อนุทิน 88287 - บุษยมาศ

18 -19 พ.ค. 54 นำพนักงานมหาวิทยาลัยไปเข้าค่าย ฯ

30 - 31 พ.ค. 54ให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ จรรยาบรรณ ฯ การพัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถนะหลัก + สมรรถนะประจำกลุ่มงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย

(ทำไมเดือนนี้? จึงมีงานมากแบบนี้น่ะ...นี่แหล่ะ!!!...ชีวิตของคนทำงาน)

เขียน 04 May 2011 @ 07:32 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:28, ()


ความเห็น (0)