ครูโย่ง

ครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
Usernameyong_handsome
สมาชิกเลขที่44157
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ ยอดมงคล

ชื่อเล่น โย่ง

เกิดวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2520

ปัจจุบัน อายุ 33 ปี

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏสกลนคร

วิชาเอกดนตรีศึกษา

อาชีพปัจจุบัน รับราชการครู ตำแหน่ง ครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1

โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร