อนุทิน 122747 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

เป็นผู้บริหารระดับกลางนี่...มีอะไรให้ตัวเราต้องแก้ไขปัญหามากมาย ไม่ว่าปัญหาระดับผู้บริหารระดับสูง ปัญหาภายในกับลูกน้องในกอง ถูกกระทบกันทั้งขึ้นทั้งล่องเลย แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านไปด้วยดี สิ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา นั่นคือ "สติ" การมีสติที่นิ่ง ตั้งมั่นตั้งใจรับกับปัญหานั้น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ สุดท้ายปัญหาต่าง ๆ ก็คลี่คลายลง...อีกสิ่งที่สำคัญ ก็คือ การได้พูดจา ชี้แจง พูดกันด้วยเหตุด้วยผล จุดที่พวกเราตั้งมั่น นั่นคือ เรื่องงาน เป็นหลัก ชี้ให้ทุกคนเห็น จะได้ไม่เลอะเทอะ เพราะทุกชีวิตที่เข้ามาอยู่ในกองบริหารงานบุคคล สิ่งที่สำคัญ คือ เรามาทำงาน ยึดเรื่องงานเป็นหลัก เรื่องอื่นก็เพลา ๆ ลง ทุกคนมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน นั่นคือ การทำงาน เป้าหมายที่ต้องได้ คือ ได้ผลงานมากกว่าสิ่งอื่น...สิ่งนี้เอง ที่จะทำให้งานประสบผลสำเร็จได้ 

ในระหว่างการเดินทางที่จะทำให้งานสำเร็จลงได้นั้น ย่อมพบเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย แต่ก็ขอให้ทุกคนทำงานกันด้วยใจ อะไรที่คาใจ แคลงใจ ก็ให้พยายามปลด ๆ ลงไปบ้าง ถ้าทุกคนต่างร่วมด้วยช่วยกัน เชื่อเลยว่า เราจะนำพากองบริหารงานบุคคลของเราไปรอด


เขียน 11 Apr 2013 @ 10:27 ()


ความเห็น (0)