อนุทินล่าสุด


บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

"๗ เมษายน ๒๕๕๙"

เช้า + บ่าย...ของวันนี้ นั่งบรรยาย + อธิบาย เหตุผล ความจำเป็นในการทำให้ระดับต่าง ๆ สูงขึ้นนั้น ทำกันอย่างไรให้หน่วยงานภายใน มรภ.พิบูลสงคราม ฟัง...พร้อม ๆ กับนำเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่ง ให้กับตำแหน่งภายในกองบริหารงานบุคคล นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา...กว่าจะเสร็จ เหนื่อยมั๊ก ๆ...ต้องตอบประเด็นคำถาม ไขข้อข้องใจต่าง ๆ ให้คณะกรรมการในที่ประชุมได้รับฟัง...แต่อะไรจะเหนือเหตุผล...พี่บุษสามารถอธิบายให้กับตำแหน่งของน้อง ๆ ในกองผ่านได้แล้ว...สำเร็จไปอีกหนึ่ง เพื่องานของมหาวิทยาลัย...ตอนนี้รอในภาพรวมที่ได้อธิบายไปให้แต่ละหน่วยงานส่งขึ้นมาทำในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ว่ากันตามภาระงานที่แต่ตำแหน่งได้รับผิดชอบ...แค่กำหนดระดับเท่านั้น...ทำได้หรือไม่ นั่นคือ...ผลงานของแต่ละบุคคลนะคร้าาาา...สำหรับสายสนับสนุนวิชาการของ มรภ.พิบูลสงครามความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

๒ วันมานี้...เข้ามาเปิดดูบันทึกที่เคยได้เขียนไว้เมื่อ ๖ ปีที่แล้ว...เท่าที่สังเกตดูจากสถิติมีต่อวันประมาณ ๑,๐๐๐ อัพ บางวันถึง ๒,๐๐๐ กว่า ๆ มากพอสมควร...ในเรื่องของกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ของภาครัฐ และเรื่องราวชีวิตของฉันที่ได้ฝากไว้บนพื้นที่แห่งนี้...นี่คือ เฉพาะบันทึกที่เป็นของทางการ ไม่รวมกับบล็อกใหม่ที่เขียนเรื่องราวของ "ทักษะชีวิต" ของฉันเอง...ขอบคุณทุกท่าน ทีม Gotoknow ทุก ๆ คนนะคะ...ที่ให้พี่บุษ มีเวทีในการฝึกเขียนและนำความรู้มาแบ่งปันให้กับสาธารณชนค่ะ...สถิติ...นั้น ก็คือ Rating แต่ที่สำคัญ เราได้ช่วยกันพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้กับเด็กรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราวที่สามารถนำไปต่อยอด "ชีวิต" ของพวกเขาได้ค่ะ...ขอบคุณอีกครั้งนะคะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

ช่วงนี้เตรียมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล + แผนพัฒนาบุคลากร + การจัดทำเว็บไซด์ของกอง ใหม่โดยประสานให้ข้อมูลกับฝ่าย ITความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

ทุก ๆ ครั้งที่ตัวเราขับรถยนต์ไม่ว่ามาทำงานหรือกลับบ้าน สังเกตตนเองว่า...ช่วงนี้ชอบฟังแต่ "ธรรมะ" ซึ่งมีอาจารย์นักปฏิบัติได้มาบรรยายธรรมให้ฟัง เมื่อฟังแล้วก็รู้สึกเข้าถึงหลักธรรมที่ท่านสอน...เพราะตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติ ในชีวิตปัจจุบันก็นำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอน เราก็นำมาใช้ปฏิบัติกับชีวิตของตัวเราเอง มีสติอยู่กับตัว รู้ตัวเองตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไร? ไม่ทำจิตให้ฟุ้งออกไปนอกกายเรา เพราะถ้าปล่อยจิตออกนอกแล้วจะไม่ค่อยมีความสุขต่อตนเองสักเท่าไร? มีใครบ้างสักกี่คนที่นำเรื่อง "ธรรมะ" เข้ามาประกอบกับการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าเรื่อง ครอบครัว หรือเรื่องของการทำงานในแต่ละวัน...ถ้าทุกคนสามารถนำหลักธรรมมาใช้ดังกล่าวแล้ว ปัญหาสังคมในแต่ละเรื่องคงลดลงบ้างสินะ!!!ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการทำงานเป็นทีม + การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันในการทำงาน

ที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ รวม ๒ วัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ


๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีหน้าที่พาพนักงานมหาวิทยาลัยของ มรภ.พิบูลสงคราม เข้ารับการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม (รวมทั้งการปฏิบัติธรรม) ที่วัดบางพาน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (เขตติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี) การปฏิบัติธรรมครั้งเปรียบเสมือนกับการชาร์ตแบตเตอรี่ของตนเองที่กำลังเริ่มอ่อนแรงลงให้มีกำลังไฟพร้อมที่จะก้าวเดินต่อกับการทำงาน พร้อมกับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์อีกต่อไป...

ได้อะไรมาเยอะมากที่ตัวเองไม่สามารถบอกผู้อื่นได้ นอกจากตัวเราเอง...แต่ที่ได้มาและขอบอกให้แก่ทุก ๆ ท่านที่เข้ามาอ่าน นั่นคือ...การนำบุญ กุศล ที่ตนเองได้กระทำในครั้งนี้ และการได้ปฏิบัติมาให้กับทุก ๆ คน ที่เป็นสมาชิกของ Gotoknow และผู้ที่เข้ามาอ่าน จงได้รับส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติในครั้งนี้ด้วยเทอญ...

ความเห็น (2)
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

ชีวิตโดนอะไรมามาก...๓ วันนี้ (๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ขอเข้าวัดปฏิบัติธรรม....แผ่ส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ถ้าจะดี...
"สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้เป็นสุข ๆ เถิด"...ฉันขออโหสิกรรมให้กับคนที่ทำร้ายฉันทุกคน...อย่าได้ผูกพยาบาทต่อกันเลย...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

เมื่อวาน เวลา ๑๓.๐๐ น. (๑๑ เมษายน ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ในคราวนี้นับเป็นครั้งแรก...ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เราสามารถพาทีมงานของเราไปได้สำเร็จในระดับหนึ่ง นับแต่ ม. ขาดผู้บริหารระดับสูงอยู่ในขณะนี้ แต่เราก็สามารถอธิบายความเป็นมา เป็นไปของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ ม. ของเราได้กระทำขึ้นให้กับ ม.ที่มาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้กับบริบทของ ม.ที่มาดูงาน

สิ่งสำคัญในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องบุคคล นั่นคือ อย่าปล่อยให้เกิดช่องว่างที่จะไม่กระทำ เช่น การออกระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางต้องปฏิบัติ เพราะเรื่องสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ทุกคนเฝ้ารอ เฝ้ามองดูอยู่ ยิ่งปัจจุบันเป็นโลกของอิเล็กทรอนิคด้วยแล้ว คนเป็นผู้นำต้องคิด ริเริ่มที่จะกระทำออกมาใช้บังคับและถือปฏิบัติกันให้ได้ เพราะไม่เช่นนั้น จะเกิดช่องว่างให้กับอีกฝ่ายเมื่อไปทราบจากที่อื่นแล้วนำมาพูดให้กับผู้บริหารในทางที่เสียหายต่อองค์กรได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

เป็นผู้บริหารระดับกลางนี่...มีอะไรให้ตัวเราต้องแก้ไขปัญหามากมาย ไม่ว่าปัญหาระดับผู้บริหารระดับสูง ปัญหาภายในกับลูกน้องในกอง ถูกกระทบกันทั้งขึ้นทั้งล่องเลย แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านไปด้วยดี สิ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา นั่นคือ "สติ" การมีสติที่นิ่ง ตั้งมั่นตั้งใจรับกับปัญหานั้น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ สุดท้ายปัญหาต่าง ๆ ก็คลี่คลายลง...อีกสิ่งที่สำคัญ ก็คือ การได้พูดจา ชี้แจง พูดกันด้วยเหตุด้วยผล จุดที่พวกเราตั้งมั่น นั่นคือ เรื่องงาน เป็นหลัก ชี้ให้ทุกคนเห็น จะได้ไม่เลอะเทอะ เพราะทุกชีวิตที่เข้ามาอยู่ในกองบริหารงานบุคคล สิ่งที่สำคัญ คือ เรามาทำงาน ยึดเรื่องงานเป็นหลัก เรื่องอื่นก็เพลา ๆ ลง ทุกคนมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน นั่นคือ การทำงาน เป้าหมายที่ต้องได้ คือ ได้ผลงานมากกว่าสิ่งอื่น...สิ่งนี้เอง ที่จะทำให้งานประสบผลสำเร็จได้ 

