อนุทิน 125799 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ช่วงนี้เตรียมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล + แผนพัฒนาบุคลากร + การจัดทำเว็บไซด์ของกอง ใหม่โดยประสานให้ข้อมูลกับฝ่าย IT

เขียน 28 Jun 2013 @ 09:57 ()


ความเห็น (0)