อนุทิน 88286 - บุษยมาศ

29 เมษายน 54 ประชุม กบม.

1 พ.ค. 54 ประชุม สภามหาวิทยาลัย

2 พ.ค. 54 ประชุมการพิจารณาความดีความชอบ

3 พ.ค. 54 ประชุม ก.บ.

4 พ.ค. 54 ประชุมการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย

6 - 8 พ.ค. 54 นำพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่า ฯ จังหวัดนครสวรรค์

12 พ.ค. 54 เป็นวิทยากรให้กับเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ ฯ เรื่อง การพัฒนาตนเองและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เขียน 04 May 2011 @ 07:32 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:28, ()


ความเห็น (0)