KPN AC jack

นักวิชาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Usernamekampha
สมาชิกเลขที่1813
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  • เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2520 เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามโดยกำเนิด เรียนที่นี้ ทำงานที่นี้
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2538
  • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2542
  • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2545