ในระหว่างการเดินทางที่จะทำให้งานสำเร็จลงได้นั้น ย่อมพบเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย แต่ก็ขอให้ทุกคนทำงานกันด้วยใจ อะไรที่คาใจ แคลงใจ ก็ให้พยายามปลด ๆ ลงไปบ้าง ถ้าทุกคนต่างร่วมด้วยช่วยกัน เชื่อเลยว่า เราจะนำพากองบริหารงานบุคคลของเราไปรอด
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

                สุดท้ายก็เป็นแบบที่คิด...ช่วงนี้งานเพียบเลย จัดลำดับความสำคัญแทบไม่ถูก วันหนึ่ง ๆ มีแต่ประชุม ไม่ว่าจะประชุมในเรื่องการสรรหาคณบดี สรรหาผู้อำนวยการสำนัก วนเวียนเหมือนวัฏจักร ไหนจะเรื่องต่อเวลาราชการ การเตรียมการสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจัดทำข้อสอบ การเตรียมการห้องสอบ การเตรียมตรวจข้อสอบ การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย การให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย การพิจารณาความดีความชอบ แถมยังมีงานอื่น ๆ ที่เบ็ดเตล็ดอีกมากมาย...เรียงคิวกันมาแบบหน้าสลอนเลยล่ะ..ต้องตั้งสติว่า...ควรทำสิ่งใดก่อน - หลัง แล้วค่อย ๆ ไล่ออกทีละเรื่อง ๆ กว่าจะจบกระบวนการคงประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ โน่นแหล่ะ...เป็นแบบนี้ทุกปีสิน่า...มีผู้บริหารบอกว่า...ไม่เห็นทำไรเลยสำหรับกองนี้...หรือไม่ก็คำพูดที่ว่า..."เดี๋ยวกองนี้จะไม่มีงานจะทำ" คิดได้ไง...เวลาท่านพูดไม่รู้ว่าคิดหรือเปล่า...แต่เราเป็นคนฟัง...สะดุดกับคำพูดของท่าน เพราะเรา "คิดเป็น" แต่จะว่าไป ท่านพูดเล่นรึ??? น่าจะไม่ใช่ เพราะไม่ใช่สถานการณ์ที่ควรพูด...ทำให้ตัวเราคิดว่า...การจะพูดอะไรสักคำ "ควรต้องคิด ก่อนที่จะพูด" เพราะก่อนพูด "เราเป็นนายคำพูด" พอพูดไปแล้ว "คำพูดเป็นนายเรา"...

                นี่ขนาดเราทำงานนะเนี่ย!!! ถ้าเราไม่ทำจะไม่คิดและไม่ว่าสักคำ...ต้องนำคำพระท่านมาเพื่อสกดจิตใจเราแล้วล่ะว่า...คำพูดคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไป..."สักแต่จะพูด" ขอแค่ให้ได้พูด..."ไม่โกรธ" เพราะถ้าเราโกรธ ตัวเราจะโง่ ถ้าเราโมโห เราก็คือ "คนบ้า"...อะไรกับคำพูดคน "สักว่า...เขาเจาะปากมาเพื่อให้พูด กระมัง ไม่คิดก่อนพูด...แต่สิ่งที่ตัวเรารู้ดีที่สุดสำหรับตัวเรา นั่นคือ เราได้ทำงาน งานมันก็คือ งาน งานในหน้าที่ เราได้ทำคุ้มกับเงินเดือนที่รัฐบาลได้จ้าง บวกกับเงินประจำตำแหน่งในหน้าที่ที่เป็นภาระงานที่เราต้องรับผิดชอบ เท่านี้เราก็สบายใจแล้ว...คนเรามีความสุขไม่เหมือนกัน...บางคนความสุขอาจเกิดจากการได้ว่าผู้อื่น...สำหรับตัวเราคงไม่ใช่...ความสุขที่ได้จากการทำงานและเป็นผู้ให้มากกว่า และนี่แหล่ะก็คือ "ตัวเรา"...มันจึงทำให้คนเรานี่ช่างต่างจิตต่างใจกันเสียจริง...เป็นพฤติกรรมของคนที่ตั้งอยู่บน "ความแตกต่าง" กัน
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง และเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

