บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ASEAN Youth Forum 2015