คุณพิทักษ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
Usernamezatori
สมาชิกเลขที่34984
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ตกฟาก : หลังจากหมู่บ้านบางระจันแตกพ่ายประมาณสองร้อยปี

การศึกษา

  • ปวส. วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ (รุ่นยี่สิบ: ฉลองกรุงฯ 200 ปี)
  • สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) รัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รุ่นหนึ่ง: บร.)

 

 

khunpitak