรอกโคลีอย่างเดียว
  • บางกลุ่มให้ผงมะเขือเทศ และผงบรอกโคลีพร้อมๆ กัน

หลังจากนั้นฉีดเนื้องอกเข้าไปในตัวหนู (บาปอีกแล้ว) และติดตามผล ซึ่งเข้าใจว่า คงจะต้องฆ่าหนู เพื่อชั่งน้ำหนักเนื้องอก (บาปหนักยิ่งขึ้น)

ผลปรากฏว่า เนื้องอกโตช้าที่สุดในหนูที่ถูกตอนหรือหนูขันที รองลงไปเป็นหนูที่ได้กินผงมะเขือเทศ 10% พร้อมกับผงบรอกโคลี 10%

อาจารย์คริสทีกล่าวว่า การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การกินอาหารไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท (whole wheat – ขนมปังสีรำ) ฯลฯ ผัก และผลไม้มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้

การศึกษานี้ก็ให้ผลคล้ายๆ กัน กล่าวคือ

  1. การกินพืชผักหลายๆ ชนิดร่วมกันช่วยชะลอการเติบโตของเนื้องอกได้ดีกว่าการกินผักชนิดเดียว
  2. การกินพืชผักดีกว่าการกินสารสกัดจากพืชผัก

อาจารย์คริสทีอธิบายว่า กลไกการออกฤทธิ์ของสารพฤกษเคมีในพืชผักเป็นการออกฤทธิ์แบบ "ช่วยเหลือเกื้อกูล (synergistic)" กัน

การกินสารเคมีชนิดเดียว เช่น ไลโคพีน ฯลฯ จึงออกฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกได้ไม่ดี

ถ้าเทียบขนาดในคนเราจะเทียบเท่า…

  • การกินมะเขือเทศเชอรี่ประมาณ 2.5 ถ้วย (1 ถ้วย = 240 มิลลิลิตร) มะเขือเทศขนาด 3 นิ้ว 2 ผล หรือซอสมะเขือเทศวันละ 1 ถ้วย (= 240 มิลลิลิตร)
  • และบรอกโคลี 1.5 ถ้วย (= 360 มิลลิลิตร หรือประมาณมากกว่ากระป๋องน้ำอัดลมเล็กน้อย) วันละ 1 ครั้ง

    อาจารย์คริสทีกล่าวว่า การกินมะเขือเทศร่วมกับบรอกโคลี 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากได้ประมาณ 30%

ผู้เขียนขอเรียนเสนอว่า ถ้าไม่ชอบมะเขือเทศ หรือบรอกโคลี… เปลี่ยนเป็นน้ำมะเขือเทศ น้ำบรอกโคลี แตงโม หรือจะเปลี่ยนเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้ครับ…

    แหล่งที่มา: