อนุทิน 124198 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการทำงานเป็นทีม + การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันในการทำงาน

ที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ รวม ๒ วัน
เขียน 23 May 2013 @ 11:22 ()


ความเห็น (0)