อนุทิน 124198 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการทำงานเป็นทีม + การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันในการทำงาน

ที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ รวม ๒ วัน
  เขียน:  

ความเห็น (0)