ความเห็น 757933

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภาษาอังกฤษที่สุพรรณบุรี (1)

เขียนเมื่อ 
  • ชาว สพท.สพ.2 ขอขอบพระคุณ
  • อ.ขจิต  ฝอยทอง  มาเป็นวิทยากร
  • ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้