อนุทิน 70873 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

ช่วงเช้า  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มาสมัครสอบเป็นอาจารย์  ผ่านงานการทำสัญญาจ้างของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ช่วงบ่าย  ประชุมเกี่ยวกัยตัวชี้วัดที่ 15,16 ที่กองได้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการ ฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)