งานนี้...ได้ร่วมฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ท่านอีกแล้ว...
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลย...แต่ก็ไม่รู้สึกว่า อากาศจะเย็นสักเท่าไหร่?ความเห็น (3)

ดีครับ..ผมจึงไม่ต้องทำตามที่ตั้งใจไว้..ซักมุ้ง. ถ้าคิดว่าผมขยันพรุ่งนี้ก็ตกลงมาอีกน๊ะ..พี่ฝน..

แวะมาหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เจ๊ะกะพี่บุษ โดยบังเอิญ

คิดถึงมากมายค่ะ .. ลืมน้องหรือยังคะ..

จำได้จ้า ครูจุ๊บ คิดถึงเสมอจ้า สบายดีนะจ๊ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

วันนี้ประชุมชี้แจงเรื่องการทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ปี 2556-2559 แล้วรอข้อมูลเตรียมส่งสำนักงาน ก.พ.สิ้นเดือนนี้...สำหรับเดือนหน้า เตรียมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยอีกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

18 -19 พ.ค. 54 นำพนักงานมหาวิทยาลัยไปเข้าค่าย ฯ

30 - 31 พ.ค. 54ให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ จรรยาบรรณ ฯ การพัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถนะหลัก + สมรรถนะประจำกลุ่มงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย

(ทำไมเดือนนี้? จึงมีงานมากแบบนี้น่ะ...นี่แหล่ะ!!!...ชีวิตของคนทำงาน)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

29 เมษายน 54 ประชุม กบม.

1 พ.ค. 54 ประชุม สภามหาวิทยาลัย

2 พ.ค. 54 ประชุมการพิจารณาความดีความชอบ

3 พ.ค. 54 ประชุม ก.บ.

4 พ.ค. 54 ประชุมการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย

6 - 8 พ.ค. 54 นำพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่า ฯ จังหวัดนครสวรรค์

12 พ.ค. 54 เป็นวิทยากรให้กับเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ ฯ เรื่อง การพัฒนาตนเองและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

วันนี้ เวลา 14.25 น. พิษณุโลก ฝนตกจ้า...ไม่รู้ว่าฤดูหนาวหรือฤดูฝนกันแน่จ๊ะ...ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งมีฝนตกในเดือนธันวาคม...โลกถ้าจะวิปริตแน่ ๆ เลย...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

คืนนี้ ข้างนอกบ้านอากาศเย็นมาก ๆ เลยจ้า...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อากาศที่พิษณุโลก เย็นมา 2 วันแล้วจ้า...ชอบจัง...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

21 ต.ค.53 net ล่มทั้งวัน กลางคืนจะเขียนงาน ตอบงานก็ไม่ได้...แต่ช่วงวันที่ 21 - 22 ต.ค.53 ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง เทคนิคการเขียนและวิเคราะห์โครงการและการติดตามประเมินผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยเครื่องมือ PART ได้รับความรู้มาก ๆ กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ในอีก 5 ปี ข้างหน้าที่จะเกิดการจัดสรรงบประมาณแบบสมดุล...อาศัยพื้นความรู้เดิมที่เรียนเอกการบริหารจัดการมา จึงทำให้เข้าใจและมองดูว่า PART เป็นเครื่องมือที่ดีในการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน...แต่สิ่งสำคัญของการทำ PART นั่นคือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทุกคนในองค์การที่จะต้องร่วมมือกันทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

ช่วงเช้าผ่านงานใหกับบุคลากรในกอง เสนอเซ็นให้อธิการบดี ร่วมทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาที่มหาวิทยาลัยจัดเวียนภายในคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ครั้งนี้ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในการเข้าพรรษา  ช่วงบ่ายนับคะแนนเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ ฯความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

ช่วงเช้า  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มาสมัครสอบเป็นอาจารย์  ผ่านงานการทำสัญญาจ้างของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ช่วงบ่าย  ประชุมเกี่ยวกัยตัวชี้วัดที่ 15,16 ที่กองได้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการ ฯความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

