ดิฉันได้ค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถและมีความใฝ่รู้ เข้ามาช่วยงานพัฒนาและดูแลระบบ ในนามของ UsableLabs

เยาวชนกลุ่มนี้เป็นนักศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ ระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 รวมทั้งศิษย์เก่าอีกหนึ่งคน

กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้หน่วยก้านดีทีเดียวค่ะ และลงเรียนวิชาที่ ดิฉัน และ ดร.ธวัชชัย สอนอยู่ด้วยค่ะ เรียกได้ว่า นำมาฝึกกันทั้งบู๊ทั้งบู๋นค่ะ

น้องๆ เขาจะเข้ามาช่วยดิฉันดูแล GotoKnow.org และ Learners.in.th และ Researchers.in.th ค่ะ ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะค่ะ

มีคำถามในการใช้ระบบประการใดสอบถามน้องๆ เข้ามาได้เลยค่ะ

รายชื่อผู้ประสานงาน มีดังนี้ค่ะ

  1. น.ส.สุนทรี แซ่ตั่น
  • นายจักรกฤษณ์ เหมวรรโณ
  • น.ส.ปัทมาพร จิตขจรไพศาล
  • นายวงศกฤต เกรียงวรกุล
  • น.ส.สุธรา บุญธรรม
  • นายพิชัย แซ่จิว
  •