โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ (ช่วงที่ 3: วันที่ 1 สิงหาคม 2560)


ขอต้อนรับเข้าสู่โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ (ช่วงที่ 3: วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณรุ่นที่ 1 เมื่อปีที่แล้ว

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการให้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 คน จากทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง

และขอใช้ Blog นี้เป็นคลังความรู้ที่เราจะเรียนร่วมกันสำหรับช่วงที่ 3 ครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์

# โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ

 # TSUsupportingleaders2017

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/631254


โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน

.. สร้างพลังในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

สรุปการบรรยาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ณ ชั้น 2 สำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

(สรุปบรรยายโดย เขมิกา ถึงแก้วธนกุล ทีมงานวิชาการ Chira Academy)

 

วิชาที่ 10

หัวข้อ   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

โดย     อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

 

คำถามที่อยากรู้

1. ในมุมมองของ อ.ศรัณย์ ที่ประสบความสำเร็จในปี 2556 สิ่งไหนที่ภูมิใจในชีวิต

ตอบ     การประสบความสำเร็จไม่ได้หมายถึง มีเงิน มีชื่อเสียงมากหรือไม่ แต่ได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และผู้อื่น ตามความถนัด ตามพรสวรรค์ที่มี แต่เป็นความสำเร็จสูงสุดหรือยังคือ ยังสามารถพัฒนาพรแสวงได้เพิ่มเติม พัฒนาเพิ่มเติม ปัจจุบันกำลังพัฒนาการโค้ชผู้บริหาร

 

2. กระบวนการคิดนอกกรอบ เวลาคิดเชิงสร้างสรรค์จะพูดถึงซีกซ้าย ซีกขวา ในฐานะผู้นำ การคิดคร่อมกรอบจำเป็นต้องเป็นศิลปะหรือวิทยาศาสตร์อย่างไร

ตอบ     ไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปะหรือวิทยาศาสตร์

 

3. มีความคิดอย่างไรที่นั่งลักษณะนี้ในการเป็นวิทยากร

ตอบ     การนั่งกับโต๊ะวิทยากรจะรู้สึกเหมือนไกล หรือถ้านั่งกับโต๊ะจะรู้สึกว่าไม่สุภาพ จึงอยากนั่งเก้าอี้สูง ๆ เนื่องจากเห็นทุกคนใกล้ชิด เห็นหน้าทุกคน เห็นสีหน้าทุกคนเวลาเรียน และถือว่าไม่ใช่เป็นการนั่งที่ไม่สุภาพเนื่องจากนั่งที่เก้าอี้

 

4. บริษัทกบเหลาดินสอทำอะไร และทำไมเป็นกบเหลาดินสอ

ตอบ วิทยากร และโค้ชผู้บริหาร คือคนเราเวลาทำงานทุกวันจะเหมือนดินสอ มีขีด เขียน ไปก็ย่อมทู่เป็นธรรมดา ก็ต้องถึงเวลาที่ลับคมเลื่อยตนเอง และเหลาดินสอให้ตนเองบ้าง

          มึความเชื่อว่า ทุกคนมีศักยภาพ มีความคิดยอดเยี่ยม มีทักษะสื่อสารที่ดีอยู่แล้วในตัว เราเป็นเพียงเหลาไส้ดินสอให้แหลม เสมือนเป็นไส้ดินสอที่อยู่ในดินสอที่เหลาให้แหลมคมเพื่อให้เกิด Performance

 

5. อยากรู้วิธีกำจัดความเครียดที่เกิดจากงาน และดูแลตัวเองอย่างไรให้ดูดีอย่างนี้

ตอบ     การกำจัดความเครียดจะใช้คำว่า ช่าง.... และ .... ว่าแล้ว จะได้ไม่ยึดติด ไม่ต้องไปรับอารมณ์นั้น เป็นเหมือนไม่ให้ไปรับอารมณ์โลภ โกรธ หลง สิ่งนั้น

          การที่ไม่แก่ เพราะชอบออกกำลังกาย และเมื่อเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีจะออกกำลังกายโดยไม่มีข้อแม้ ดังพระราชดำรัสของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตรัสว่า “เมื่อได้รับโอกาสให้การทำงาน ให้ทำงานโดยไม่มีข้อแม้” คิดโดยไม่มีข้อแม้และทำโดยไม่มีข้อแม้

          และโชคดีที่มีแฟนที่ดี คือ ไม่งี่เง่า ไม่เครียด ไม่บ่น ไม่น้อยใจ 

 

6. การคิดนอกกรอบจะทำอย่างไรให้เป็นเชิงบวก อย่างโลโก้ของบริษัทกบเหลาดินสอ เป็นไส้ดินสอ ไม่ใช่เป็นกบ

 

7. ปกติทุกคนจะมี Idolปกติ อ.ศรัณย์ มี Idol คือใครบ้าง และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ตอบ     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที 9  นึกถึงโครงการฝนหลวง ใครจะไปรู้ว่ามนุษย์จะทำฝนได้ ใครจะไปรู้ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองกว่า 10 ปี พระองค์ท่านทรงคิดและทดลองไปเรื่อย ๆ

 

ความคิดสร้างสรรค์

ให้แต่ละกลุ่มช่วยแสดงความคิดเห็น

          ถ้าพูดถึงความคิดสร้างสรรค์จะรู้สึกถึง ไอน์สไตล์  กล่าวว่า “Insenity is doing the same thing over and over again” หมายถึงอะไร

กลุ่มที่ 2

          แปลความหมาย คือ ทำสิ่งซ้ำ ๆ ซ้ำแล้ว ซ้ำอีกแต่คาดหวังได้ผลที่แตกต่าง หมายถึง ทำไปเรื่อย ๆ แล้วในที่สุดจะเริ่มแตกต่าง

อ.ศรัณย์ สรุปว่า ความจริงแล้วลืมคำว่า “Insenity” คือแปลว่า ความบ้าไป

          การทำสิ่งเดิมแล้วคาดหวังว่าผลจะแตกต่างไปจากเดิมคือความบ้า ดังนั้น ถ้าอยากมีผลลัพธ์การทำงานที่แตกต่างจากเดิม มีผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมคือเราฟั่นเฟือน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ฟั่นเฟือน เราต้องคิดต่อว่าทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ต่างไปจากเดิม

กิจกรรม เพื่อให้ทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิม

          1. พูดภาษาใต้ระหว่างเรียน

          2. ให้ทุกคนยืน และจับกลุ่มเรียงตามวันเกิด และให้จับกลุ่มตามวัน พูดถึงทัศนคติในการดำรงชีวิตของฉัน

          3. ให้ทุกคนจับกลุ่มตามเดือน และเรียงย้อนกลับ ให้ทำความรู้จักกับคนที่เกิดเดือนเดียวกับเราว่า อาหารโปรดของเราคืออะไร

          4. จับกลุ่มเรียงตามวันที่เกิด

          5. จับกลุ่มเรียงตาม ปี พ.ศ. คุยเรื่องสนุก ๆ

สรุป คือ เราต้องไม่เผลอทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ได้ผลต่างไปจากเดิม เช่น การแนะนำที่ให้ทำกิจกรรมจึงไม่เหมือนเดิม

1. ผลลัพธ์ต่างไปจากเดิมคือจุดกำเนิดของการคิดสร้างสรรค์

2. การเห็นผลลัพธ์ที่ต่างจากเดิม คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คิดต่างไปจากเดิม เช่น จับกลุ่มแนะนำตัวตาม วัน เดือน วันที่  พ.ศ. และให้มีการแนะนำทำความรู้จักกันมากขึ้น สามารถรู้ว่าใครอาวุโสกว่าใคร มีอะไรที่เหมือนกัน

3. ความคิดแตกต่างเหล่านี้มาได้อย่างไร .... มาจากการตั้งคำถาม แล้วนำไปทำ

4. การคิดใหม่คือคิดไปเรื่อย ๆ คิดและให้ออกมาดี และทุกครั้งที่ได้นำสิ่งใหม่ไปทำจะเกิดความตื่นเต้น การนำความคิดใหม่ไปลงมือทำ เป็นของเป็น

ตัวอย่างของนามบัตร เกิดจาก มีธงว่านามบัตรมีหน้าที่ทำให้คนรู้จักกัน แต่ผลคือรู้จักกันไม่เยอะ เลยคิดตัวอย่างว่าจะใส่อะไรในนามบัตรข้างหลังให้คนรู้จักมากขึ้น

1. ทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม เริ่มจากอยากเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิม จึงคิดว่าจะใส่อะไรหลังนามบัตร อาทิ  บอกนิสัย คนจะได้รู้จักเราลึกซึ้งมากขึ้น

          2. ให้ความคิดนั้นออกมา แม้ความคิดนั้นเป็นความคิดไม่เข้าท่า สิ่งที่ตามมาคือ จะมีความคิดไม่ดีมาขวางทันที เช่น เรามีนิสัยไม่ดีเยอะ เมื่อมีความคิดขัดแย้งนี้ให้เราโยนความคิดขัดแย้งนี้ทิ้งทันที

          3. ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนี้ เมื่อเราคิดไม่ออก ให้มองว่าเรากำลังคิดไม่ออก หรือไม่ยอมให้ความคิดนี้ออกมา เช่น ถ้าใส่นิสัยในนามบัตร จะทำให้รู้จักลึกซึ้งมากขึ้น รู้จักนิสัยดีขึ้น นามบัตรน่าสนใจไม่เหมือนใคร แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ธรรมดา เราจะเริ่มชอบไอเดียแปลก ๆ

          ข้อดีที่ว่านี้จะเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้ลองหาข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ข้อดีในอนาคต คนที่เราให้นามบัตรไป อาจจำเราได้มากกว่าคนอื่น รู้ว่าเราชอบอะไร อาจมีของขวัญให้เรา รู้ว่าเราชอบอะไร หรืออยู่ห่าง ๆ ก็ดี ทำให้เรากรองคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่อยากอยู่ห่าง ๆ

          4. ติดอะไร ไม่ดีอะไร เป็นกังวลอะไรเกี่ยวกับไอเดียนี้  เช่น นิสัยไม่ดี บางทีคนไม่อยากรู้ ดูรกรุงรัง

          5. หาทางปรับความคิด แปลงความคิดเพื่อไม่ให้เราติดความกังวลในข้อ 4. เช่น

- มีนิสัยไม่ดี ให้เคลียร์อย่างไร เช่น ให้ใส่เฉพาะนิสัยดี 

- บางทีคนไม่อยากรู้นิสัยเราอย่างเดียว ก็ใส่อย่างอื่นด้วย เช่น ใส่วุฒิการศึกษา อายุ รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ พิกัดบ้าน งานอดิเรก 

- ทำอย่างไรไม่ให้รก เช่น ใส่เป็นลายน้ำ

6. เมื่อนำไปใช้งานแล้วปรับปรุงไอเดียเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

- ใช้ครั้งแรกแล้วเกิดไอเดียอะไรปรับ

- ใช้ครั้งแรกแล้วมีอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 

กิจกรรม : มี 6 กลุ่ม 6 ธง เขียนว่า

1. ทำงานได้เร็วขึ้น

2. ทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น

3. ทำงานได้ผลลัพธ์มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ทำงานมีการประสานงานกันได้ดีขึ้น

5. ความขัดแย้งลดน้อยลง

6. ทำงานได้ประหยัดมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 1 : ให้หาธงให้เจอ

วิธีการ : - เอากระดาษที่เขียนธงไว้คว่ำไว้ที่ทั้ง 6 โต๊ะ

          - ให้คนเลือกนั่งตามโต๊ะที่มีธง แต่ถ้าไม่ใช่ธงที่ตัวเองต้องการให้ย้ายโต๊ะ

          - ห้ามยึดโต๊ะ ให้ยึดธงที่ชอบ โดยมีเงื่อนไขคือห้ามนั่งโต๊ะที่นั่งเดิม

ขั้นตอนที่ 2 : คิดให้ออก

          - เขียนความคิดนั้นลงมาในทีม

          - ความคิดนี้เรียกว่าความคิดนอกกรอบ อะไรที่เคยคิดเดิมมาแล้วอย่าใส่ ให้ใส่สิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อน ซึ่งสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อน ผิดระเบียบ ผิดกฎเกณฑ์ ผิดกฎหมายได้ เพ้อเจ้อ ฝันเฟื่องได้ โดยให้ยึดว่าความคิดนี้เป็นความคิดดิบ ๆ เพราะขั้นตอนที่ 3,4,5,6 จะถูกปรับให้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

          - หมุนกระดาษ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา ให้เขียนในเหลี่ยมมุมของตัวเอง (ไอเดียจะไม่เรียบร้อย ต่างคนต่างเขียนในมุมตัวเอง

          - หมุดกระดาษอีก 90 องศาตามเข็มนาฬิกา จะเจอเหลี่ยมใหม่

          - เวียนไปกลุ่มอื่น เจอไอเดียอะไรให้ใส่ไป

ขั้นตอนที่ 3 : เขียนข้อดีของไอเดีย

          - เขียนชื่อที่ไม่เคยใช้มาก่อน ไม่มีใครรู้ว่าเราใช้ชื่อนี้ ไว้บนหัวกระดาษ พับไว้ไม่ให้ใครเห็น

          - เอาปากกาไปจิ้มไอเดียบนโต๊ะ จิ้มโดนไอเดียไหนให้เอาไอเดียนั้นมาเขียนไว้บนกระดาษของเรา

          - ในกระดาษของเรา ใส่โจทย์เรื่องธง (วงเล็บไว้ด้วย)

          - เขียนข้อดีที่อาจเกิดขึ้นแล้วเป็นไอเดียที่อาจเกิดขึ้นมาได้

          - ใครเขียนไอเดียเสร็จแล้วให้ยืน

ขั้นตอนที่ 4 : เขียนความกังวลเกี่ยวกับไอเดียนี้

          - มีปัญหาอะไร ที่ติดขัด

          - เขียนเสร็จแล้วลุกขึ้นยืน

ขั้นตอนที่ 5 :  ปรับความคิดแปลงความคิดเพื่อไม่ให้ติดที่ขั้นตอนที่ 4

          - ยืนเขียน

          - ถ้าเขียนเสร็จแล้วให้นั่ง

 

          สรุป ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด ต้องใช้ความคิดในการบ่มให้สุก ให้ใช้เวลาคิดไปเรื่อย ๆ จนบ่มให้สุก

วิชาที่ 11

หัวข้อ  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

โดย     อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

 

กิจกรรม

          1. เปิดเพลง ส่งตัวแทนมาทำท่างานบ้านต่าง ๆ แล้วให้เพื่อน ๆ ในห้องทำท่าตาม

 

กิจกรรมต่อเนื่อง

          1. นำกระดาษที่ทำเมื่อเช้า แลกกับเพื่อนในกลุ่ม และ ไปจับคู่กับเพื่อนอีกกลุ่ม ร่วมกันให้คะแนนระดับ 1-7 (2 แผ่นรวมไม่เกิน 7) แบ่งตามความเจ๋ง ความดี ความชอบ เขียนคะแนนข้างหลังกระดาษ

          2. นำกระดาษที่เราแลกเมื่อสักครู่ไปจับคู่กับคนอื่นต่อ รวมทั้งหมดเป็น 3 รอบ  (คะแนนเต็ม 21 คะแนน)

          3. รวมคะแนนจากคนให้ 3 คน ดูว่าใครได้คะแนนมากที่สุด

 

สรุป     การนำเสนอให้นำไอเดียที่สุกแล้วมานำเสนอ ไม่ใช่เอาไอเดียดิบ ๆ มาเสนอ เพราะไอเดียดิบจะเสมือนเป็นกระบวนการคิด แล้วอาจทำให้ปฏิเสธเมื่อเห็นไอเดียดิบ ๆ

ปัญหาที่พบ      ส่วนใหญ่หัวหน้ามักปฏิเสธความคิดใหม่ลูกน้อง เพราะเมื่อหัวหน้ากลัวเสียฟอร์ม แต่ถ้าไม่ไหวว่าต้องรับไอเดียนั้น ก็รับอย่างหน้าชา เนื่องจากหัวหน้ามี Mindset ว่าหัวหน้าต้องฉลาดกว่าลูกน้อง ถ้ารับไอเดียจะเหมือนหัวหน้าคิดไม่ได้ แต่ลูกน้องคิดได้ บ้างจึงหาทางปฏิเสธไปก่อน ค่อยยอมรับที่หลัง

          - การเสนอไอเดียใหม่แบบทะเล่อทะล่าจึงเสมือนเป็นการโจมตี Ego ของหัวหน้า เมื่อมนุษย์ถูกโจมตี Ego จะปัดป้องไอเดียตนเอง

 

วิธีการนำเสนอไอเดียใหม่โดยไม่โจมตีอัตตาของหัวหน้า

          ปรับให้เสมือนเป็นการให้อาหารกับอัตตาของหัวหน้า ให้รู้สึกดี รู้สึกเก่ง ฉลาดมากขึ้น

1. ทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้เราคิด

2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน

3. ถามหัวหน้าถึงข้อดี

4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

5. เสนอไอเดียเพิ่มตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

 

กิจกรรม : จับกลุ่ม 3 คนที่มาจากคนละกลุ่ม แล้วนั่งเก้าอี้คุยกัน

1. แบ่งเป็นคนชื่อเนียน ชื่อพริ้ว ชื่อลื่น

- เนียนแสดงเป็นลูกน้อง ให้นำเสนอความคิดที่คิดไว้ โดยเนียนปฏิบัติการเสนอไอเดียตาม 5 ขั้นตอน

- พริ้วแสดงเป็นหัวหน้า

- ลื่นแสดงเป็นพรายกระซิบเนียน และแก้ไขเนียนเวลาเนียนผิดพลาด

2. ให้ ลื่น ให้ Feedback กับเนียน ใน 5 ขั้นตอนว่าควรปรับปรุงอะไรบ้าง

3. เนียน ขอบคุณ ลื่นโดยกราบงาม ๆ ที่ไหล่ ที่ให้คำแนะนำดี ๆ

4. สลับให้พริ้วเป็นลูกน้อง เสนอไอเดียให้กับลื่นที่เป็นหัวหน้า และให้เนียนเป็นพรายกระซิบพริ้ว

5. ให้ เนียน ให้ Feedback กับพริ้ว ใน 5 ขั้นตอนว่าควรปรับปรุงอะไรบ้าง

6. พริ้ว ขอบคุณ เนียนโดยกราบงาม ๆ ที่ตัก ที่ให้คำแนะนำดี ๆ

7. สลับให้ลื่นเป็นลูกน้อง เสนอไอเดียให้เนียนที่เป็นหัวหน้า และให้พริ้วเป็นพรายกระซิบลื่น

8. ให้พริ้ว ให้ Feedback กับลื่น ใน 5 ขั้นตอนว่าควรปรับปรุงอะไรบ้าง

9. ให้ลื่น ขอบคุณพริ้วโดยกอดแน่น ๆ แก้มชิดซ้ายขวา

 

การสื่อสารจากข้างล่างมาหาเรา ให้เราสื่อสารกลับไปด้วย วิธี 3 ช.

วิธี 3 ช.

1. ชื่นชมที่เสนอความคิด

- ชื่นชมที่กล้า ให้มองไปที่ยาว ๆ ว่าอยากให้เสนอไอเดียใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่ามองเฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียว

- ชื่นชมที่ตัวบุคคล เช่น ชื่นชมที่กล้าเสนอความคิด

2. เชิงบวก

- ชื่นชมที่ความคิด เช่น ไอเดียนี้ก็ดีนะ ถ้าทำได้จะทำให้เดินทางไกลไม่ลำบากเกินไปนัก

3. ชวนคิดต่อ ให้สามารถเอาชนะในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยได้

          ไอเดียไปต่อได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเราไปฆ่าความคิดเขาหรือไม่ เขาอาจถอนความคิดเองโดยเราไม่ต้องไปฆ่าความคิดเขา ให้เขาคิดเอง เช่น ทำอย่างไรถึงอยู่ในงบประมาณได้ สามารถจัดการกับอาคารที่ไม่เอื้อได้

กิจกรรม 1.ให้ลองเขียนไอเดียที่ลูกน้องเสนอมา 1 ไอเดียแล้วเราไม่เห็นด้วยกับไอเดียนั้น

 

บริการที่คาดหวัง (Expected)

1. ปากต่อปาก

2. ความต้องการส่วนบุคคล

3. ประสบการณ์ที่เคยได้รับมา

 

กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสายสนับสนุน

ดูช่องว่างที่ทำให้บริการที่คาดหวังของลูกค้าไม่ตรงกับบริการที่ให้ไป

สิ่งที่ควรทำคือ

 • ความเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า
 • การส่งมอบบริการ ถ้าเจอกับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวัง จะทำให้ตรงกัน แต่ถ้าไม่ตรงกัน ต้องมีการวิเคราะห์กลยุทธ์คือ มีการผิดเพี้ยน ไม่ตรง เช่น ลูกค้าต้องการได้รายงานภายใน 3 ชั่วโมง แต่ไปคาดเดาเป็น 4 ชั่วโมง Process เลยแปลงผิด หรือ การแปลงนโยบายเป๋ไปมาทำให้เพี้ยน หรือ นโยบายดีแต่คนรับบริการไม่ทำตามนโยบาย

2.       แปลงเป็นนโยบายการบริการ

3.       สื่อสารกับลูกค้า ทำให้ความคาดหวังเป็นไปตามนั้น

 

กิจกรรม : ให้แต่ละกลุ่ม ยกตัวอย่างสิ่งที่ผิดเพี้ยนแล้วทำให้ลูกค้าไม่พอใจ เช่น ฝ่ายบริหารเข้าใจผิดเพี้ยน แปลงนโยบายผิดเพี้ยน สื่อสารผิดเพี้ยน หรือทำผิดเพี้ยน เพราะเหตุใดและหาทางแก้ไขปัญหานั้น

 

Feedbackอาจารย์ศรัณย์

1. ได้รับความประทับใจอะไรบ้างในวันนี้

2. สิ่งที่จะแนะนำเพื่อเพิ่มหรือลดมีอะไรบ้างเพื่อให้ดีขึ้น

3. ถ้ามีประโยคใดที่อยากบอกคนไม่ได้รับการสัมมนาในวันนี้อยากจะบอกว่าอะไรโปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อติดตามข่าวโครงการhttp://www.naewna.com/politic/columnist/30450
ที่มา: คอลัมน์บทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ. แนวหน้า. วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 หน้า 5http://www.thinkingradio.net/view/5974a70ce3f8e40ad163b41f
ที่มา: รายการวิทยุ Human Talk. ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 6.00-6.30 น. ทาง FM 96.5 MHz. http://www.gotoknow.org/posts/631673
ที่มา: FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์. ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (46)

นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง กลุ่มที่ 1
IP: xxx.68.233.5
เขียนเมื่อ 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ช่วงที่ 3)

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ

          1. ได้เรียนรู้ว่า "การนำความคิดใหม่ๆ มาใช้ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดี แต่ผลลัพธ์แตกต่างไปจากเดิมแน่นอน (ผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมคือจุดสำคัญของความคิดสร้างสรรค์) ถ้าผลลัพธ์ไม่ดี เราก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ ปรับปรุงวิธีคิดให้ดีขึ้นได้"

          2. ได้เรียนรู้เทคนิคการหาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น โดยมีวิธีการง่ายๆ คือ 2.1) มุ่งผลลัพธ์ต่างไปจากเดิม 2.2) คิด ให้ความคิดนั้นออกมา หยุดความคิดเชิงลบไว้ก่อน 2.3) ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนั้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2.4) คิดหาอุปสรรค เรื่องที่กังวล 2.5) หาทางปรับอุปสรรคและเรื่องที่กังวล 2.6) นำไปปฏิบัติและปรับปรุง idea เพิ่มเติม

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

         1. ได้เรียนรู้เทคนิคการเสนอแนวคิดใหม่ต่อผู้บริหาร

นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง กลุ่มที่ 1
IP: xxx.68.233.5
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

         1. ได้เรียนรู้เทคนิคการเสนอแนวคิดใหม่ต่อผู้บริหาร มีวิธีการคือ 1.1) ทำให้หัวหน้า "สั่ง" ให้เราคิด 1.2) เสนอ idea ตามที่หัวหน้าสั่ง (จ้องถ่อมตน) 1.3) ถามหัวหน้าถึงข้อดี 1.4) ขอให้หัวหน้า "แนะนำ สอน" เพิ่มเติม 1.5) เสนอ idea เพื่อเติมตามที่หัวหน้าแนะนำ

          2. ได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการความคิดใหม่ๆ จากลูกน้อง หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น (bottom up) มีวิธีการคือ ชื่นชม เชิงบวก และชวนคิดต่อ

          3. ได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการจากช่องว่างที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับบริการตามที่คาดหวัง โดยอาจมีสาเหตุหลัก 3.1) ฝ่ายบริหารเข้าใจความคาดหวังผิด 3.2) เขียนนโยบายเพี้ยนไปจากความคาดหวัง 3.3) ผู้บริการไม่ทำตามนโยบาย 3.4) สื่อสารกับลูกค้าผิดพลาด

นางจันทิมา คงคาลัย
IP: xxx.68.241.11
เขียนเมื่อ 

นางจันทิมา คงคาลัย กลุ่มที่ 4

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ

1. ผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิม

2. ให้ความคิดนั้นออกมาถึงแม้จะไม่เข้าท่า

          2.5 ความคิดเชิงลบ หยุดมันไว้

3. ต้องตั้งใจหาข้อดีของความคิดนี้     

          3.5 ตั้งใจหาข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต       

4. คิดหาอุปสรรค ความกังวลที่อยู่ในไอเดีย

5. หาทางปรับความคิด เพื่อเคลียร์/ไม่ให้ติดความกังวลข้อ 4.

6. เมื่อนำ idea ไปใช้แล้ว ให้ปรับปรุงเพิ่มเติม

กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

ขั้นตอนในการเสนอไอเดียใหม่

1. ทำให้ หัวหน้า “สั่ง” ให้เราคิด

2. เสนอไอเดียตามที่ หัวหน้า สั่ง (อย่างถ่อมตน)

3. “ถาม” หัวหน้า ว่าข้อดีอย่างไร

4. ขอให้หัวหน้า “สอน” เพิ่มเติม

5. เสนอไอเดีย (เพิ่ม) ตามที่หัวหน้า “สั่ง” & “สอน”

นายชัยยุทธ มณีฉาย กลุ่มที่ 1
IP: xxx.158.164.136
เขียนเมื่อ 

วิชาที่10  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและค่อมกรอบ

          การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบมีขั้นตอน ดังนี้

1. คิดนอกกรอบต้องการผลลัพธ์ที่ต่างออกไปจากเดิมต้องมาจากการคิดที่ต่างไปจากเดิม คือความคิดสร้างสรรค์

2.คิดให้ออก ตระหนักรู้สิ่งที่คิดออกมาเป็นข้อมูลดิบ ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น

          2.5 หยุดความคิดเชิงลบ

3.คิดหาข้อดีในปัจจุบัน

          3.5 คิดหาข้อดีในอนาคต

4.คิดหาอุปสรรค ความกังวล ใน สิ่งที่คิด (Idea)

5. หาทางแก้ไขปัญญาข้อ 4

         

          5. ขั้นตอนในการเสนอความคิดใหม่

                    1.ทำให้หัวหน้าสั่งให้เราคิด

                    2.เสนอไอเดียตามที่หัวหน้าสั่ง (ถ่อมตน)

                    3. ถามหัวหน้าถึงข้อดี

                    4. ทำให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

                    5.เสนอไอเดียเพิ่ม ตาม 4. ตามที่หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

 

3 ช.

1.     ชื่นชม ที่มีความกล้าในการเสนอความคิด

2.     เชิงบวก ไอเดียดีอย่างไร

3.     ชวนคิดต่อในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย

 

การนำไปปรับใช้ นำไปพัฒนาตนเองในงานเมื่อต้องมีการเสนอความคิดต่อหัวหน้าและเมื่อต้องการปฏิบัติความคิดของลูกน้อง

 

วิชาที่11  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ360 องศา

บริการที่คาดหวัง (Expected)

1. ปากต่อปาก

2.ความต้องการส่วนบุคคล

3.ประสบการณ์ที่เคยได้รับมา

 

การนำไปปรับใช้ นำไปวิเคราะห์ว่าปัญหาของการบริการที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังเกิดจากอะไรเช่น 1) ฝ่ายบริหารคาดเดาความต้องการของลูกค้าผิด  2) แปลงเป็นนโยบายผิด  3) ไม่ทำตามนโยบาย หรือ  4) การสื่อสารกับลูกค้า

 

นนทพัทธ์ นวลนิ่ม กลุ่ม 4
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

วิชาที่10  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและค่อมกรอบ

          ความคิดและผลงานที่ดีต้องมาจากความคิดสร้างสรรค์ มักจะเกิดจากการได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ แทนที่แบบเดิมเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มาประสิทธิภาพ ต่างไปจากเดิมคือจุดกำเนิดของการคิดสร้างสรรค์ องค์กรหรือหน่วยงานก็เช่นกัน ต้องการแนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการ ของผลงาน โดยอาศัยความแปลกใหม่ภายใต้การสกัดจากความคิดที่เคยสิ้นเปลืองเพื่อไม่ให้แนวความคิดที่ตัวเองไม่เห็นความสำคัญต้องสูญเปล่า หาข้อดีเพิ่มจากความคิดที่เคยเป็นเชิงลบเพราะการคิดนอกกรอบทำให้เห็นวงจรใหม่ๆ ของความคิดเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับองค์กร

วิชาที่ 11  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

          การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร  Process การคิดมุมกลับของการสื่อสารแบบเดิมๆ โดยการจำลองเรื่องราวของการสื่อสารล่วงหน้าจะทำให้เรารู้เขารู้เราเพื่อหาวิธีการแก้ไขกระบวนการสื่อสารให้กลับมามีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ วิธี 3 ช. เข้ามาช่วยในการสื่อสาร

1. ชื่นชมที่เสนอความคิด

           - ชื่นชมที่กล้า ให้มองไปที่ยาว ๆ ว่าอยากให้เสนอไอเดียใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่ามองเฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียว

- ชื่นชมที่ตัวบุคคล เช่น ชื่นชมที่กล้าเสนอความคิด

2. เชิงบวก

- ชื่นชมที่ความคิด เช่น ไอเดียนี้ก็ดีนะ ถ้าทำได้จะทำให้เดินทางไกลไม่ลำบากเกินไปนัก

3. ชวนคิดต่อ ให้สามารถเอาชนะในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย

          หากนำมาปรับใช้ในการทำงานหรือบริหารจัดการในองค์กรก็จะเป็นประโยชน์ในเชิงบวกต่อตัวเองและองค์กร

น.ส.อมรรัตน์ วรรณวิไล (กลุ่มที่ 4)
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

สรุปประเด็นประทับใจ

 

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

1. ไอน์สไตล์ กล่าวว่า “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results” หมายถึง “มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง”

2. วิธีคิด

     1. เราอยากเห็นผลลัพธ์ต่างไปจากเดิม

     2. คิดให้ความคิดนั้นออกมาแม้จะเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเข้าทาง

          2.5 ความคิดลบ หยุดมันไว้

     3. ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนั้น

          3.5 ตั้งใจหาข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

     4. ติดอะไร กังวลอะไรกับไอเดียนี้

     5. หาทางปรับความคิด แปลงความคิดเพื่อไม่ให้ติดความกังวลในข้อ 4

     6. เมื่อนำไปใช้งานแล้ว ปรับปรุงไอเดียเพิ่มเติม เมื่อเห็นโอกาสอะไรใหม่ ๆ

น.ส.อมรรัตน์ วรรณวิไล (กลุ่มที่ 4)
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

สรุปประเด็นประทับใจ

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

1. 5+ ขั้นตอนในการเสนอไอเดียใหม่ ๆ

          1. ทำให้หัวหน้าสั่งให้เราคิด

          2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” (ถ่อมตน)

          3. “ถาม” หัวหน้าถึงข้อดี

          4. ขอให้หัวหน้า “สอน” เพิ่มเติม

          5. เสนอไอเดียเพิ่ม (4) ตามที่หน้า “สั่ง” + “สอน”

2. การสื่อสาร วิธี 3 ช

          1. ชื่นชม : เพื่อให้มีการเสนอไอเดียใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ชื่นชมที่คิดต่าง ชื่นชมที่มีความกล้า (ชื่นชมที่ตัวคน)

          2. เชิงบวก : เช่น ขอบใจที่กล้าคิดต่าง ไอเดียนี้ดีนะ ถ้าทำได้จะทำให้......

