ครูโย่ง

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: yong_handsome
  • ครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
  • โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
  • สมาชิกเลขที่ 44157
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ชื่อ ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ ยอดมงคล

ชื่อเล่น โย่ง

เกิดวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2520

ปัจจุบัน อายุ 33 ปี

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏสกลนคร

วิชาเอกดนตรีศึกษา

อาชีพปัจจุบัน รับราชการครู ตำแหน่ง ครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1

โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร