นายประจักษ์ ปานอินทร์

เคยเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพท.สพ.2
Usernameprajak
สมาชิกเลขที่12903
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

2509 -2510  ป.กศ.ต้น โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา(รุ่นสุดท้าย)

2511-2512   ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา(รุ่น1)

2513-2514   กศ.บ. วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก(รุ่น3) วิชาเอกฟิสิกส์   สมัย ดร.พนัส  หันนาคินทร์

2518    บรรจุรับราชการเป็นครูตรี ที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น

2520    ย้ายมา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

2527    เป็นครูใหญ่โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี

2536    เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษ อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี

2537    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี

2542    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

2544   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา  อ.สองพี่น้องวิทยา  จ.สุพรรณบุรี

2551    เกษียณอายุราชการ.......อิอิ.อิ สบายแฮ