เกษตร(อยู่)จังหวัด

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: pree-d
  • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
  • http://nongkhai.doae.go.th/page3.htm
  • สมาชิกเลขที่ 40538
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

เกษตร(อยู่)จังหวัด อยู่หนองคาย เรียนเกษตรที่ริมหนองแด รุ่น 18

* จบประมง

* พนักงานเกษตรตำบลห้วยขวาง อำเภอเมือง นครพนม

* เจ้าพนักงานการเกษตร อำเภอโพนพิสัย โซ่พิสัย หนองคาย

* นักวิชาการเกษตร เป็นเกษตร(อยู่)จังหวัดหนองคาย

- รับงานข้าว (ข้าวไร่ละ 1 ตัน ข้าวญี่ปุ่น ข้าวไร่ ศูนย์ข้าวชุมชน)

- พืชฤดูแล้ง(ปลูกมันไร่ละ 30 ตัน)

- แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช

- วิทยากรโรงเรียนเกษตรกร

- วิทยากรกระบวนการ

- เป็นพิธีกรกิติมศักดิ์ที่หลายหน่วยงานเชิญ เชิญข้ามจังหวัด (ยกเว้นหน่วยงานตัวเองไม่รับ ฮิ..ฮิ)

- รู้เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ฯลฯ

- มีเครือข่ายแปลงทดสอบการเกษตรขนาดใหญ่มาก

 

http://nongkhai.doae.go.th/page3.htm