@..สายธาร..@


คุณครูค่ะ
Username
saytharn
สมาชิกเลขที่
32881
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษาสูงสุด        มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก

เป็นคุณครู สอนในโรงเรียนประถมศึกษาเล็กๆแห่งหนึ่ง โรงเรียนจะติดฝายขนาดใหญ่ ชื่อฝายพญานาค  บรรยากาศร่มรื่น  ในความรู้สึกจะสวยมากค่ะในฤดูหนาว

งานการสอน

 • ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  การงานฯ(คอมพิวเตอร์) ชั้น ป. 1 -6
 • ครูประจำชั้น ป.4

งานพิเศษ

 • ครูธุรการโรงเรียน  ตอบรับหนังสือ  รายงานข้อมูล
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานข้อมูลควบคุมภายใน
 • จัดทำโปรแกรม SMIS (ระบบบริหารสถานศึกษา)
 • โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน
 • OBEC
 • ระบบติดตามผลและประเมินผล(รายงานการใช้อินเทอร์เน็ต)
 • รายงานรับนักเรียนบนเน็ตและPaper
 • รายงานข้อมูล Data On Web
 • ข้อมูล M-obec
 • คำรับรองปฏิบัติราชการ(Visual Control)
 • โปรแกรมต้นทุนผลผลิต OUC
 • จัดทำข้อมูลระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา
 • จัดทำรายงานการพัฒนาสถานศึกษา (SAR)
 • โปรแกรมข้อมูลที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
 • จัดทำข้อมูลกำลังพล
 • จัดทำข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • กรรมการงานวิชาการต่างๆ ได้แก่ กรรมการพูดภาษาอังกฤษ แข่งขันโครงงานคุณธรรม เป็นต้น 
 • วิทยากรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • คณะทำงาน  ให้ความร่วมมือด้านการทำข้อมูลวิชาการเครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว
 • คณะทำงานที่ให้ความร่วมมือด้านการจัดทำข้อมูลต่างๆที่ สพท.ชย.2มอบหมาย ได้แก่ เอกสารการอบรม รายงานการดำเนินงานอบรมของเขต หนังสือเกษียณ คู่มือครูผู้ช่วย งานโปรแกรม เป็นต้น
 • จัดทำโปรแกรมระบบบัญชี (budget_cp2)
 • ข้อมูลสารสนเทศทั่วไป
 • จัดทำธรรมนูญโรงเรียน
 • จัดทำแผนกลยุทธ์
 • จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
 • วิทยากรICTครูธุรการ
 • วิทยากรGuruครูเยียวยา
 • ทำโปรแกรมต่อใบประกอบวิชาชีพ
 • นำเสนอนวัตกรรมตลาดนัดการจัดการความรู้ ระดับชาติ ครั้งที่ 2  22 เม.ย. 53 ณ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
 • เจ้าหน้าที่สำมะโนนักเรียน
 • จัดทำนวัตกรรมและได้รับเลือกเข้าโครงการStar of Network ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของสพป.ชย.2

ความภาคภูมิใจ

- ได้รับรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

ประจำปี พ.ศ.2552 (รับรางวัลที่หอประชุมคุรุสภา จากนายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 16 มกราคม 2553)

- ได้รับเลือกให้ไปอบรมศึกษาดูงานคอมพิวเตอร์ที่ ประเทศสิงคโปร์

- ครูผู้สอนดีเด่น

- ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น

- ครูรักการอ่านดีเด่น

- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

- ครูเกียรติยศ

- ได้รับประกาศนียบัตรการสอบ TKT เลขทะเบียน 0021698960  ระดับ Brand 3

(breadth and depth of knowledge of TKT content areas 

จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์  ประเทศอังกฤษ

 

                                   ลึกๆในใจ

เชื่อมั่น..ในความรัก     

ศรัทธา..ในความจริงใจ

ชื่อใน..คุณความดี

รักสิ่งใด  ย่อมทำเพื่อสิ่งนั้นอย่างดีที่สุด

ศรัทธาสิ่งใด  ย่อมทำเพื่อสิ่งนั้นอย่างดีที่สุด

คุณความดี  ย่อมปกป้อง คุ้มครองคนดีเสมอ

คติ     จะเป็นในสิ่งที่เป็นได้  ให้ดีที่สุด

@@@@@@@@@   คือ  เรา  @@@@@@@@@@

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท