อนุทิน 70812 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

วันนี้ ช่วงเช้าเตรียมแบบสอบถามการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร มรพส. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการวิเคราะห์ค่า IOC และวันนี้ที่กอง ฯ ดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สำหรับช่วงบ่ายเตรียมนับคะแนน ฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)