อนุทิน 70913 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

ช่วงเช้าผ่านงานใหกับบุคลากรในกอง เสนอเซ็นให้อธิการบดี ร่วมทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาที่มหาวิทยาลัยจัดเวียนภายในคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ครั้งนี้ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในการเข้าพรรษา  ช่วงบ่ายนับคะแนนเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ ฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)