KPN AC jack

  ติดต่อ

  ติดต่อ
 • Username: kampha
 • นักวิชาการศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 • สมาชิกเลขที่ 1813
 • เป็นสมาชิกเมื่อ 
 • เข้าระบบเมื่อ 
 •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
 •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

 • เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2520 เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามโดยกำเนิด เรียนที่นี้ ทำงานที่นี้
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2538
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2542
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2545