          3. ชวนคิดต่อ : เพื่อให้สามารถเอาชนะสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยได้ อย่าไปฆ่าความคิดของเขา ให้เขาช่วยคิด อาจจะคิดต่อได้หรือคิดต่อไม่ได้ก็ได้ เช่น ช่วยคิดต่อให้หน่อยนะว่าทำอย่างไรจึงจะไม่กระทบกับคนอื่น ทำอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่จำกัด

นางสาวอรกมล ไกรวงศ์ กลุ่มที่ 5
IP: xxx.158.164.136
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการทำงาน คือ เราต้องไม่เผลอทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ได้ผลต่างไปจากเดิม โดย ผลลัพธ์ต่างไปจากเดิม คือ จุดกำเนิดของการคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้คิดต่างไปจากเดิม ความคิดแตกต่างเหล่านี้มาได้ มาจากการตั้งคำถาม คิด ให้ความคิดนั้นออกมา หยุดความคิดเชิงลบไว้ก่อน ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนั้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต คิดหาอุปสรรค เรื่องที่กังวล หาทางปรับอุปสรรคและเรื่องที่กังวล นำไปปฏิบัติและปรับปรุง idea เพิ่มเติม การคิดใหม่คือคิดไปเรื่อย ๆ คิดและให้ออกมาดี และทุกครั้งที่ได้นำสิ่งใหม่ไปทำจะเกิดความตื่นเต้น

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

เรียนรู้วิธีการนำเสนอไอเดียใหม่โดยไม่โจมตีอัตตาของหัวหน้า เพราะส่วนใหญ่หัวหน้ามักปฏิเสธความคิดใหม่ลูกน้อง โดยทำให้หัวหน้า ให้รู้สึกดี รู้สึกเก่ง ฉลาดมากขึ้น ได้แก่

          1. ทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้เราคิด

          2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน

          3. ถามหัวหน้าถึงข้อดี

          4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

          5. เสนอไอเดียเพิ่มตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

การสื่อสารโดย วิธี 3 ช. ได้แก่ 1. การชื่นชมที่เสนอความคิด 2.เชิงบวก 3.ชวนคิดต่อ

การนำกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสายสนับสนุนไปใช้ในการทำงาน โดยดูช่องว่างที่ทำให้บริการที่คาดหวังของลูกค้าไม่ตรงกับบริการที่ให้ไป สิ่งที่ควรทำคือ ความเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้าการส่งมอบบริการ ถ้าเจอกับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวัง จะทำให้ตรงกัน แต่ถ้าไม่ตรงกัน ต้องมีการวิเคราะห์กลยุทธ์คือ มีการผิดเพี้ยน ไม่ตรง  แล้วนำมาแปลงเป็นนโยบายการบริการ สื่อสารกับลูกค้า ทำให้ความคาดหวังเป็นไปตามนั้น

ปานกมล อินทรกนิฎฐ์ กลุ่ม 4
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้และจะนำไปปฏิบัติจริงในการทำงาน

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

คำพูดโดนใจ "คนบ้าเท่านั้นที่คิดว่าการทำอะไรซ้ำๆ แล้วจะได้ผลลัทธ์ที่ต่างไปจากเดิม"  "ออกกำลังกายโดยไม่มีข้อแม้ ถ้าเราไม่ให้ความสนใจแสดงว่ามันไม่สำคัญกับเรา แต่ถ้าอะไรสำคัญกับเราเราจะต้องให้ความสำคัญกับมัน"

หลักการคิดนอกกรอบ

1. เราอยากเห็นผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิม

2.ให้ความคิดนั้นออกมาถึงแม้จะไม่เข้าท่า

3. ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนั้น

4. เป็นกังวลอะไรในไอเดียนี้

5. แปลความคิดตัดความคิดที่เรามีในข้อ 4

6. เมื่อนำไปใช้งานสามารถปรับปรุงไอเดียได้ตลอด 

     เราต้องพยายามคิดอะไรที่มันต่างไปจากเดิม ถ้าทำแบบเดิมมันก็จะได้แบบเดิม จะไม่มีอะไรตื่นเต้น ความคิดใหม่ๆ อย่าไปคาดหวังว่าในครั้งแรกมันประสบความสำเร็จ ปรับปรุงได้ตลอดเวลา

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

5 ขั้นตอนในการเสนอไอเดียใหม่ๆให้หัวหน้า

     1. ทำให้หน้า "สั่ง" ให้เราคิด

     2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า "สั่ง" (แบบถ่อมตน) 

     3. "ถาม" หัวหน้าถึงข้อดี

     4. ขอให้หัวหน้า "สอน" เพิ่มเติม

     5. เสนอไอเดียเพิ่ม (4) ตามที่หัวหน้า "สั่ง" และ "สอน"

กรณีที่มีคนเสนอไอเดียที่ไม่เข้าท่า

     1. ชื่นชม : ชื่นชมในตัวคนที่เสนอ

     2. เชิงบวก : ชื่นชมในไอเดีย

     3. ชวนคิดต่อ

นางสาวธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล กลุ่ม 3
IP: xxx.41.234.56
เขียนเมื่อ 

นางสาวธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล กลุ่ม 3 

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

      เป็นการกระตุ้นให้คิดสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งต้องเริ่มด้วยความต้องการผลลัพธ์ที่ต่าง เพื่อหาแนวทางที่แตกต่างให้ไปถึงจุดหมายที่วางไว้

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

     กลยุทธ์การบริหารลูกค้าช่วยเป็นกรอบในการวิเคราะห์การบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และอุดช่องโหว่ของสาเหตุที่ทำให้การบริการไม่ตรงจุด

     ในเรื่องการสื่อสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องเลือกรูปแบบการสื่อสารให้ตรงกับผู้ที่เราสื่อสารด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับหัวหน้าในการนำเสนอไอเดีย การสื่อสารกับลูกน้องก็มีเทคนิคที่ต่างกัน ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

นางจรรยา ชูทับ กลุ่ม 1
IP: xxx.158.164.136
เขียนเมื่อ 

วิชาที่10  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและค่อมกรอบ

     การคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบเกิดจากเราต้องการผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมดังนั้นวิธีการจะต้องต่างไปจากเดิมด้วย เปรียบกับการทำงานถ้าต้องการงานที่ดีขึ้นฉะนั้นกระบวนการดำเนินงานจะต้องต่างไปจากเดิม โดยใช้กระบวนการดังนี้

1. วางเป้าหมายที่ต้องการให้ผลลัพธ์ต่างไปจากเดิม

2. ตั้งคำถามใช้ความคิดไปเรื่อย ๆ

3. ตั้งใจหาข้อดีของความคิดในปัจจุบันและข้อดีในความคิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4. ข้อกังวลต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

5. แปลงความคิดเพื่อไม่ให้เราติดข้อกังวลต่างๆ จากข้อ 4

6. เมื่อนำไปใช้งานแล้วปรับปรุงเพิ่มเติม

วิชาที่ 11กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

   การทำงานที่มีประสิทธิภาพคือการทำงานที่ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกันอาจจะไม่ต้องรู้ใจกันไปเสียทุกเรื่อง แต่เมื่อต้องทำงานร่วมกันลูกน้องก็ต้องสื่อสารหรือการนำเสนอผลงานให้หัวหน้าเข้าใจในทางกลับกันหัวหน้าก็ต้องรู้วิธีการสื่อสารกับลูกน้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานที่มีศักยภาพมากขึ้นและสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี โดยใช้ทฤษฎี 5 ขั้นตอนในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ และ 3 ช (ชื่นชม เชิงบวก ชวนคิดต่อ)

นางสาวมาณี แก้วชนิด
IP: xxx.68.145.110
เขียนเมื่อ 

มาณี แก้วชนิด กลุ่ม 2

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอก และคร่อมกรอบ

การลงมือทำในสิ่งที่คิดจะทำให้ผลงานที่ออกมาต่างไปจากเดิมหากได้มีการปฏิบัติและนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมไอเดียใหม่ๆลงไปก็จะเป็นความคิดสร้างสรรค์

ดังนั้นการจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้จะต้อง

1. อยากเห็นผลลัพธ์ต่างไปจากเดิม

2. คิดแล้วลงมือทำโดยเอาความคิดเดิมมาใส่ความคิดใหม่ที่ผิดเกณฑ์ เป็นความคิดดิบ ๆ แล้วลงมือทำ แต่ถ้าเป็นความคิดลบให้หยุดไว้ก่อน

3. หาข้อดีของความคิดใหม่ที่เป็นบวก

4. ติดอะไร กังวลอะไรเกี่ยวกับไอเดียที่คิดลบทำให้มันออกมา

5. หาทางปรับ เปลี่ยนความคิดเพื่อไม่ให้เกิดความกังวล

6. ลงมือทำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโดยเอาไอเดียใหม่ๆ ที่บ่มแล้วนำหัวหน้าเสนอด้วยปัญหาก่อน แล้วนำเสนอไอเดียใหม่ๆเพื่อแก้ไข

 

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 350 องศา

กิจกรรมที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง " คือเทคนิคการเสนอไอเดีย  5 ขั้นตอนในการเสนอไอเดียใหม่ๆคือ

1. ทำให้หัวหน้า "สั่ง" ให้เราคิด

2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า "สั่ง" (ถ่อมตน)

3. ถามหัวหน้าถึงข้อดี

4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

5. เสนอไอเดียข้อ 4 เพิ่มเติมตามที่หัวหน้าสั่ง "สอน"

น.ส.ดารีนา รังสิโยกฤษฏ์ กลุ่มที่่ 1
IP: xxx.68.105.17
เขียนเมื่อ 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงานทุกรายวิชาในช่วงที่  2

รายวิชาที่  10  การพัฒนาความคิดด้วยการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ

          สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 • จุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ คือ นำวิธีการใหม่มาทดลองใช้ เพื่อหวังผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • ปล่อยให้ความคิดนั้นออกมา ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดี 2.5 จะมีความคิดลบจากไอเดียที่ออกมา
 • พยายามหาข้อดีของไอเดียนี้ทั้งข้อดีในปัจจุบันและในอนาคต
 • ติดอะไรและเป็นกังวลอะไรกับไอเดียนี้
 • หาทางปรับเปลี่ยน ปรับความคิด เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลตามข้อ 4
 • ไอเดียจะถูกนำไปปฏิบัติ เมื่อนำไปใช้งานแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น

 

          สิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงาน

          ลองคิดอะไรใหม่ๆ ในงาน มองอะไรที่ทำซ้ำซาก จำเจ ทำให้เสียเวลา มีแนวทางที่จะหาวิธีใหม่ที่จะทำให้ทำได้ดีขึ้นหรือไม่  เช่น หาตัวช่วย ได้แก่เทคโนโลยีต่างๆ ลดการทำงานซ้ำซ้อน  แต่ที่สำคัญคือการนำเสนอไอเดียเพื่อสร้างการยอมรับ เพราะบางคนก็ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเคยชินกับสิ่งที่ตนทำ ว่าดีอยู่แล้ว ไม่อยากเปลี่ยนแปลง

รายวิชาที่  11 

          สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

          ปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนในการนำเสนอความคิดใหม่ๆ ต่อหัวหน้า

 • ทำให้หัวหน้า”สั่ง. ให้เราคิด
 • เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า”สั่ง” อย่างถ่อมตน : ไม่รู้ว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีหรือยัง
 • “ถาม” หัวหน้าถึง “ข้อดี” : หัวหน้าคิดว่ามันดียังไง
 • ขอให้หัวหน้า “สอน” เพิ่มเติม
 • เสนอไอเดียเพิ่มจากข้อ 4 ตามที่หัวหน้า “สั่ง” และ “สอน” : หัวหน้าจะให้ทดลองทำเลยไหม

 

การสื่อสารลงล่างด้วยวิธี 3 ช

 • ชื่นชม  เน้นที่ตัวคน  กล้าที่จะเสนอไอเดียใหม่ๆ
 • เชิงบวก เน้นที่ความคิด บอกว่าไอเดียนั้นดีอย่างไร
 • ชวนคิดต่อ  ให้เอาชนะในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย

 

การบริหารลูกค้า

 • บริการที่ลูกค้าคาดหวังจากเรา
 • แปลงเป็นนโยบายบริการ ด้วยการสื่อสารกับลูกค้า  และส่งมอบบริการ ด้วยการสื่อสารกับคนในองค์กร  ซึ่งจะส่งผลไปยังความคาดหวังของลูกค้า
 • ปัญหาคือการบริการไม่ตรงตามเป้าหมายของลูกค้า ต้องแก้ไขให้ถูกจุด
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าผิดไป
 • เข้าใจถูก แต่แปลงเป็นนโยบายแล้วผิดเพี้ยน
 • นโยบายดี แต่คนรับไปบริการไม่ทำตามนโยบาย
 • สื่อสารลูกค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง

          สิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงาน

                   เข้าใจการบริหารลูกค้ามากขึ้น และปรับการสื่อสารแบบ 360 องศา เพราะการสื่อสารแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีวิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จ

 

 

นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล กลุ่ม 2
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

ช่วงที่ 3สรุป

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ

                    การคิดนอกกรอบ คร่อมกรอบ คือการหาผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิม เป็นการหาความคิดใหม่ๆ ตลอดเวลาและไม่หยุดคิดในสิ่งที่คิดนั้นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราเรียกว่า “ความคิดสร้างสรรค์” จะต้องไม่ปิดกั้นความคิดของตนเอง ต้องคิดให้ออก หยิบมาใช้ ให้หยุดความคิดให้เชิงลบ คิดหาข้อดีของความคิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วนำความคิดนั้นๆ นำมาต่อยอดงานให้มีความสร้างสรรค์และแตกต่าง เพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ ซึ่งปัจจุบันมีเกิดการแข่งขันกันสูง ซึ่งหากองค์กรไม่มีความต่างจากหน่วยงานอื่นก็จะไม่เป็นทางเลือกหรือได้รับความสนใจลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น สามารถนำแนวความคิดนี้ไปปรับใช้กับการทำงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

                   การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นการเสนอความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง อาจมีการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง หรือจากระดับล่างขึ้นบน จะต้องไม่มีการปิดกั้นความคิดของบุคคลที่มาเสนอแต่ต้องมีหลัก 3 ประการคือ 1.ชื่นชม เป็นการชื่นชมที่ตัวบุคคลที่มีการเสนอความคิดใหม่ๆ 2.เชิงบวกให้โฟกัสที่ความคิด และพูดในเชิงบวกในส่งที่เป็นไปไม่ได้ 3.ชวนคิดต่อ คือ การไม่คิดแบบอุปสรรคแต่ชวนให้คิดในสิ่งที่ทำได้ ซึ่งหากมีการนำ 3 ข้อนี้มาใช้ในการทำงาน ก็จะเกิดแนวคิดดีๆ และสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดงานได้โดยนำไปวิเคราะห์ว่ามีช่องว่างอะไร แล้วปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงช่องว่างและแก้สาเหตุนั้นๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เราสามารถรับรู้ในสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้รับการคาดหวังจากการบริการ และเราในฐานะผู้บริการ ก็จะเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ

