อนุทิน 70715 - บุษยมาศ

เมื่อวาน ได้ประชุมร่วมกับ สกอ. เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี กลับถึงบ้าน 24.30 น. ตื่นเช้ามาทำงานที่ ม. ต่อ รู้สึกเพลีย ๆ สายตา ปวดหัวตึบ ๆ แต่ต้องตื่นเช้า เพราะร้านหมอ ที่นัดทำแว่นสายตา โทร.มาบอกว่า แว่นที่นำไปใส่เลนต์ ได้แล้ว เลยต้องตื่นแต่เช้าไปรับแว่น คอยมาตั้ง 15 วัน ไม่มีแว่นตา นี่ไม่ดีเลย ใส่แว่นเก่าก็ไม่เหมือนแว่นตาที่เป็นปัจจุบัน...ทำให้ทราบว่า แก่แล้ว สังขารก็ไม่ค่อยเที่ยงเลย...ไม่เหมือนตอนเราเป็นเด็ก ๆ หรือ หนุ่มสาว...อนิจจัง สังขาร...มาที่ ม. เริ่มเตรียมทำการเข้าสู่ระบบใหม่ ซึ่งได้ทำก่อนไปเข้าร่วมประชุมแล้ว นำมาตรวจทานว่าถูกต้องหรือไม่...เพื่อส่งให้ สกอ.ตรวจสอบอีกครั้ง...ก่อนส่งจริงไปให้...

เขียน 16 Oct 2010 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)