บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) "ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)" ครั้งที่ 4