นางโสภิน วัฒนเมธาวี กลุ่ม 3
IP: xxx.158.164.136
เขียนเมื่อ 

สรุปช่วงที่ 3


ข้อคิดที่ได้จากการอบรมช่วงที่ 3 ทำให้ทราบทฤษฎีวิธีการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ ซึ่งประกอบด้วย

1.  เราอยากเห็นผลลัพธ์อะไรที่ต่างไปจากเดิม

2.  คิดให้ความคิดออกมา (ไม่ว่าจะความคิดดีหรือไม่ดี

3.  ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนี้

4.  หาข้อดีของความคิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

5.  ปรับความคิด เปลี่ยนความคิด เพื่อขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคออกจากข้อ 4

ซึ่งทฤษฎีนี้ทำให้ได้รับเทคนิคและกลยุทธ์ที่ทำให้ความคิดของเรากว้างและลึก ขจัดอุปสรรคอย่างละเอียด ส่งผลให้การทำงานของเชิงสร้างสรรค์ของเรามีคุณภาพและมั่นใจได้ว่าจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างมีความเจิดจรัสได้  และในการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง นั่นคือ กระบวนการกลยุทธ์ของการบริหารลูกค้าสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา นั่นคือ หลักการใช้ทฤษฎี 

3 ช. คือ ชื่นชม  เชิงบวก และชวนคิดต่อ ผลของการใช้ทฤษฎีนี้ไปปรับใช้ในการทำงานจะช่วยให้ความเข้าใจ มั่นใจ เชื่อใจ ระหว่างการทำงานร่วมกันของทีมงานจะยิ่งสานความผูกพันมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการทำงานที่มีความสามัคคีมากขึ้นและส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพได้


นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์ กลุ่มที่ 2
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

          การทำอะไรที่ซ้ำๆๆๆ กันทุกวัน ทำไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดย่อมได้ผลลัพธ์แตกต่างไปจากเดิมแน่นอน การคิดสร้างสรรค์นั้นอาจมีความคิดเชิงบวกและเชิงลบเมื่อความคิดเชิงลบนั้นออกมาให้ออกมาและหาวิธีหยุดความคิดเชิงลบ ตั้งใจหาข้อดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต คิดหาอุปสรรคเรื่องที่กังวล หาทางปรับอุปสรรคและเรื่องที่กังวล นำไปปฏิบัติและปรับปรุง idea เพิ่มเติม

สิ่งที่จะนำไปใช้กับการการทำงาน

          การทำสิ่งเดิมซ้ำๆๆๆ ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมแตกต่างเสมอและการทำโดยไม่มีข้อแม้ เมื่อได้รับโอกาสนั้นเช่นกันกับการพัฒนาตัวเองทำสิ่งใดซ้ำๆ ให้เชี่ยวชาญและพัฒนาผลลัพธ์ที่ได้ย่อมแตกต่างไปจากเดิมและเมื่อองค์กรให้โอกาสเราควรรับโอกาสนั้นและทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีข้อแม้เพื่อตนเองและความสำเร็จขององค์กร

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสายสนับสนุนและกาสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

          เรียนรู้ขั้นตอนการนำเสนอความคิดให้หัวหน้า ได้แก่

          1. ทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้คิด

          2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน

          3. ถามหัวหน้าถึงข้อดี

          4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

          5. เสนอไอเดียเพิ่มเติมตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

          การสื่อสารโดยใช้วิธี 3 ช. ได้แก่

          1. การชื่นชมที่เสนอความคิด เพื่อให้มีการเสนอไอเดียใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ชื่นชมที่คิดต่าง ชื่นชมที่มีความกล้า (ชื่นชมที่ตัวคน)

          2. เชิงบวก เช่น ขอบคุณที่กล้าคิด

          3. ชวนคิดต่อ เพื่อให้สามารถเอาชนะสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยได้ อย่าไปฆ่าความคิดของเขา

สิ่งที่จะนำไปใช้กับการการทำงาน

          เรียนรู้และปรับวิธีการเสนองานให้หัวหน้าโดยใช้ 5 ขั้นตอนและการสื่อสารโดยใช้วิธี 3 ช. มาปรับใช้ในการทำงานและการนำบริการหรือปัญหาหรือความคาดหวังของลูกค้าที่ไม่ตรงกันมาวิเคราะห์หาปัญหาหรือบริการที่ไม่ตรงกันและนำมาแปลงเป็นนโยบาย สื่อสารกับลูกค้า เพื่อได้รับบริการหรือความคาดหวังที่ตรงกัน

นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม กลุ่มที่ 5
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

วิชาที่10   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

ขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

1. ทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเริ่มจากอยากเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิม งานทุกงานสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้ทุกงาน

         2. ให้ความคิดนั้นออกมา แม้ความคิดนั้นเป็นความคิดไม่เข้าท่าสิ่งที่ตามมาคือ จะมีความคิดไม่ดีมาขวางทันที เช่น เรามีนิสัยไม่ดีเยอะเมื่อมีความคิดขัดแย้งนี้ให้เราโยนความคิดขัดแย้งนี้ทิ้งทันที

         3. ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนี้ เมื่อเราคิดไม่ออกให้มองว่าเรากำลังคิดไม่ออก หรือไม่ยอมให้ความคิดนี้ออกมา   ข้อดีที่ว่านี้จะเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและให้ลองหาข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

         4. ติดอะไร ไม่ดีอะไร ยังมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับไอเดียนี้ 

         5. หาทางปรับความคิด แปลงความคิดเพื่อไม่ให้เราติดความกังวลในข้อ 4

 

สิ่งที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน

1.คนเราเวลาทำงานทุกวันจะเหมือนดินสอมีขีด เขียน ไปก็ย่อมทู่เป็นธรรมดา ก็ต้องถึงเวลาที่ลับคมเลื่อยตนเองและเหลาดินสอให้ตนเองบ้าง     มีความเชื่อว่า ทุกคนมีศักยภาพมีความคิดยอดเยี่ยม มีทักษะสื่อสารที่ดีอยู่แล้วในตัวเราเป็นเพียงเหลาไส้ดินสอให้แหลม เสมือนเป็นไส้ดินสอที่อยู่ในดินสอที่เหลาให้แหลมคมเพื่อให้เกิดPerformance

2.เมื่อมีโอกาสได้ทำอะไรให้ทำโดยไม่มีข้อแม้  สิ่งที่ได้ในวันนี้คือต้องปรับวินัยตนเองให้ใส่ใจรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยให้มีวินัยในการออกกำลังกาย

 

หัวข้อ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ360 องศา

เทคนิควิธีการนำเสนอไอเดียใหม่ให้หัวหน้า

1.ทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้เราคิด

2.เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน

3.ถามหัวหน้าถึงข้อดี

4.ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

5.เสนอไอเดียเพิ่มตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

เทคนิคการสื่อสารด้วยวิธี 3 ช

         1. ชื่นชม : เพื่อให้มีการเสนอไอเดียใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องชื่นชมที่คิดต่าง ชื่นชมที่มีความกล้า (ชื่นชมที่ตัวคน)

         2. เชิงบวก : เช่น ขอบใจที่กล้าคิดต่าง ไอเดียนี้ดีนะถ้าทำได้จะทำให้......

         3. ชวนคิดต่อ : เพื่อให้สามารถเอาชนะสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยได้อย่าไปฆ่าความคิดของเขา ให้เขาช่วยคิด อาจจะคิดต่อได้หรือคิดต่อไม่ได้ก็ได้ เช่นช่วยคิดต่อให้หน่อยนะว่าทำอย่างไรจึงจะไม่กระทบกับคนอื่นทำอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่จำกัด

สิ่งที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน

การสื่อสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องเลือกรูปแบบการสื่อสารให้ตรงกับบุคคลที่เราจะสื่อสารด้วยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับหัวหน้าในการนำเสนอไอเดีย หรือการสื่อสารกับลูกน้อง ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดการสื่อสารกับทีมงานและการนำเสนองานกับผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เขียนเมื่อ 

นายธีระ จันทิปะ  กลุ่ม ๔  post/630618
สรุปสาระจากการเรียนรู้ และสิ่งที่จะนำไปใช้ (วิชาที่ ๑๐-๑๑)

 

วิชาที่ ๑๐ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ

เป้าหมายที่ผู้นำหรือผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร คือ บุคลากรทำงานได้เร็วขึ้น ได้ผลลัพธ์มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสานงานกันได้ดีขึ้น ความขัดแย้งลดน้อยลง ทำงานมีความสุขมากขึ้น มีแนวทางการสร้างสรรค์หรือการคิดนอกกรอบอย่างเป็นขั้นตอน คือ เราต้องตั้งเป้าหมายในการทำงาน แล้วเริ่มคิดหรือระบุไอเดียแรกๆที่อยากให้เกิดขึ้น โดยควรเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อน ความคิดแรกนี้อาจจะผิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ อาจเป็นความเพ้อฝัน ถือเป็นความคิดดิบ หาข้อดีของไอเดียนั้นว่ามีอะไรบ้าง ระบุความกังวลเกี่ยวกับไอเดีย แล้วปรับความคิดให้ข้ามความกังวล เพื่อให้ได้ความคิดที่เหมาะในการนำไปใช้

สิ่งที่จะนำไปใช้  นำขั้นตอนการคิดนอกกรอบไปใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กับบุคลากร ส่งเสริมให้คิดและทำงานร่วมกันเป็นทีม เพิ่มความสัมพันธ์ในองค์กรด้วยกระบวนการที่ใหม่และแตกต่าง

 

วิชาที่ ๑๑ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

          ค้นหาความต้องการส่วนรวมอันดับแรกจากความคิดสร้างสรรค์ที่มีในแต่ละคน นำเสนอแนวความคิดต่อกลุ่ม แล้วก้าวข้าม Mindset ของผู้บริหาร เพื่อการเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้ได้รับการยอมรับหรือตอบสนอง โดยนำแนวทางการนำเสนอเป็นขั้นตอน คือ ควรตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร นำเสนออย่างถ่อมตน สอบทานถึงทัศนะของผู้บริหารในข้อดีของความคิดนั้น ขอคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุง แล้วนำผลนั้นมาเสนออีกครั้ง และสิ่งที่ผู้บริหารควรปฏิบัติต่อสมาชิกในองค์กร คือ ควรชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสนอแนวคิด ชื่นชมในตัวบุคคล มองความคิดในเชิงบวก แล้วสนับสนุนให้พัฒนาความคิดต่อ

สิ่งที่จะนำไปใช้  กระบวนการของการเสนอความคิดสร้างสรรค์ แต่ละขั้นตอนสามารถเห็นผลการตอบรับจากผู้บริหาร สามารถลดข้อขัดแย้งหรือทัศนคติเชิงลบที่มีต่อผู้บริหาร เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรได้ช่วยขัดเกลาทักษะและปรับข้อบกพร่องกันเอง

นางสาวจงกล ปาลานุพันธ์ (กลุ่ม4)
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

สรุปช่วงที่ 3 วันที่ 1 สค.2560

วิธีคิด การที่เราต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างในการดำเนินงานที่ต่างออกไปจากเดิมให้เราคิดต่าง หรือหาวิธีการดำเนินงานที่ต่างออกไปจากเดิม อย่าหยุดความคิดลบแต่เราควรปล่อยให้ความคิดนั้นออกมาแม้เราจะคิดว่า ความคิดนั้นมันไม่เข้าท่า แต่ให้เราหาข้อดีของความคิดนั้นแทน และปล่อยให้มีความคิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ

ขั้นตอนการเสนอไอเดียใหม่ ในการนำเสนอไอเดียใหม่ให้นำเสนอไอเดียที่สุกแล้ว

1. ทำให้หัวหน้ารู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้เราคิด

2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้าสั่ง โดยถ่อมตน

3.ถามหัวหน้าถึงข้อดี

4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

5. เสนอไอเดียพิ่มตามที่หัวหน้าสั่งสอน

วิธีการ 3 ช. คือ 1)ชื่นชมที่เสนอความคิด 2)เชิงบวกเช่นไอเดียนี้ดีนะ 3) ชวนคิดต่อให้สามารถเอาชนะสิ่งที่ไม่เห็นด้วย

บริการที่คาดหวัง คือ 1) ปากต่อปาก 2) ความต้องการส่วนบุคคล 3) ประสบการณ์ที่เคยได้รับ

สามารถนำไปใช้ในการทำงาน คือ 1)วิธีการนำเสนอความคิดใหม่ๆต่อหัวหน้าว่าต้องทำอย่างไรให้หัวหน้ายอมรับความคิดที่เราเสนอ 2)วิธีคิดที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่าง 3)นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในที่ทำงานโดยใช้หลัก 3 ช.ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อที่ทำงานได

นางปาจรีย์ เรืองคล้าย (กลุ่มที่ 4)
IP: xxx.158.164.136
เขียนเมื่อ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

วิชาที่ 10  หัวข้อ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

การคิดนอกกรอบหรือคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ เพราะความคิดสร้างสรรค์จะทำให้เกิดนวัตกรรมหรือการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการทำงานขององค์กร โดยการคิดนอกกรอบหรือคิดสร้างสรรค์ ต้องเริ่มจากความต้องการในการพัฒนางานหรือกระบวนการทำงานของบุคลากรให้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยต้องเปลี่ยนวิธีทำใหม่ให้แตกต่างไปจากเดิม และคิดวิเคราะห์ให้ผลลัพธ์ใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่เราต้องการออกมา หยุดความคิดเชิงลบที่เกิดจากแนวทางใหม่ที่เราตั้งใจจะทำ เพื่อไม่ให้บั่นทอนกำลังใจ แต่ต้องหาข้อดีของแนวทางใหม่ที่เราคิดและตั้งใจจะทำ รวมไปถึงข้อดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ง ต้องสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบว่ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคขวางทางแนวคิดใหม่นี้หรือไม่ ถ้ามีต้องปรับ แปลง เปลี่ยน ความคิดเพื่อขจัดอุปสรรคนั้นให้หมดไป สุดท้ายต้องนำแนวทางใหม่ที่คิดไปทดลองปฏิบัติจริง และปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

 สิ่งที่จะนำไปปรับใช้ในการทำงาน

การพัฒนาองค์กรหรือบุคลากรให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั้น ต้องสนับสนุนบุคลากรให้คิดวิเคราะห์งานอย่างสร้างสรรค์หรือคิดนอกกรอบตามขั้นตอน เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่ดีกว่าให้เกิดขึ้น ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 

วิชาที่ 11 หัวข้อ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

          การสื่อสารต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องให้เกียรติและไม่โจมตีความคิดหรืออีโก้ของหัวหน้า โดยใช้ขั้นตอนการสื่อสารแบบ 5+ ซึ่งเริ่มจาก

·       ทำให้หัวหน้าสั่งให้เราคิด

·       เสนอไอเดียตามที่หัวหน้าสั่งให้คิดด้วยความถ่อนตน

·       ถามถึงข้อดีของไอเดียดังกล่าวจากหัวหน้า

·       ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

·       นำไอเดียไปปรับปรุงตามที่หัวหน้าสั่งและสอน พร้อมทั้งขอระยะเวลาในการทดลองใช้ไอเดียนั้นและนำมารายงานหัวหน้าเป็นระยะ

โดยรูปแบบดังกล่าวนอกจากจะเป็นการให้เกียรติหัวหน้าแล้ว ยังทำให้เราได้ไอเดียสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า เกิดทั้งความชื่นชอบ และเชื่อใจจากผู้บังคับบัญชาอีกด้วย

