วัลลา ตันตโยทัย


ผู้ประสานงานเครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
Username
copdmfaci
สมาชิกเลขที่
91
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา

ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2517-2541 : พยาบาลประจำการ หัวหน้าหอผู้ป่วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำงานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2541-2546 : อาจารย์ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รักษาการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มกราคม 2547- กรกฎาคม 2550 ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์

15 สิงหาคม 2550 - กันยายน 2558 : คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พฤศจิกายน 2557 - 30 มิถุนายน 2559 : รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท