อนุทิน 70812 - บุษยมาศ

วันนี้ ช่วงเช้าเตรียมแบบสอบถามการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร มรพส. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการวิเคราะห์ค่า IOC และวันนี้ที่กอง ฯ ดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สำหรับช่วงบ่ายเตรียมนับคะแนน ฯ

เขียน 18 Oct 2010 @ 02:22 ()


ความเห็น (0)