ในส่วนของการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องใช้หลัก 3 ช คือ

·       ชื่นชมคน (ชมในตัวบุคคล) ที่มาเสนอไอเดีย เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรกล้าเข้ามานำเสนอไอเดียใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

·       เชิงบวก คือ การชื่นชมความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าไอเดียที่นำเสนอมีข้อดีอย่างไรบ้าง

·       ชวนคิดต่อ คือ การชวนให้คนที่มาเสนอไอเดียคิดว่าสิ่งที่เขานำเสนอสามารถทำได้หรือไม่ด้วยหลักการของเหตุและผล หากเขาไม่สามารถคิดต่อได้เขาก็จะเลิกเสนอความคิดนั้นไปเอง แต่หากไอเดียนั้นสามารถขยายผลต่อได้เราก็จะได้ไอเดียใหม่ที่สามารถนำมาใช้สนับมาสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

การบริหารเชิงกลยุทธ์ จะทำให้เข้าใจความผิดพลาดที่เกิดระหว่างการบริการที่คาดหวัง กับการส่งมอบบริการ ซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเกิดได้ใน 4 กรณี คือ

·       ความผิดพลาดในเรื่องความเข้าใจของลูกค้า

·       ความผิดพลาดในการแปลงความคาดหวังของลูกค้าเป็นนโยบายหรือกลยุทธ์ผิด

·       ความผิดพลาดในการส่งมอบบริการที่ผิด

·       ความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ผิดเพี้ยน

ทั้งนี้ หากเราทราบว่าการบริการที่คาดหวังกับการส่งมอบบริการมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรณีใดก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด

 สิ่งที่จะนำไปปรับใช้ในการทำงาน

การสื่อสารในองค์กรถือเป็นสิ่งที่สำคัญหากผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีรูปแบบการสื่อสารตาม 5+ และ 3 ช จะส่งผลให้การสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การทำงานเกิดความลื่นไหล และกลมเกลียวกันมากขึ้น เนื่องจากทุกคนในองค์กรให้เกียรติและรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันอย่างเข้าใจ นอกจากนี้ การบริหารงานเชิงกลยุทธ์จะทำให้เราเข้าใจลูกค้าที่มารับบริการจากเราเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานจะมีการพัฒนาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีเพื่อให้มีการส่งมอบบริการแก่ลูกค้าได้ตรงตามความคาดหวัง สร้างความสุขและความประทับใจจากการให้บริการของสายสนับสนุน

 

 

ทรงธรรม ธีระกุล (กลุ่มที่ 1)
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

นายทรงธรรม  ธีระกุล

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ

(กลุ่มที่ 1)

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้ในการทำงานทุกรายวิชาในช่วงที่ 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

 

รายวิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคล่อมกรอบ

          การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคล่อมกรอบ มีแนวทางและขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

          1. อยากเห็นผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมต้องคิดต่างไปจากเดิม ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม

          2. คิดให้ความคิดนั้นออกมา วิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าคิดไม่ออกหรือไม่ยอมให้ความคิดนั้นออกมา และหยุดความคิดลบหรือคิดไม่ดีเอาไว้ก่อน

          3. ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนั้น หาข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

          4. หาข้อจำกัดและข้อกังวลเกี่ยวกับความคิดนั้น

          5. หาทางปรับ เปลี่ยน ความคิดเพื่อไม่ให้ติดอยู่กับข้อจำกัดและข้อกังวล

          6. นำความคิดนั้นไปปฏิบัติ และหลังจากปฏิบัติแล้วให้พิจารณาว่าผลเป็นอย่างไร หากดีแล้วอาจปรับให้ดียิ่งขึ้น หากไม่ดีหรือมีข้อจำกัดอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อ ค้นหาคําตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ องค์ประกอบของความคิด สร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New Original) ใช้การได้(Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate) การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า "นวัตกรรม" (Innovation) ความคิดสร้างสรรค์สามรถแยกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ ความคิดแง่บวก (Positive thinking) ที่ไม่ทําร้ายใคร (Constructive thinking) และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Creative thinking) ซึ่งความคิดสร้างสรรค์อาจเกิดขึ้นได้ 2 ทาง คือ

1. เริ่มจากจินตนาการแล้วย้อนสู่ความจริง เกิดจากการที่เรานําความฝันและจินตนาการ ซึ่งเป็นเพียงความคิด ความใฝ่ฝันที่ยังไม่เป็นจริง แต่เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริง

2. เริ่มจากความรู้ที่มีแล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่ที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) เกิดจากการนําข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาคิดต่อยอด หรือคิดเพิ่มฐานข้อมูลที่มีอยู่ จะเป็นเหมือนตัวเขี่ยความคิดให้เราคิดใน เรื่องใหม่ๆ

ซึ่งการทำงานในองค์กรมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่บางครั้งจำเป็นจะต้องคิดนอกกรอบหรือคล่อมกรอบเพื่อให้เกิดความแตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำหรือผู้บริหารยิ่งจำเป็นจะต้องส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ทีมงานมีความคิดสร้างสรรค์  อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาทั้งต่อตนเองและองค์กรไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

 

รายวิชาที่ 11 Learning Forum & Workshop กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

          การนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ต่อหัวหน้ามีเทคนิคแนวทางที่สำคัญดังนี้

          1. ทำให้หัวหน้า “สั่ง” ให้เราคิด

          2. เสนอความคิดตามที่หัวหน้า “สั่ง” (ถ่อมตน)

          3. “ถาม” หัวหน้าถึงข้อดีของความคิด/ดีอย่างไร

          4. ขอให้หัวหน้า “สอน” ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดนั้น

          5. เสนอความคิดเพิ่มเติมตามที่หัวหน้า “สั่งและสอน” หลังจากนั้นไปทอดลองทำ สรุป ทบทวน ปรับปรุง โดยรายงานให้หัวหน้าทราบ

          การสื่อสารแบบ 360 องศา กรณีมีผู้นำเสนอความคิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะความคิดที่ดูว่าไม่น่าจะทำได้แต่ให้โอกาสในการเสนอความคิดแต่ใช้แนวทาง 3 ช. ในการปฏิเสธ

          1. ชื่นชม บุคคลที่เสนอความคิด

          2. เชิงบวก ชื่นชมความคิดที่เสนอ

          3. ชวนคิดต่อ ว่าความคิดนั้นสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ อย่างไร หรืออาจจะต้องยุติ โดยให้ผู้เสนอเป็น ผู้ยุติเอง

          บริการที่คาดหวัง (Expected) แก่ลูกค้าจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในลักษณะปากต่อปาก ความต้องการส่วนบุคคล และประสบการณ์ของลูกค้า เราต้องเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า แปลงเป็นนโยบายการบริการ ส่งมอบการบริการที่ตรงตามความคาดหวัง มีการสื่อสารไปยังลูกค้า หากไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังต้องกลับมาทบทวนกระบวนการและขั้นตอนว่าเกิดปัญหาอุปสรรคตรงไหน อย่างไร และแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงจุด เพื่อนำไปสู่การบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและตรงตามที่ลูกค้าคาดหวังและพึงพอใจ

นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี กลุ่ม 1
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

นางสาวศิริพร  เพ็ชรมณี  กลุ่ม 1

สรุปผลการเรียนรู้จากบทเรียน ช่วงที่ 3  (1 สิงหาคม  2560

วิชาที่ 10  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

สรุปประเด็นสำคัญ  

          ขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ มี 5 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 : ให้หาธงให้เจอ

ขั้นตอนที่ 2 : คิดให้ออก

ขั้นตอนที่ 3 : เขียนข้อดีของไอเดีย

ขั้นตอนที่ 4 : เขียนความกังวลเกี่ยวกับไอเดียนี้

ขั้นตอนที่ 5 :  ปรับความคิดแปลงความคิดเพื่อไม่ให้ติดที่ขั้นตอนที่ 4

            สรุป ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด ต้องใช้ความคิดในการบ่มให้สุก ให้ใช้เวลาคิดไปเรื่อย ๆ จนบ่มให้สุก

การนำเสนอให้นำไอเดียที่สุกแล้วมานำเสนอ ไม่ใช่เอาไอเดียดิบ ๆ มาเสนอ เพราะไอเดียดิบจะเสมือนเป็นกระบวนการคิด แล้วอาจทำให้ปฏิเสธเมื่อเห็นไอเดียดิบ ๆ

   วิธีการนำเสนอไอเดียใหม่โดยไม่โจมตีอัตตาของหัวหน้า

         ควรทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้เราคิด จากนั้นนำเสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน ระหว่างนั้นถามหัวหน้าถึงข้อดี  และขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม จากนั้นเสนอไอเดียเพิ่มตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

 

การนำไปปรับใช้ในการทำงาน

          นำเทคนิคที่ได้มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการปฏิบัติงานภายในสำนักงานให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

วิชาที่ 11  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

สรุปประเด็นสำคัญ

การสื่อสารจากข้างล่างมาหาเรา ให้เราสื่อสารกลับไปด้วย วิธี 3 ช.

1. ชื่นชมที่เสนอความคิด

2. เชิงบวก

3. ชวนคิดต่อ ให้สามารถเอาชนะในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยได้

          ไอเดียไปต่อได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเราไปฆ่าความคิดเขาหรือไม่ เขาอาจถอนความคิดเองโดยเราไม่ต้องไปฆ่าความคิดเขา ให้เขาคิดเอง เช่น ทำอย่างไรถึงอยู่ในงบประมาณได้ สามารถจัดการกับอาคารที่ไม่เอื้อได้

บริการที่คาดหวัง (Expected)

1. ปากต่อปาก

2. ความต้องการส่วนบุคคล

3. ประสบการณ์ที่เคยได้รับมา

กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสายสนับสนุน

ควรให้บริการกับลูกค้าตามความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการ เช่น ระยะเวลาที่ต้องการได้รับบริการ การแปลงนโยบายการบริการ และการสื่อสารกับลูกค้า

การนำไปปรับใช้ในการทำงาน

          นำกลยุทธ์การบริหารลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานคณะฯ และนำเทคนิคการนำเสนองานมาใช้ในการเสนอแนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ กับผู้บริหารคณะฯ

ชนาธิป แก้วทอง
IP: xxx.68.241.41
เขียนเมื่อ 

นางสาวชนาธิป แก้วทอง กลุ่มที่ 4

สรุปผลการเรียนรู้จากบทเรียน ช่วงที่ 3 (1 สิงหาคม 2560)

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบจะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี เมื่อได้เรียนรู้ถึงวิธีการคิดที่ต่างไปจากเดิม แม้เราจะทำสิ่งเดิมซ้ำไปซ้ำมา แต่การคิดคำนึงถึงผลที่แตกต่างจะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ดังคำของไอน์สไตน์ที่ว่า Insanity : doing the same thing over and over again and expecting different results

กระบวนการคิดนอกกรอบ

 1. ผลลัพธ์ต่างไปจากเดิมคือจุดกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์
 2. แม้ความคิดจะดูไม่เข้าท่า ก็ขอให้คิดออกมาก่อน
 3. อย่าคาดหวังว่าความคิดครั้งแรกจะสมบูรณ์แบบ ให้หาข้อดีของความคิดนั้น หาข้อดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 4. สังเกตว่าความคิดที่ออกมา ยังมีอะไรที่ติดขัดอยู่ สำรวจสิ่งที่ติดอยู่ในใจว่าทำไมความคิดนั้นยังไม่ดีพอ
 5. หาทางปรับความคิด เพื่อขจัดสิ่งที่กังวลออกไป
 6. เมื่อนำความคิดไปใช้งาน ให้พยายามปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ดีขึ้น

การนำไปปรับใช้

นำกระบวนการคิดนอกกรอบไปใช้ในการทำงาน คิดหรือทำอะไรซ้ำๆที่อาจได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

 

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

การสื่อสารที่ดีทั้งกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่างก็มีวิธีการที่จะทำให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จได้

5 ขั้นตอนการนำเสนอความคิดต่อผู้บังคับบัญชา

 1. ทำให้หัวหน้า “สั่ง” ให้เราคิด
 2. เสนอความคิดตามที่หัวหน้า “สั่ง” โดยการนอบน้อมถ่อมตน เพื่อให้หัวหน้ารู้สึกมีส่วนร่วม
 3. ถามหัวหน้าถึงข้อดีของความคิดที่นำเสนอ
 4. ขอให้หัวหน้าแนะนำเพิ่มเติม
 5. เสนอความคิดเพิ่มตามที่หัวหน้า “สั่ง” และแนะนำเพิ่มเติม

สำหรับการสื่อสารถึงผู้ใต้บังคับบัญชา มีวิธีการที่ดีดังนี้

 1. ชื่นชม  โดยการชื่นชมผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความคิดต่าง มีความกล้าเสนอความคิดเห็น
 2. เชิงบวก โดยบอกผู้ใต้บังคับบัญชาว่าความคิดที่เสนอมาดีอย่างไร
 3. ชวนคิดต่อ โดยชวนผู้ใต้บังคับบัญชาให้คิดต่อไปว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่จะทำให้ดีขึ้นหรือไม่

กลยุทธ์การบริหารลูกค้า

เราต้องทำความเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งบริการที่คาดหวังของลูกค้าจะมาจากการพูดกันปากต่อปาก ความต้องการส่วนบุคคล และจากประสบการณ์ของลูกค้า นำมาแปลงสู่นโยบายการบริการ โดยการสื่อสารที่ดีและการส่งมอบบริการอย่างมีประสิทธิภาพ หากผลลัพธ์ออกมาไม่ดี ยังคงเกิดปัญหา สามารถทบทวนการทำงานของแต่ละขั้นตอน เพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

การนำไปปรับใช้

นำวิธีการสื่อสารที่ดีไปใช้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงการทำงาน ทำให้มีบรรยากาศของความประนีประนอมในการทำงาน ลดช่องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

นำเทคนิคการบริหารลูกค้าไปใช้ในปรับปรุงการบริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ กลุ่มที่ 2

รายวิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคล่อมกรอบ

          การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคล่อมกรอบ ต้องเริ่มจากการที่เราอยากเห็นผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมต้องคิดต่างไปจากเดิม ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม จากนั้นคิดให้ความคิดนั้นออกมา หยุดความคิดลบหรือคิดไม่ดีเอาไว้ก่อน แล้วหาข้อดีของความคิดนั้นรวมทั้งหาข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่สำคัญต้องหาข้อจำกัดและข้อกังวลเกี่ยวกับความคิดนั้น และหาทางปรับ เปลี่ยน ความคิดเพื่อไม่ให้ติดอยู่กับข้อจำกัดและข้อกังวล สุดท้ายนำความคิดนั้นไปปฏิบัติ และหลังจากปฏิบัติแล้วให้พิจารณาว่าผลเป็นอย่างไร หากดีแล้วอาจปรับให้ดียิ่งขึ้น หากไม่ดีหรือมีข้อจำกัดอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง

 รายวิชาที่ 11 Learning Forum & Workshop กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

          การนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ต่อหัวหน้ามีเทคนิคแนวทางที่สำคัญดังนี้

          1. การทำให้หัวหน้า “สั่ง” ให้เราคิด ด้วยการนำเสนอปัญหาแล้วมาปรึกษาหารือ

          2. การเสนอวิธีการแก้ปัญหาตามที่หัวหน้า “สั่ง” 

          3. ตั้งคำถามหัวหน้าถึงข้อดีของความคิด/ดีอย่างไร

          4. ขอความช่วยเหลือให้หัวหน้าให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดนั้น "สอน"

          5. เสนอความคิดเพิ่มเติมตามที่หัวหน้า “สั่งและสอน” หลังจากนั้นไปทอดลองทำ สรุป ทบทวน ปรับปรุง โดยรายงานให้หัวหน้าทราบ

         แต่ในการที่เราเป็นหัสหน้าเมื่อผู้นำเสนอความคิดโดยเฉพาะความคิดที่ดูว่าไม่น่าจะทำได้แต่ให้โอกาสในการเสนอความคิดแต่ใช้แนวทาง 3 ช. ในการปฏิบัติเพื่อให้ผู้นำเสนอความคิดมีความรู้สึกดีในการทำงาน

          1. ชื่นชม บุคคลที่เสนอความคิด

          2. เชิงบวก ชื่นชมความคิดที่เสนอ

          3. ชวนคิดต่อ ว่าความคิดนั้นสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ อย่างไร หรืออาจจะต้องยุติ โดยให้ผู้เสนอเป็น ผู้ยุติเอง

          

ดุสิดา แก้วสมบูรณ์ กลุ่มที่ 1
IP: xxx.158.164.232
เขียนเมื่อ 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงานทุกรายวิชา (วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560)

รายวิชาที่ 10  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

          การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ เป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาขององค์กร เนื่องจากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบจะทำให้เกิดนวัตกรรมการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของการคิดสร้างสรรค์ดังคำพูดที่ว่า “Insenity is doing the same thing over and over again”

          ขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

          1. ถ้าอยากเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิม เราต้องทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม เพราะงานทุกงานถ้าเรายังทำตามกระบวนการหรือขั้นตอนแบบเดิมๆ เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิม

          2. ให้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์หรือคิดนอกกรอบออกมา แม้ความคิดนั้นจะเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าก็ตาม

          3. ตั้งใจหาข้อดีของความคิดสร้างสรรค์หรือคิดนอกกรอบ ซึ่งจะทำให้เราจะเริ่มชอบไอเดียแปลกๆ ใหม่ๆ มาแทนที่ ซึ่งข้อดีที่ว่านี้จะเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้ลองหาข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

          4. ถ้าหากยังติดอะไร หรือคิดว่าความคิดนอกกรอบยังมีข้อที่ไม่ดีตรงไหน เป็นกังวลอะไรเกี่ยวกับไอเดียนี้ 

          5. ต้องหาทางปรับความคิด แปลงความคิดเพื่อไม่ให้เราติดความกังวลในข้อ 4.

สิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงาน

          1. การคิดนอกกรอบตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ทำให้เรามีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ (idea) ในการทำงานที่ไม่ซ้ำซาก จำเจ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพในความคิดของตนเอง ส่งผลให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ที่ดี

          2. การประสบความสำเร็จในการทำงานไม่ได้หมายถึงการมีชื่อเสียงเงินทองมากมาย แต่เป็นการได้ทำในสิ่งที่เรารักเราชอบ เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น ตามความถนัด ตามพรสวรรค์ที่มี แต่สิ่งที่ได้นั้นยังไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุด เนื่องจากเราก็ยังคงสามารถพัฒนาพรแสวงได้เพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆ


รายวิชาที่ 11  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

          กลยุทธ์ในการให้บริการแก่ลูกค้า ควรจะดูช่องว่างที่ทำให้บริการของลูกค้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ทำความเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้มีการส่งมอบการบริการตามที่ลูกค้าคาดหวัง

         วิธีการนำเสนอความคิดใหม่ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา มีวิธีการที่ดี ดังนี้

          1. ทำให้หัวหน้า “สั่ง” ให้เราคิด

          2. เสนอความคิดตามที่หัวหน้า “สั่ง” (ถ่อมตน)

          3. “ถาม” หัวหน้าถึงข้อดีของความคิด/ดีอย่างไร

          4. ขอให้หัวหน้า “สอน” ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดนั้น

          5. เสนอความคิดเพิ่มเติมตามที่หัวหน้า “สั่งและสอน” หลังจากนั้นไปทอดลองทำ สรุป ทบทวน ปรับปรุง โดยรายงานให้หัวหน้าทราบ

         วิธีการสื่อสารถึงผู้ใต้บังคับบัญชา มีวิธีการที่ดี ดังนี้

          1. ชื่นชมที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง  และมีความกล้าเสนอความคิดเห็น

          2. คิดเชิงบวก โดยบอกผู้ใต้บังคับบัญชาว่าความคิดที่เสนอมาดีอย่างไร

          3. ชวนให้คิดต่อ โดยชวนผู้ใต้บังคับบัญชาให้คิดต่อไปว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่จะทำให้ดีขึ้นหรือไม่

 สิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงาน

          รูปแบบการสื่อสารตาม 5+ และ 3 ช ถือว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา หากสามารถปฏิบัติตามได้จะส่งผลให้การสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทุกคนในองค์กรจะรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน และให้เกียรติในความคิดของแต่ละคน นอกจากนี้ กลยุทธ์การบริหารลูกค้า สามารถนำมาปรับใช้ในการให้บริการงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้า

 

อารยา ดำเรือง กลุ่มที่ 5
IP: xxx.68.5.100
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

          ได้เรียนรู้ถึง การคิดและทำอะไรโดยไม่มีข้อแม้ ทำให้เรากล้าที่คิดอะไรใหม่ ๆ  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดใหม่และคิดไปเรื่อย ๆ นำความคิดใหม่ไปลงมือทำหากมีปัญหา ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ปรับความคิด  การคิดใหม่เมื่อนำไปปฏิบัติมีความตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อ ทำให้เป็นแรงเสริมในการทำงาน รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการนำเสนอความคิดใหม่ต่อหัวหน้างาน เพื่อให้ได้ผลที่ดี

          สิ่งที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน 

          สามารถนำเทคนิคและวิธีการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ต่อหัวหน้างานไปปรับใช้ เพื่อให้เรามีรูปแบบ เทคนิค รวมถึงวิธีการในการนำเสนอความคิดใหม่ ๆ มีความรู้สึกว่า การคิดสร้างสรรค์หรือการคิดอะไรใหม่ ๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบเดิม ๆ เพียงแต่เรากล้าคิดและนำเสนอความคิดนั้นต่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะสามารถนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้ในอนาคต

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

          ได้เรียนรู้ถึง วิธีการสื่อสารแบบ 360 องศา แบบ 3 ช. คือ 1) ชื่นชมตัวบุคคลที่นำเสนอความคิด 2) เชิงบวก (ความคิด) 3) ชวนคิดต่อ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสายสนับสนุน โดยพิจารณาช่องว่างว่าอยู่ตรงไหน ใน 4 ประเด็น 1) ผู้บริหาร 2) นโยบาย 3) การนำนโยบายไปปฏิบัติ และ 4) การสื่อสารกับลูกค้า และแก้ปัญหาจุดที่เป็นช่องว่างนั้น เช่น ถ้าวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าผิดเพี้ยนไป การผลิตสินค้าและบริการก็จะไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าลดน้อยลงหรือลูกค้าไม่ใช้บริการ ต้องคิดกำหนดนโยบายใหม่และนำไปปรับปรุงสินค้าและบริการ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและใช้บริการเพิ่มขึ้น  

สิ่งที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน 

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์กระบวนการทำงานว่ามีปัญหาอยู่ที่ตรงไหนเพื่อนำไปพัฒนางานที่ทำอยู่ เช่น งานการแก้ไขปัญหาที่ดิน ซึ่งการดำเนินงานมีความล่าช้าเพราะหลายสาเหตุและปัจจัย ต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ ว่า ผู้บริหารต้องทำอย่างไร นโยบายเหมาะสมหรือไม่ และราษฎรที่ได้รับผลกระทบทำอย่างไร เขาจึงให้ความร่วมมือ เป็นต้น นอกจากนี้ต้องมีการสื่อสารแบบ 360 องศา จะช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วรรณา เหมทานนท์
IP: xxx.68.5.94
เขียนเมื่อ 

วรรณา เหมทานนท์กลุ่ม 5 

วิชาที่ 10

หัวข้อ   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ

กำเนิดของการคิดสร้างสรรค์คือต้องการผลลัพธ์ต่างไปจากเดิม การคิดใหม่คือคิดไปเรื่อย ๆ ให้ออกมาดี และทุกครั้งที่ได้นำสิ่งใหม่ไปทำจะเกิดความตื่นเต้น หาข้อดีของความคิดใหม่ ปรับปรุงความคิดใหม่และเพิ่มเติม แล้วนำความคิดใหม่ไปลงมือทำ ส่วนความคิดนอกกรอบ คือ สิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อน ไม่ว่าถูกหรือผิด โดยให้ยึดว่าความคิดนี้เป็นความคิดดิบ ๆ แล้วค่อยพัฒนาให้เหมาะสมและถูกต้อง

สิ่งที่นำไปใช้ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ จากขั้นตอนต่างๆ การพัฒนาการคิดนอกกรอบเพื่อแก้ปัญหางานต่างๆ

วิชาที่ 11

หัวข้อ  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

การนำเสนอให้นำไอเดียที่ปรับปรุงจากไอเดียดิบ ๆ แต่ส่วนใหญ่หัวหน้ามักปฏิเสธความคิดใหม่เนื่องจากหัวหน้ามี Mindset ว่าหัวหน้าต้องฉลาดต้องเก่งกว่า จึงอาจจะปฏิเสธไปก่อนแล้วค่อยยอมรับทีหลัง โดยทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้ทำ เสนอความคิดตามที่หัวหน้ามอบหมาย ถามหัวหน้าถึงข้อดีของไอเดีย ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม แล้วจึงเสนอไอเดีย หัวหน้าควรชื่นชมที่เสนอความคิดในเชิงบวก ชวนคิดต่อ ให้สามารถเอาชนะในสิ่งที่ไม่เห็นได้

สิ่งที่นำไปใช้ การใช้วิธีนำเสออย่างเป็นขั้นตอน การพัฒนาวิธีการเสนอความคิด ความเข้าในทัศนคติของหัวหน้าเมื่อรับฟังข้อเสนอใหม่ๆ เทคนิคการเสริมแรงจูงใจ

นางสาวปีติฉัตร วั่นเส้ง (กลุ่มที่5)
IP: xxx.158.161.142
เขียนเมื่อ 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ

                การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ การเปลี่ยนแปลงความคิดให้แตกต่างไปจากเดิม คิดและกระทำในสิ่งที่คิดโดยไม่ปิดกั้นความคิดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ คิดและทำอย่างไม่มีข้อแม้จะเกิดความคิดที่แตกต่างและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น โดยพัฒนาขั้นตอนการคิด ดังนี้

1. หาธงให้เจอ (ธง คือ เป้าหมายคือผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดในสิ่งที่แตกต่างจากเดิม)

2. คิดให้ออก คือ คิดถึงวิธีการใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการ (หยุดความคิดด้านลบที่ทำให้เราคิดว่าความคิดนี้จะเป็นไปไม่ได้ไว้ก่อน)

3. ระบุข้อดีของความคิดใหม่ๆนั้น

4. ระบุข้อกังวล ที่จะทำให้ความคิดใหม่ๆนั้น ไม่ประสบความสำเร็จ

5. ปรับเปลี่ยนแนวคิด จากข้อกังวลในข้อ 4 เพื่อสามารถทำให้ความคิดที่ใหม่ๆนั้น สามารถปฏิบัติได้สำเร็จ

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

                กลยุทธ์ในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือการจัดการองค์กร ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งในส่วนของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานนั้นๆ มีกระบวนการที่สามารถร่วมกันจัดการความคิดหรือข้อเสนอใหม่ ๆ ดังนี้

1. ทำให้หัวหน้า “สั่ง” ให้เราคิด

2. เสนอความคิดตามที่หัวหน้าสั่ง (แบบถ่อมตน)

3. “ถาม” หัวหน้าถึงข้อดีของแนวคิดหรือวิธีการนั้น

4. ขอให้หัวหน้า “สอน” เพิ่มเติม

5. เสนอความคิดเพิ่มเติมจากข้อ 4 ที่หัวหน้า “สั่ง” และ “สอน”

    ทั้งนี้ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต้องมีกระบวนการสื่อสารแบบ 360 องศา โดยใช้หลัก 3 ช คือ

1. ชื่นชม หมายถึง การชื่นชมบุคคลนั้น ที่กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ

2. เชิงบวก หมายถึง การชื่นชมในเชิงบวกต่อแนวคิดที่เสนอ

3. ชวนคิดต่อ หมายถึง การชวนให้ผู้เสนอแนวคิดได้คิดต่อว่าแนวคิดที่เสนอมานั้นสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสนอแนวคิดร่วมตัดสินวิธีการนั้นๆว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่

                อีกทั้ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ตอบสนองความคาดหวัง (Expected) ของลูกค้าซึ่งขึ้นอยู่กับการบอกกล่าวปากต่อปาก ความต้องการส่วนบุคคล และประสบการณ์ของลูกค้า โดยมีการบริหารจัดการประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 1. การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า 2.การแปลงเป็นนโยบายการบริการ    3.การส่งมอบการบริการที่ตรงตามความคาดหวัง 4. การสื่อสารไปยังลูกค้า เมื่อการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวไม่ตอบสนองความคาดหวังหรือทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจก็ให้ทบทวนขั้นตอนที่ทำให้เกิดปัญหาและคิดวิธีการใหม่ เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการให้สามารถปฏิบัติงานได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประความสำเร็จในการดำเนินงาน

นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย กลุ่มที่ 5
IP: xxx.68.5.52
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและค่อมกรอบ

 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

          ขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ มี 5 ขั้นตอน คือ

          ขั้นตอนที่ 1 การหาธงให้เจอ

          ขั้นตอนที่ 2 คิดให้ออก แม้ว่าจะเจอความคิดลบ ก็เก็บไว้ก่อน

          ขั้นตอนที่ 3 หาข้อดีของไอเดีย หรือ ถึงข้อดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

          ขั้นตอนที่ 4 ความกังวลเกี่ยวกับไอเดียนี้

          ขั้นตอนที่ 5 ปรับความคิดและแปลงความคิดเพื่อขจัดความกังวล

 สิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงาน

          นำแนวทางการคิดนอกและคร่อมกรอบไปใช้ในการปรับวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางการทำงานใหม่ๆ และตอบสนองผู้รับบริการมากขึ้น

 

วิชาที่ 11  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

          การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา เป็นสื่อสารจากทุกระดับ

          การสื่อสารเรากับหัวหน้า  ในประเด็นการเสนอความคิดเห็นหรือไอเดียในการทำงานกับหัวหน้า ดังนี้

          1. ทำให้หัวหน้า "สั่ง" ให้เราคิด

          2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า "สั่ง" (เสนอแบบถ่อมตน)

          3. ถามหัวหน้าถึงข้อดีของไอเดียนั้น

          4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

          5. เสนอไอเดียเพิ่มเติมจากที่หัวหน้า "สอน"

          การสื่อสารเรากับลูกน้อง สื่อสารด้วยวิธี 3 ช

          1. ชื่นชม ที่ลูกน้องหรือผู้ร่วมงานเสนอความคิด

          2. เชิงบวก การเสนอความคิดที่เป็นเชิงบวก

          3. ชวนคิดต่อ เพื่อแก้ปัญหาหรือหาวิธีการที่แตกต่าง

          กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสายสนับสนุน

          การให้บริการกับลูกค้าที่ตามความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการ บริการที่คาดหวัง (Expected) มาจาก  ปากต่อปาก หรือ ความต้องการส่วนบุคคล หรือ ประสบการณ์ที่เคยได้รับมา ซึ่งเราต้องเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า -> แปลงเป็นนโยบายการให้บริการ -> ส่งมอบบริการให้ผู้รับบริการ ทั้งนี้ เราต้องสื่อสู่ลูกค้าให้เข้าในขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาการให้บริการ ให้กลับมาทบทวนที่ขั้นตอนว่าเกิดปัญหาจุดไหน แล้วให้แก้จุดนั้น

 สิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงาน

          วิธีการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้บริการ ซึ่งผู้รับบริการหลักของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คือ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จากทุกส่วนงาน ดังนั้น นำแนวทางตามที่เรียนมาไปปรับปรุงการให้บริการและแก้ปัญหาได้ตรงจุด

 

ชาโลมา กองสวัสดิ์
IP: xxx.68.5.28
เขียนเมื่อ 

นางชาโลมา  กองสวัสดิ์  กลุ่ม 2

สรุปบทเรียนช่วงที่ช่วงที่ 3/5วันที่ 1 สิงหาคม 2560

สรุปประเด็นวิชาที่10:  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการการคิดนอกและคร่อมกรอบ

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ กล่าวว่า “INSANITY IS DOING THE SAME THING OVERAND OVER AGAIN AND EXPECTIONG DIFFERENT RESULTS : มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำๆแต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง”

เราต้องไม่เผลอทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ได้ผลต่างไปจากเดิมแต่ต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบ หรือคร่อมกรอบทำโดยไม่มีข้อแม้ในทุกๆ เรื่อง เพื่อหวังผลที่ดีกว่าเดิม ลองทำสิ่งใหม่ๆหากมันได้ผลลัพธ์ดีกว่าเดิมให้ทำต่อไป แต่หากได้ผลลัพธ์ไม่ดีให้ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยมีหลักคิด  อย่าง คือ

1.      คิดต่างไปจากเดิม ผลลัพธ์ต่างไปจากเดิมคือจุดกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์

2.        คิดให้ออกโดยตระหนักว่าสิ่งที่คิดออกมาเป็นความคิดดิบต้องไปบ่มให้สุก ต้องนำไปปรับปรุงให้ได้ เมื่อได้ Idea ใหม่ หาทางซ่อมแซมความคิด (1) คิดไม่ออกหรือไม่ยอมให้ความคิดออกมา(2) หยุดความคิดลบ

3.      คิดหาข้อดีของไอเดียนี้ตั้งใจหาข้อดีของความคิด ตั้งใจหาข้อดีที่อาจ Ideaนี้ในอนาคต

4.      เป็นกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

5.      หาทางปรับความคิดเพื่อเคลียในข้อ3

6.      ปรับปรุง Ideaเพิ่มเติม

          5 ขั้นตอนในการสร้าง Idea ใหม่

1.    ทำให้หัวหน้า “สั่ง”ให้เราคิด

2.    เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า“สั่ง” (ถ่อมตน)

3.    “ถาม” หัวหน้าถึงข้อดี

4.    ขอให้หัวหน้า “สอน” เพิ่มเติม

5.    เสนอไอเดียเพิ่ม (4) ตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

การนำไปปรับใช้กับตัวเอง

              ฝึกตนเองให้คิดนอกกรอบคิดคร่อมกรอบ โดยไม่มีข้อแม้ หาแนวทางใหม่ๆ พัฒนาตน และพัฒนางาน

การนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

              ในฐานะผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคิดนอกกรอบหรือคร่อมกรอบเปิดโอกาสให้บุคลากรได้คิดอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับความคิดใหม่ๆส่งเสริมการพัฒนางานจากรูปแบบเดิมๆเพื่อร่วมพัฒนากระบวนการทำงานสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยใช้ EdPEx เป็นเครื่องมือ

สรุปประเด็นวิชาที่ 10กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุน  และการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

          กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุน

          ลูกค้าจะมีความต้องการและความคาดหวังในการใช้บริการ จากประสบการณ์ที่เคยได้รับการบอกต่อปากต่อปาก และการสื่อสารสู่ลูกค้า เป็นหลักดังนั้นกลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าสายสนับสนุน เริ่มจาก (1)ต้องมีความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยอาจใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ (2) แปลงเป็นนโยบายโดยผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันหา Gap ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการปรับปรุง(3) ส่งมอบบริการแก่ลูกค้า โดยการสื่อสารให้ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงนโยบายการบริการ กระบวนการ ต่างในการให้บริการ ช่องทางต่างๆ เป็นต้น (4)การให้บริการที่คาดหวัง (Expected) แก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงความต้องการส่วนบุคคลประกอบด้วยและพัฒนาสู่การให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า โดยจะต้องมีการทบทวน และหา Gapในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาการ

การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

1.    ชื่นชม

2.    เชิงบวก

3.    ชวนคิดต่อให้สามารถเอาชนะสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย(อย่าฆ่าความคิด แต่ให้ชวนคิดต่อ)

การนำไปปรับใช้กับตัวเอง

          ให้บริการที่เกินคาดหวังแก่ลูกค้าโดยการสอบถามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและให้บริหารที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง โดยคำนึงถึงความต้องการส่วนบุคคลพัฒนาการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า  

การนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

          ในฐานะผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการเพื่อกำหนดนโยบายให้บุคลากรสายสนับสนุนให้บริการเชิงรุกที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความประทับใจ และการบอกต่อ ใช้การสื่อสาร 360 องศา โดยการชื่นชม เชิงบวกและชวนคิดเพื่อร่วมพัฒนากระบวนการทำงานสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยใช้ EdPExเป็นเครื่องมือ

          ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เทคนิคการเสนอไอเดียใหม่ๆ ต่อผู้บริหารอย่างมีศิลปะเพื่อเกิดการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ และยกความสำเร็จให้กับผู้บริหาร ที่ท่านได้สั่ง และสอน เพื่อให้ได้แนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนางาน

 

อุทัย ศิริคุณ กลุ่มที่ 3
IP: xxx.68.233.101
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ

         “ความคิดสร้างสรรค์”  การทำสิ่งเดิมแล้วคาดหวังว่าผลจะแตกต่างไปจากเดิมคือความบ้า ดังนั้น ถ้าอยากมีผลลัพธ์การทำงานที่แตกต่างจากเดิม มีผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมคือเราฟั่นเฟือน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ฟั่นเฟือน เราต้องคิดต่อว่าทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ต่างไปจากเดิม

        สรุป คือ เราต้องไม่เผลอทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ได้ผลต่างไปจากเดิม เช่น การแนะนำที่ให้ทำกิจกรรมจึงไม่เหมือนเดิม

     1. ผลลัพธ์ต่างไปจากเดิมคือจุดกำเนิดของการคิดสร้างสรรค์

     2. การเห็นผลลัพธ์ที่ต่างจากเดิม คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คิดต่างไปจากเดิม

     3. ความคิดแตกต่างเหล่านี้มาได้อย่างไร .... มาจากการตั้งคำถาม แล้วนำไปทำ

     4. การคิดใหม่คือคิดไปเรื่อย ๆ คิดและให้ออกมาดี และทุกครั้งที่ได้นำสิ่งใหม่ไปทำจะเกิดความตื่นเต้น การนำความคิดใหม่ไปลงมือทำ เป็นของเป็น

     การนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน คือ การพยายามทำงานโดยพยายามคิดต่อว่าเราจะทำงานอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมและดีกว่าเดิม

 วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

วิธีการนำเสนอไอเดียใหม่โดยไม่โจมตีอัตตาของหัวหน้า

1. ทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้เราคิด

2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน

3. ถามหัวหน้าถึงข้อดี

4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

5. เสนอไอเดียเพิ่มตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

การนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน นำเทคนิคดังกล่าวไปใช้เมื่อต้องมีการเสนอความคิดต่อหัวหน้า และเข้าใจหัวหน้ามากขึ้น โดยให้ความสำคัญ

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ

                การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดที่แตกต่างไปจากเดิม โดยไม่ได้คำนึงถึงกฎหรือระเบียบที่วางไว้ โดยสามารถคิดและกระทำในสิ่งใหม่ คิดและทำแตกต่างจากผู้อื่น สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถพัฒนาขั้นตอนการคิด ดังนี้

1. หาธงให้เจอ (ธง คือ เป้าหมายคือผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดในสิ่งที่แตกต่างจากเดิม)

2. คิดให้ออก คือ คิดถึงวิธีการใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการ (ห้ามคิดไปก่อว่าเป็นไปไม่ได้)

3. ระบุข้อดีของความคิดใหม่ๆนั้น  หาเหตุผลสนับสนุนคาทคิดเหล่านั้น

4. ระบุข้อกังวล สิ่งที่จะเป็นปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ความคิดนั้น ไม่ประสบผลสำเร็จ

5. ปรับเปลี่ยนแนวคิด จากข้อ 4 หาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือขจัดปัญหา เพื่อให้ความคิดนั้น สามารถปฏิบัติได้จริงและสำเร็จตามเป้าหมาย

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

                กลยุทธ์ในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือการจัดการองค์กร ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งในส่วนของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานนั้นๆ มีกระบวนการที่สามารถร่วมกันจัดการความคิดหรือข้อเสนอใหม่ ๆ ดังนี้

1. ทำให้หัวหน้า “สั่ง” ให้เราคิด

2. เสนอความคิดตามที่หัวหน้าสั่ง (แบบถ่อมตน)

3. “ถาม” หัวหน้าถึงข้อดีของแนวคิดหรือวิธีการนั้น

4. ขอให้หัวหน้า “สอน” เพิ่มเติม

5. เสนอความคิดเพิ่มเติมจากข้อ 4 ที่หัวหน้า “สั่ง” และ “สอน”

    ทั้งนี้ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต้องมีกระบวนการสื่อสารแบบ 360 องศา โดยใช้หลัก 3 ช คือ

1. ชื่นชม หมายถึง การชื่นชมบุคคลนั้น ที่กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ

2. เชิงบวก หมายถึง การชื่นชมในเชิงบวกต่อแนวคิดที่เสนอ

3. ชวนคิดต่อ หมายถึง การชวนให้ผู้เสนอแนวคิดได้คิดต่อว่าแนวคิดที่เสนอมานั้นสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสนอแนวคิดร่วมตัดสินวิธีการนั้นๆว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่

              การสร้างประสิทธิภาพการบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าซึ่งขึ้นอยู่กับการบอกกล่าวปากต่อปาก ความต้องการส่วนบุคคล และประสบการณ์ของลูกค้า โดยมีการบริหารจัดการประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 1. การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า 2.การแปลงเป็นนโยบายการบริการ    3.การส่งมอบการบริการที่ตรงตามความคาดหวัง 4. การสื่อสารไปยังลูกค้า เมื่อการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวไม่ตอบสนองความคาดหวังหรือทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจก็ให้ทบทวนขั้นตอนที่ทำให้เกิดปัญหาและคิดวิธีการใหม่ เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการให้สามารถปฏิบัติงานได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประความสำเร็จในการดำเนินงาน

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ

     แนวคิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ทำงานในเรื่องเดิมๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไป ด้วยการคิดที่ต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ทุกคนมีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถ แต่จะนำทั้งหมดมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร

สิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

     จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจในการทำงานโดยต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา
      หากจะต้องการสื่อสารกับผู้รับบริการแบบ 360 องศา จะต้องรับทราบความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการ กระบวนการส่งมอบและสื่อสารบริการดังกล่าวไปยังลูกค้า และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจุดอ่อนหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

     จะปรับวิธีการสื่อสารด้วยการชื่นชม เชิงบวก และชวนคิดต่อ รวมทั้งจะสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ปรับกระบวนการส่งมอบและสื่อสารไปยังลูกค้า เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ

คำรบ คชภักดี กลุ่ม 2
IP: xxx.158.164.136
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและค่อมกรอบ

 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 “มีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์จินตนาการระดับได้กล่าวไว้

          ขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

          1. การหาธงให้เจอ

          2. คิดให้ออก แม้ว่าจะเจอความคิดลบ ก็เก็บไว้ก่อน

          3. หาข้อดีของไอเดีย หรือ ถึงข้อดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

          4. ความกังวลเกี่ยวกับไอเดียนี้

          5. ปรับความคิดและแปลงความคิดเพื่อขจัดความกังวล

 สิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงาน

          นำเอาวิธีการคิดนอกและคร่อมกรอบไปใช้ในการปรับวิธีการปฏิบัติงานและถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อหาแนวทางและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น

 

วิชาที่ 11  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

        การสื่อสารกับหัวหน้า  เกี่ยวกับการนำเสนอไอเดียใหม่ 5 ขั้นตอน ดังนี้

          1. ทำให้หัวหน้าสั่งให้เราคิด

          2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้าสั่ง (แบบถ่อมตน)

          3. ถามหัวหน้าถึงข้อดีของไอเดียนั้น

          4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

          5. เสนอไอเดียเพิ่มเติมจากที่หัวหน้า "สอน"

          การสื่อสารเรากับลูกน้อง สื่อสารด้วยวิธี 3 ช

          1. ชื่นชม (ตัวคน) ที่ลูกน้องหรือผู้ร่วมงานเสนอความคิด

          2. เชิงบวก (ความคิด) การเสนอความคิดที่เป็นเชิงบวก

          3. ชวนคิดต่อ (ตัวคน) เพื่อแก้ปัญหาหรือหาวิธีการที่แตกต่าง

         

 

 

 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสายสนับสนุน

           การบริการที่คาดหวัง หมายถึง ความเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งมาจากการบอกปากต่อปาก ความต้องการส่วนบุคคล หรือ ประสบการณ์ที่เคยได้รับมา และนำมาแปลงเป็นนโยบายการบริการ  ส่งมอบบริการ โดยจะต้องสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจขั้นตอนการบริการและสะท้อนข้อมูลย้อนกลับของความพึงใจในบริการ

 

 สิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงาน

                ด้วยงานบริการเป็นหัวใจหลักของหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น การนำเอาวิธีการคิดให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้บริการ ไปปรับใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ สร้างความพึงพอของนิสิตต่อไป

ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์ : กลุ่มที่ 2
IP: xxx.68.5.40
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

          การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบ ต้องคิดต่างไปจากเดิม ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งต้องเริ่มด้วยความต้องการผลลัพธ์ที่ต่าง เพื่อหาแนวทางที่แตกต่างให้ไปถึงจุดหมายที่วางไว้ โดย 1)คิดนอกกรอบและมุ่งผลที่แตกต่าง 2) คิดให้ออก ต้องตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คิดออกต้องได้รับการปรับปรุง 3) ค้นหา idea มองหาข้อดีของ idea 4) คิดหาอุปสรรค ข้อกังวล 5) หาทาง clear idea

วิชาที่ 11 : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

          เทคนิคการนำเสนอไอเดียกับผู้บังคับบัญชา (หัวหน้า) 1) ทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้คิด 2) เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน 3) ถามหัวหน้าถึงข้อดี 4) ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม 5) เสนอไอเดียเพิ่มเติมตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน” และเทคนิคการสื่อสาร 3 ช. คือ 1) ชื่นชน 2) เชิงบวก และ 3) ชวนคิดต่อ

สุกัญญา กุตเสนา กลุ่มที่ 4
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงานทุกรายวิชา (วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560)

รายวิชาที่ 10  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

         การคิดนอกกรอบ คือ การคิดอย่างแตกต่าง อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผนหรือการคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็น

          ขั้นตอนการคิดนอกกรอบ

1.     ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิม

2.     นำความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดนอกกรอบนั้นออกมาไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าก็ตาม

3.     ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนอกกรอบนั้นซึ่งข้อดีที่ว่านั้นมันจะเป็นข้อดีในอนาคตหรือปัจจุบัน และให้ลองหาข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

4.     ติดอะไรกับไอเดียนี้

5.     หาทางปรับความคิดแปลงความคิดที่ติด

6.     เมื่อใช้งานแล้วนำมาปรับเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

 

รายวิชาที่ 11  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360องศา

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

        วิธีการนำเสนอความคิดใหม่ๆต่อผู้บังคับบัญชา มีวิธีการที่ดี ดังนี้

1.     ทำให้หัวหน้า “สั่ง”ให้เราคิด

2.     เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง”(ถ่อมตัว)

3.     “ถาม”หัวหน้าถึงข้อดี/อย่างไร

4.     ขอให้หัวหน้า “สอน”เพิ่มเติม

5.      เสนอไอเดียเพิ่ม ตามที่หัวหน้า “สั่ง” และ “สอน” จากนั้นไปทดลองทำสรุป ทบทวน ปรับปรุง แล้วรายงานให้หัวหน้าทราบ

การจัดการกับไอเดียที่ไม่เห็นด้วย 3 ช.