วันนี้ ช่วงเช้าเตรียมแบบสอบถามการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร มรพส. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการวิเคราะห์ค่า IOC และวันนี้ที่กอง ฯ ดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สำหรับช่วงบ่ายเตรียมนับคะแนน ฯความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

เมื่อวาน ได้ประชุมร่วมกับ สกอ. เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี กลับถึงบ้าน 24.30 น. ตื่นเช้ามาทำงานที่ ม. ต่อ รู้สึกเพลีย ๆ สายตา ปวดหัวตึบ ๆ แต่ต้องตื่นเช้า เพราะร้านหมอ ที่นัดทำแว่นสายตา โทร.มาบอกว่า แว่นที่นำไปใส่เลนต์ ได้แล้ว เลยต้องตื่นแต่เช้าไปรับแว่น คอยมาตั้ง 15 วัน ไม่มีแว่นตา นี่ไม่ดีเลย ใส่แว่นเก่าก็ไม่เหมือนแว่นตาที่เป็นปัจจุบัน...ทำให้ทราบว่า แก่แล้ว สังขารก็ไม่ค่อยเที่ยงเลย...ไม่เหมือนตอนเราเป็นเด็ก ๆ หรือ หนุ่มสาว...อนิจจัง สังขาร...มาที่ ม. เริ่มเตรียมทำการเข้าสู่ระบบใหม่ ซึ่งได้ทำก่อนไปเข้าร่วมประชุมแล้ว นำมาตรวจทานว่าถูกต้องหรือไม่...เพื่อส่งให้ สกอ.ตรวจสอบอีกครั้ง...ก่อนส่งจริงไปให้...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

เย็นนี้ ฝนตกอีกแล้ว ตกหนักด้วยสิ...ภัคร บอกว่าให้แม่รอรับด้วยที่หน้าท็อปแลนด์ เพราะกลับจาก กทม. ต้องสองภาษาอังกฤษที่ ม.น. (15 ต.ค.53) แล้วก็ตีรถเข้า กทม.เพื่อสอบแข่งขันการขอรับทุนการศึกษา ที่ มรภ.สวนดุสิต (16 ต.ค.53) วันนี้ทำเกี่ยวกับการจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ เสร็จเรียบร้อยทันนำไปเข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้...พรุ่งนี้ ประชุมที่มิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ รถมหาวิทยาลัยไปรับที่บ้าน ล้อหมุน 06.00 น.   ประชุม 12.30 น. เสร็จแล้วก็กลับบ้านเลย...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

เมื่อวานช่วงบ่าย สอบสัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 7 ราย 3 คณะ เพื่อเข้ามาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย...เด็กรุ่นใหม่ เก่งมาก มีแนวคิดหลากหลาย แต่ก็ต้องหาประสบการณ์เพิ่มอีกหลายเรื่อง...วันนี้ช่วงเช้า ไปส่ง "ภัคร" เจ้าตัวโต เข้า กทม. เพื่อติดต่อหอพักในการฝึกงานที่กรมศิลปากร...แม้ภัครจะโตจนจบ ป.ตรีแล้ว ความเป็นแม่ ยังมองดูลูกเหมือนเด็ก 3 ขวบ...คอยโทรถามเสมอเพราะความเป็นห่วง เหมือนลูกจะรู้ว่าแม่กังวล ภัครจะคอยโทรมาบอกว่า "ไม่ต้องห่วง"...ไม่ห่วงได้ไงเล่าลูกเอ๋ย...แม่สิ้นลมเมื่อไร...คงหมดห่วงเจ้าเมื่อนั้นเอง...

บ่ายนี้ เตรียมข้อมูลในการเตรียมเข้าสู่กลุ่มแท่ง ประเภทตำแหน่งใหม่ ที่ สกอ.นัดประชุมในวันที่ 15 ต.ค. 53 เพราะทราบจากท่าน รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ก.พ.อ. แล้วว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง...ต้องหาข้อมูลต่าง ๆ มากมาย การที่ตัวเราใช้คอม ฯ เอ็กเซลล์เป็นนี่ก็ดีอย่างหนึ่ง Copy File เก่ามา นำมาตัดแต่งเป็นรูปแบบใหม่ ง่ายดี สะดวกด้วย...เสร็จไป 1 งานค่ะ...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท