จารุวัจน์ شافعى
ผศ.ดร. จารุวัจน์ ชาฟีอีย์ สองเมือง

จารุวัจน์ شافعى


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Username
jaruwut
สมาชิกเลขที่
7670
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

นายคนนี้ชื่อ จารุวัจน์ สองเมือง ชื่อภาษาอาหรับว่า ชาฟีอีย์ บินอับดุลรอชีด

การศึกษา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้า,นในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีครับ

ประวัติการทำงาน

 • ครูพิเศษ โรงเรียนสามารถดีวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (พ.ศ. 2543 หนึ่งภาคการศึกษา)
 • ครูประจำโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (พ.ศ2543 หนึ่งภาคการศึกษา)
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามยะลา (พ.ศ 2544 ถึงปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษ วิชา multimedia authoring คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี (เทอม 1 ปี 2550)
 • รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2547 ถึง 2551)
 • ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา (กุมภาพันธ์ 2553-พฤศจิกายน 2554)
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (10 มิถุนายน 2556 - 16 มิถุนายน 2558)
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (17 มิถุนายน 2558- 6 พฤษภาคม 2561)
 • ผู้จัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มิถุนายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2565)
 • ผู้จัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มิถุนายน 2565-พฤษภาคม 2566)
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (พฤษภาคม 2566- ปัจจุบัน)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท