ความเห็น 757633

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภาษาอังกฤษที่สุพรรณบุรี (1)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมากินกาแฟครับ
  • ส่วนภาษาอังกฤษให้น้องจิที่บางลี่เรียนแทนแล้วกัน