จ๊ะจ๋า


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Username
chantalak
สมาชิกเลขที่
3893
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

        ดิฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี  จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในปี 2542 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545  ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงานในตำแน่ง ผู้ช่วยวิจัยของโครงการ การหายุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในทศวรรษหน้าโดยมี ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้เงินทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยของโครงการ หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญาโทก็ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในบริษัทแอสโก้ดรัค และในปี 2546เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยระบบคุณภาพ ISO 17025 และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการตลาด ในสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 ปี  หลังจากนั้นได้ทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ  Program Officer ที่สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  หลังจากนั้นก็ไปทำงานที่แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ ปัจจุบัน ทำงานที่สถาบันคลังสมองของชาติคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท