ความเห็น 757586

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภาษาอังกฤษที่สุพรรณบุรี (1)

เขียนเมื่อ 

แงแง  อยากไป  อยากไป  แต่ไปไม่ได้  แงแง

คิดถึงน้องชาย และทุกท่านค่ะ

ส่งใจไปนะคะ