ความเห็น 758156

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภาษาอังกฤษที่สุพรรณบุรี (1)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ ว่าที่ดร.ขจิต
  • มาชื่นชมกับกิจกรรมของพี่น้องชาวสุพรรณค่ะ
  • มีความสุข และงานสำเร็จ นะคะ
  • มิสเตอร์ชีพจรลงเท้า อิ อิ