เมื่อวานผู้เขียนถึงวิถีไทยรีสอร์ทประมาณเกือบ 17.30 น ผู้เขียนไปถึงค่อนข้างเร็ว ได้พบทีมวิทยากร นอกจากนี้พี่หมูยังมาเยี่ยมเลยมีการกอดกระจาย เอารายละเอียดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาบอกก่อนนะครับ แล้วจะเอารูปการประชุมและรายละเอียดของฐานกิจกรรมมาเล่าให้ฟังพร้อมภาพประกอบ

 

- กล่าวเปิดการประชุม

- กิจกรรมละลายพฤติกรรม

- ศน ลำดวนสร้างความตระหนัก

- พี่แสงทอง คุยเรื่อง KM

- แยกฐาน 2 โซน

       กิจกรรมตามฐาน

       โซน A

       ฐานที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ อ.สุภมาส เหมือนวงษ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลพระบรมฯ

       ฐานที่ 2 Vocabulary learning อาจารย์กัญญาพัชร เกตุแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา

ฐานที่ 3 Love letter . สุภาพร กล่ำจีน โรงเรียนวัดทุ่งคอก

เป็นการเขียนจดหมาย

       ฐานที่ 4 The Rod .วณีวรรณ เรืองเนตร์ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัวเป็นการใช้การเล่าโดยการบอกสถานที่ บอกทิศทาง เรื่อง preposition

       ฐานที่ 5 English Camp . รัชนีวรรณ มั่นใจโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 การใช้เกมมาจัดการเรียนการสอน  จัดหนึ่งวัน แต่ละเกม เช่น people to people สอน part of speech  Chicken, eye year nose,

       โซน B

      

     ฐานที่ 1  power point .สุพัตรา มูลละออง โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

     

          ฐานที่ 2 ปรับพื้นฐาน อ.วิภารัตน์ ปุสดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

      

ฐานที่ 3 ฟังไปวาดไป อ. พิณวดี บัวแตง โรงเรียนอนุบบาลบ้านท่าพระยาจักร  เน้นทักษะการฟัง ฟังนิทาน ระบายสี สอนเรื่องสี และ part of body

       ฐานที่ 4 Talkative pictures  อาจารย์ประยุทธ พันธุ์บัว โรงเรียนบางลี่วิทยา ใช้คลังภาพเช่น ภาพครูคุยกับควาย ฝึกสร้างประโยคคำถาม ครู guide เรื่องที่จะสอนด้วย  

       ฐานที่ 5 She โว shows phonics  . สุมาลี อนันตสุข โรงเรียนวัดทับกระดาน สอนพยัญชนะ สระ ไล่เสียงจนครบ โยงจากพยัญชนะเข้าสู่ตัวนักเรียนจากอังกฤษไทยสลับกัน  

       เมื่อคืนเตรียมงาน เหล่าวิทยากร ช่วยกันเตรียมเอกสาร (รวมผู้เขียนด้วย) เราแซวกันว่ามันคือโรงงานนรกดีๆๆนี่เอง อิอิๆ  จะเอาภาพกิจกรรมมาเพิ่ม ตอนนี้ดูภาพพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าก่อนการอบรมไปก่อนนะครับ

กิจกรรมละลายพฤติกรรม(Ice breaking)

ผอ. ประจักษ์มาแล้วครับ