อนุทิน 145629 - บุษยมาศ

๒ วันมานี้...เข้ามาเปิดดูบันทึกที่เคยได้เขียนไว้เมื่อ ๖ ปีที่แล้ว...เท่าที่สังเกตดูจากสถิติมีต่อวันประมาณ ๑,๐๐๐ อัพ บางวันถึง ๒,๐๐๐ กว่า ๆ มากพอสมควร...ในเรื่องของกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ของภาครัฐ และเรื่องราวชีวิตของฉันที่ได้ฝากไว้บนพื้นที่แห่งนี้...นี่คือ เฉพาะบันทึกที่เป็นของทางการ ไม่รวมกับบล็อกใหม่ที่เขียนเรื่องราวของ "ทักษะชีวิต" ของฉันเอง...ขอบคุณทุกท่าน ทีม Gotoknow ทุก ๆ คนนะคะ...ที่ให้พี่บุษ มีเวทีในการฝึกเขียนและนำความรู้มาแบ่งปันให้กับสาธารณชนค่ะ...สถิติ...นั้น ก็คือ Rating แต่ที่สำคัญ เราได้ช่วยกันพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้กับเด็กรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราวที่สามารถนำไปต่อยอด "ชีวิต" ของพวกเขาได้ค่ะ...ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

เขียน 05 Apr 2016 @ 16:55 ()


ความเห็น (0)