อนุทิน 125799 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

ช่วงนี้เตรียมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล + แผนพัฒนาบุคลากร + การจัดทำเว็บไซด์ของกอง ใหม่โดยประสานให้ข้อมูลกับฝ่าย IT

  เขียน:  

ความเห็น (0)