จ๊ะจ๋า

จ๊ะจ๋า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Usernamechantalak
สมาชิกเลขที่3893
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

        ดิฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี  จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในปี 2542 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545  ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงานในตำแน่ง ผู้ช่วยวิจัยของโครงการ การหายุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในทศวรรษหน้าโดยมี ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้เงินทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยของโครงการ หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญาโทก็ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในบริษัทแอสโก้ดรัค และในปี 2546เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยระบบคุณภาพ ISO 17025 และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการตลาด ในสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 ปี  หลังจากนั้นได้ทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ  Program Officer ที่สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  หลังจากนั้นก็ไปทำงานที่แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ ปัจจุบัน ทำงานที่สถาบันคลังสมองของชาติคะ