อนุทิน 124861 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ทุก ๆ ครั้งที่ตัวเราขับรถยนต์ไม่ว่ามาทำงานหรือกลับบ้าน สังเกตตนเองว่า...ช่วงนี้ชอบฟังแต่ "ธรรมะ" ซึ่งมีอาจารย์นักปฏิบัติได้มาบรรยายธรรมให้ฟัง เมื่อฟังแล้วก็รู้สึกเข้าถึงหลักธรรมที่ท่านสอน...เพราะตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติ ในชีวิตปัจจุบันก็นำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอน เราก็นำมาใช้ปฏิบัติกับชีวิตของตัวเราเอง มีสติอยู่กับตัว รู้ตัวเองตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไร? ไม่ทำจิตให้ฟุ้งออกไปนอกกายเรา เพราะถ้าปล่อยจิตออกนอกแล้วจะไม่ค่อยมีความสุขต่อตนเองสักเท่าไร? มีใครบ้างสักกี่คนที่นำเรื่อง "ธรรมะ" เข้ามาประกอบกับการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าเรื่อง ครอบครัว หรือเรื่องของการทำงานในแต่ละวัน...ถ้าทุกคนสามารถนำหลักธรรมมาใช้ดังกล่าวแล้ว ปัญหาสังคมในแต่ละเรื่องคงลดลงบ้างสินะ!!!

เขียน 08 Jun 2013 @ 10:53 ()


ความเห็น (0)