อนุทิน 122749 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

เมื่อวาน เวลา ๑๓.๐๐ น. (๑๑ เมษายน ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ในคราวนี้นับเป็นครั้งแรก...ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เราสามารถพาทีมงานของเราไปได้สำเร็จในระดับหนึ่ง นับแต่ ม. ขาดผู้บริหารระดับสูงอยู่ในขณะนี้ แต่เราก็สามารถอธิบายความเป็นมา เป็นไปของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ ม. ของเราได้กระทำขึ้นให้กับ ม.ที่มาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้กับบริบทของ ม.ที่มาดูงาน

สิ่งสำคัญในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องบุคคล นั่นคือ อย่าปล่อยให้เกิดช่องว่างที่จะไม่กระทำ เช่น การออกระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางต้องปฏิบัติ เพราะเรื่องสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ทุกคนเฝ้ารอ เฝ้ามองดูอยู่ ยิ่งปัจจุบันเป็นโลกของอิเล็กทรอนิคด้วยแล้ว คนเป็นผู้นำต้องคิด ริเริ่มที่จะกระทำออกมาใช้บังคับและถือปฏิบัติกันให้ได้ เพราะไม่เช่นนั้น จะเกิดช่องว่างให้กับอีกฝ่ายเมื่อไปทราบจากที่อื่นแล้วนำมาพูดให้กับผู้บริหารในทางที่เสียหายต่อองค์กรได้

เขียน 11 Apr 2013 @ 10:35 ()


ความเห็น (0)