อนุทิน 145654 - บุษยมาศ

"๗ เมษายน ๒๕๕๙"

เช้า + บ่าย...ของวันนี้ นั่งบรรยาย + อธิบาย เหตุผล ความจำเป็นในการทำให้ระดับต่าง ๆ สูงขึ้นนั้น ทำกันอย่างไรให้หน่วยงานภายใน มรภ.พิบูลสงคราม ฟัง...พร้อม ๆ กับนำเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่ง ให้กับตำแหน่งภายในกองบริหารงานบุคคล นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา...กว่าจะเสร็จ เหนื่อยมั๊ก ๆ...ต้องตอบประเด็นคำถาม ไขข้อข้องใจต่าง ๆ ให้คณะกรรมการในที่ประชุมได้รับฟัง...แต่อะไรจะเหนือเหตุผล...พี่บุษสามารถอธิบายให้กับตำแหน่งของน้อง ๆ ในกองผ่านได้แล้ว...สำเร็จไปอีกหนึ่ง เพื่องานของมหาวิทยาลัย...ตอนนี้รอในภาพรวมที่ได้อธิบายไปให้แต่ละหน่วยงานส่งขึ้นมาทำในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ว่ากันตามภาระงานที่แต่ตำแหน่งได้รับผิดชอบ...แค่กำหนดระดับเท่านั้น...ทำได้หรือไม่ นั่นคือ...ผลงานของแต่ละบุคคลนะคร้าาาา...สำหรับสายสนับสนุนวิชาการของ มรภ.พิบูลสงคราม

เขียน 07 Apr 2016 @ 16:38 () แก้ไข 07 Apr 2016 @ 16:39, ()


ความเห็น (0)