ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

         "KM Workshop : KM นำไปสู่ LO ที่ยั่งยืนทำอย่างไร ?" ได้ปิดฉากลงแล้วเมื่อวันที่ 24 ที่ผ่านมา  แต่งาน KM ของ มมส. โดยเฉพาะของคณะอนุกรรมการฯ ที่จะต้องทำต่อไปยังมีอีกมาก  workshop ครั้งนี้อย่างที่ผมได้พูดไว้ในช่วงท้ายของ workshop ว่า กระบวนการนั้นยังไม่ครบขั้นตอนเนื่องจากปัจจัยเรื่องเวลา
           ตามแผนในช่วงท้ายเราจะมีเวลาทำ สิ่งที่เรียกว่า AAR กัน เพื่อสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก workshop รวมทั้งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูหนังและการนำเสนอจากทีมวิทยากร แต่เนื่องจากทีมวิทยากรให้เวลาแก่เราจนเกินเวลา และ พวกเราก็ให้ความสนใจกันอย่างมาก จึงต้องปรับแผน  จึงหวังว่าทุกท่านคงจะไปดำเนินการต่อ และ หวังว่าการจบลงของ workshop นี้จะเป็นการจุดประกาย นำไปสู่การเปิดโครงการและกิจกรรม การใช้ KM ในหน่วยงานต่าง ๆ ใน มมส. ต่อไป
         ปลาทู หรือ ปลากัด มมส. คงจะมีหางทำให้เป็นปลาที่ครบตัว และ มีการสบัดหางกันต่อไป