บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักศึกษา กศน.ตำบลไผ่ล้อม