เกษตร(อยู่)จังหวัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
http://nongkhai.doae.go.th/page3.htm
Usernamepree-d
สมาชิกเลขที่40538
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกษตร(อยู่)จังหวัด อยู่หนองคาย เรียนเกษตรที่ริมหนองแด รุ่น 18

* จบประมง

* พนักงานเกษตรตำบลห้วยขวาง อำเภอเมือง นครพนม

* เจ้าพนักงานการเกษตร อำเภอโพนพิสัย โซ่พิสัย หนองคาย

* นักวิชาการเกษตร เป็นเกษตร(อยู่)จังหวัดหนองคาย

- รับงานข้าว (ข้าวไร่ละ 1 ตัน ข้าวญี่ปุ่น ข้าวไร่ ศูนย์ข้าวชุมชน)

- พืชฤดูแล้ง(ปลูกมันไร่ละ 30 ตัน)

- แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช

- วิทยากรโรงเรียนเกษตรกร

- วิทยากรกระบวนการ

- เป็นพิธีกรกิติมศักดิ์ที่หลายหน่วยงานเชิญ เชิญข้ามจังหวัด (ยกเว้นหน่วยงานตัวเองไม่รับ ฮิ..ฮิ)

- รู้เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ฯลฯ

- มีเครือข่ายแปลงทดสอบการเกษตรขนาดใหญ่มาก

 

http://nongkhai.doae.go.th/page3.htm