1.     ชื่นชม ตัวบุคคลตัวตนของเขา

2.     เชิงบวก กล่าวถึงข้อดีของไอเดีย

3.      ชวนคิดต่อ โดยการชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้คิดต่อว่าความคิดดังกล่าวจะมีผลดีหรือส่งผลร้ายอย่างไร

นฤมล
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

บทความ : บทเรียนจากความจริง 4 ทุนในโลก ได้แก่ ทุนการเงิน,ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ, ทุนทางวัตถุหรือเทคโนโลยี

4 ทุนในโลก ได้แก่ ทุนการเงิน, ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ,ทุนทางวัตถุ หรือเทคโนโลยี  แต่สำคัญที่สุดคือ ทุนมนุษย์ ทุนทั้ง 4 ต้องทำงานด้วยกัน ถ้าขาดทุนมนุษย์ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้น  1. ทุนทางการเงินต้องมองเรื่องการสร้างความยั่งยืน การนำศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนอยู่รอด คือ ไม่รวยเร็ว เดินสายกลาง บริหารความเสี่ยงได้ ประเทศก็จะอยู่รอด 2.ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติไม่พึ่งมนุษย์ แต่มนุษย์ต้องพึ่งธรรมชาติการอยู่กับธรรมชาติ โดยไม่พึ่งพาสารเคมี ธรรมชาติจะได้ไม่กลับมาทำร้าย 3.ทุนทางวัตถุหรือเทคโนโลยีทุนทางเครือข่าย Network คือ ไม่ทำคนเดียว ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยล้มเหลวเพราะผลิตคนเป็นมนุษย์เงินเดือน ทำงานประจำ การเริ่มต้น Start-up ของรัฐบาลก็ล้มเหลว เพราะมีแผนธุรกิจแค่ในกระดาษหรือสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำแต่ควรจะสอนให้คิดธุรกิจใหม่โดยใช้ปัญญาแบบขอคำปรึกษาหารือจากผู้มีประสบการณ์ที่เคยผ่านความล้มเหลวมาแล้วดูด้านความต้องการ Demand Side หรือดูลูกค้าเป็นหลักจึงค่อยชนะเล็กๆ โดยใช้ความอดทน มีจิตวิญญาณเป็นผู้ประกอบการ

วิภาวรรณ อ่อนประเสริฐ
IP: xxx.68.5.34
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10    การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

“Insenity is doing the same thing over and over again”

การทำสิ่งเดิมแล้วคาดหวังว่าผลจะแตกต่างไปจากเดิม

 1. ให้หาธงให้เจอ : ทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม 
 2. คิดให้ออก : ให้ความคิดนั้นออกมา แม้ความคิดนั้นเป็นความคิดไม่เข้าท่า 
 3. เขียนข้อดีของไอเดีย : ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนี้ เมื่อเราคิดไม่ออก ให้มองว่าเรากำลังคิดไม่ออก หรือไม่ยอมให้ความคิดนี้ออกมา 
 4. </ol>

  4.   เขียนความกังวลเกี่ยวกับไอเดียนี้ : ติดอะไร ไม่ดีอะไร เป็นกังวลอะไรเกี่ยวกับไอเดีย

  5.   ปรับความคิดแปลงความคิดเพื่อไม่ให้ติดที่ขั้นตอนที่ 4  : หาทางปรับความคิด แปลงความคิดเพื่อไม่ให้เราติดความกังวลในข้อ 4.

  6.   เมื่อนำไปใช้งานแล้วปรับปรุงไอเดียเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

  สิ่งที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน 

  การคิดข้ามกรอบความคิดเดิม ๆ อาจจะเจอไอเดียใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 350 องศา

  วิธีการนำเสนอไอเดียใหม่โดยไม่โจมตีอัตตาของหัวหน้า

   ปรับให้เสมือนเป็นการให้อาหารกับอัตตาของหัวหน้า ให้รู้สึกดี รู้สึกเก่ง ฉลาดมากขึ้น

  1. ทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้เราคิด

  2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน

  3. ถามหัวหน้าถึงข้อดี

  4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

  5. เสนอไอเดียเพิ่มตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

  สิ่งที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน 

  1. การนำเสนอไอเดียต่างๆ  เราต้องนำเสนอไอเดียที่เป็นความคิดรวบยอดของไอเดีย ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 
  2. การนำเสนอไอเดียต่างๆ  ต้องให้เกียรติหัวหน้าเสมอ  ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน  โดยใช้เทคนิคการสื่อสารในการนำเสนอไอเดียใหม่โดยไม่โจมตีอัตตาของหัวหน้า
  3. </ol>

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ กลุ่มที่ 5
IP: xxx.158.164.136
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและค่อมกรอบ

         1. ได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่เรียนรู้และการนำความคิดใหม่ๆ มาใช้ เรามิอาจที่จะรู้ได้ว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดี แต่สิ่งที่ได้คือ ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมแน่นอน (ผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิม คือ สิ่งสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ ถ้าหากผลเป็นไม่ดีย่อมทำให้เราเกิดความคิดที่ปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ดีขึ้นได้)

         2. ได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการหาความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกพรอบและคร่อมกรอบ เพื่อมาปรับปรุงและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้องค์กรและตัวเองให้ดีขึ้น

 

วิชาที่ 11  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

          การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร Process การคิดมุมกลับของการสื่อสารแบบเดิม ๆ โดยอาศัยหลักการวิธีการเข้ามาช่วยในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

         1. ชื่นชมที่เสนนความคิด

         2. เชิงบวก

         3. ชวนคิดต่อ

          การนำมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือบริหารจัดการในองค์กรก็จะมีประโยชน์ในเชิงบวกต่อตัวเองและองค์กร

จินตนา นาคจินดา
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบและคร่อมกรอบ

 

          การประสบความสำเร็จไม่ได้หมายถึง มีเงินมีชื่อเสียงมากหรือไม่ แต่ได้ทำในสิ่งที่รักและชอบเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นตามความถนัด ตามพรสวรรค์ที่มี และเป็นความสำเร็จสูงสุดหรือยัง คือ           ยังสามารถพัฒนาพรแสวงได้เพิ่มเติมหรือที่เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ 

          ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่การทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ได้ผลต่างไปจากเดิม แต่เป็นการทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเริ่มจากอยากเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยให้ความคิดนั้นออกมาแม้ความคิดนั้นเป็นความคิดไม่เข้าท่าก็ต้องตั้งใจหาข้อดีความคิดนั้นหากคิดไม่ออกให้มองว่าเรากำลังคิดไม่ออกหรือไม่ยอมให้ความคิดนี้ออกมาติดขัดอะไร ไม่ดีอะไร กังวลอะไรและหาทางปรับความคิดแปลงความคิดเพื่อไม่ให้เกิดความกังวล และนำผลของความคิดใหม่ๆไปใช้งานพร้อมทั้งปรับปรุงไอเดียเพิ่มเติมต่อไป

 

สิ่งที่นำไปปรับใช้กับตัวเอง

          ฝึกให้เป็นคนคิดนอกกรอบ คิดใหม่ ทำใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆที่แตกต่าง

 

สิ่งที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน

          ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจะช่วยผลักดันและกระตุ้นให้บุคลากรคิดนอกกรอบโดยการให้โอกาสแก่บุคลากรได้คิด เสนอ โดยการยอมรับความคิดใหม่ๆที่ส่งเสริมกระบวนงานให้สามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น

 

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ360 องศา

 

          วิธีการการนำเสนอความคิดที่ดี ให้นำไอเดียที่สุกแล้วมานำเสนอไม่ใช่เอาไอเดียเดิมๆ มาเสนอ เพราะไอเดียเดิมจะเสมือนเป็นกระบวนการคิดแล้วอาจทำให้ปฏิเสธเมื่อเห็นไอเดียดิบ ๆ วิธีการนำเสนอไอเดียใหม่โดยไม่โจมตีอัตตาของหัวหน้ามี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.       ทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้เรา “คิด”

2.       เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน

3.       ถามหัวหน้าถึงข้อดี

4.       ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

5.       เสนอไอเดียเพิ่มตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

 

การสื่อสารจากข้างล่างมาหาเราให้สื่อสารกลับไปด้วยวิธี 3 ช.

1.       ชื่นชม (ตัวคน) ที่ลูกน้องหรือผู้ร่วมงานที่เสนอความคิดใหม่ ๆ

2.       เชิงบวก (ความคิด) การชื่นชมในเชิงบวกต่อความคิดที่เสนอ

3.       ชวนคิดต่อ (ตัวคน) การชวนให้ผู้เสนอแนวคิด คิดต่อว่าแนวคิดนั้นสามารถปฏิบัติได้หรือไม่

เพื่อแก้ปัญหาหรือหาวิธีการที่แตกต่าง

 

กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสายสนับสุนนซึ่งสิ่งที่ควรทำ คือ

1.       ความเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า

2.       การส่งมอบบริการ

3.       การแปลงเป็นนโยบายการบริการ

4.       สื่อสารกับลูกค้าเพื่อทำให้ความคาดหวังเป็นไปตามนั้น

 

สิ่งที่นำไปปรับใช้กับตัวเอง

          นำเทคนิคต่าง ๆไปใช้เมื่อต้องการเสนอความคิดต่อผู้บังคับบัญชา

 

สิ่งที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน

          นำกลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่กับความคาดหวังไปพัฒนางานโดยการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและพัฒนาสร้างงานให้ตรงกับความคาดหวัง

วิภาวี ปังธิกุล กลุ่ม 4
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

          การคิดสร้างสรรค์ต้องเริ่มจากคิดโดยไม่มีข้อแม้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต่างจากเดิม และอย่าให้ความคิดเชิงลบมาเป็นตัวสกัดกั้นความคิด หลังจากนั้นให้หาข้อดีทั้งในปัจจุบันและข้อดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนความกังวลเชิงลบให้หาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

      ได้เรียนรู้กลยุทธ์การบริการลูกค้าให้ได้ตามความคาดหวัง ตามโมเดลที่วิทยากรนำเสนอเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

สุวารี คลองโคน กลุ่ม 1
IP: xxx.158.163.155
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 10 : หัวข้อ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

               (โดยอาจารย์ศรัณย์  จันทพลาบูรณ์ ) CLO (Chief Learning Office)

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดอะไรใหม่ ๆ เพื่อต้องการผลลัพธ์ที่ต่างจากเดิม จึงต้องคิดและทำ

ให้ต่างจากเดิม ความคิดนอกกรอบใส่ความคิดในสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนจะเกิดไอเดียใหม่ๆ ขึ้นและการนำไปใช้จะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่าง และอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามา หยุดความคิดเชิงลบและพัฒนาความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น

 

สิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงาน

หากเราต้องการผลลัพธ์ที่ดีและต่างจากเดิม เราจะต้องทำงานให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น  ทำงานให้ได้ผลมากขึ้น  มีการประสานกันได้ดีขึ้น  ทำงานให้มีความขัดแย้งน้อยลง และการทำงานที่มีความประหยัดมากขึ้น อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ และมีการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ว่าดีและแตกต่างจากเดิมอย่างไรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและองค์กร

 

วิชาที่ 11 : หัวข้อ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ

                360 องศา (โดยอาจารย์ศรัณย์  จันทพลาบูรณ์ )

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

การทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือการสื่อสารที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ เมื่อเราสามารถสื่อสารพร้อมข้อมูลที่ดีและชัดเจนก็จะทำให้งานเดินไปข้างหน้าได้อย่างเป็นระบบและลดความผิดพลาดได้เราควรฝึกทักษะในการสื่อสารและสร้างการบริการที่ประทับต่อผู้รับบริการอย่างเกินความคาดหวังเพื่อผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง

เทคนิคการนำเสนอไอเดียและความคิดใหม่ๆต่อหัวหน้า

1. ทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้เราคิด

2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน

3. ถามหัวหน้าถึงข้อดี

4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

5. เสนอไอเดียเพิ่มตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

สิ่งที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน

เราต้องรู้บทบาทของตัวเองว่าเราคือผู้ใต้บังคับบัญชีที่ให้เกียรติหัวหน้าและรู้จักอ่อนน้อมถ่มต้นมีความนอบน้อมและเคารพในสิทธิผู้อื่นและต้องรู้บทบาททั้งของเราและหัวหน้า เวลาไปเสนองานให้หัวหน้าพิจารณานั้นเราต้องให้เกียรติหัวหน้าว่าหัวหน้าได้สั่งเราและเราทำตามที่หัวหน้าสั่ง จะเป็นภาพที่ดีซึ่งกันและกันหัวหน้าก็จะประทับใจและเอ็นดูเราและให้ความช่วยเหลือด้วยดีถือเป็นการประสานงานที่ดีเยี่ยมและมีความรู้สึกทีดี่ระหว่างกันงานก็สำเร็จลุล่วง

 

กรรณิการ์ แซ่หยี
IP: xxx.68.233.101
เขียนเมื่อ 

นางสาวกรรณิการ์  แซ่หยี  กลุ่มที่ 3

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการทำงาน คือ เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ได้ผลต่างไปจากเดิม โดย ผลลัพธ์ต่างไปจากเดิม คือ จุดกำเนิดของการคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้คิดต่างไปจากเดิม ความคิดแตกต่างเหล่านี้มาได้ มาจากการตั้งคำถาม คิด ให้ความคิดนั้นออกมา หยุดความคิดเชิงลบไว้ก่อน ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนั้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต คิดหาอุปสรรค เรื่องที่กังวล หาทางปรับอุปสรรคและเรื่องที่กังวล นำไปปฏิบัติและปรับปรุงไอเดียเพิ่มเติม การคิดใหม่คือคิดไปเรื่อย ๆ   คิดดีจะนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

เรียนรู้วิธีการนำเสนอไอเดียใหม่โดยไม่โจมตีอัตตาของหัวหน้า เพราะส่วนใหญ่หัวหน้ามักปฏิเสธความคิดใหม่ลูกน้อง โดยทำให้หัวหน้า ให้รู้สึกดี รู้สึกเก่ง ฉลาดมากขึ้น ได้แก่

          1. ทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้เราคิด

          2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน

          3. ถามหัวหน้าถึงข้อดี

          4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

          5. เสนอไอเดียเพิ่มตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

การสื่อสารโดย วิธี 3 ช. ได้แก่ 1. การชื่นชมที่เสนอความคิด 2.เชิงบวก 3.ชวนคิดต่อ

การนำกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสายสนับสนุนไปใช้ในการทำงาน โดยดูช่องว่างที่ทำให้บริการที่คาดหวังของลูกค้าไม่ตรงกับบริการที่ให้ไป สิ่งที่ควรทำคือ ความเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้าการส่งมอบบริการ ถ้าเจอกับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวัง จะทำให้ตรงกัน แต่ถ้าไม่ตรงกัน ต้องมีการวิเคราะห์กลยุทธ์คือ มีการผิดเพี้ยน ไม่ตรง  แล้วนำมาแปลงเป็นนโยบายการบริการ สื่อสารกับลูกค้า ทำให้ความคาดหวังเป็นไปตามนั้น

 

วุฒินันท์ หริรักษ์
IP: xxx.68.233.101
เขียนเมื่อ 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงานทุกรายวิชา 

รายวิชาที่ 10  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  การคิดนอกกรอบ คือ การคิดอย่างแตกต่าง อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผนหรือการคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็น

ขั้นตอนการคิดนอกกรอบ

1.     ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิม

2.     นำความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดนอกกรอบนั้นออกมาไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าก็ตาม

3.     ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนอกกรอบนั้นซึ่งข้อดีที่ว่านั้นมันจะเป็นข้อดีในอนาคตหรือปัจจุบัน และให้ลองหาข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

4.     ติดอะไรกับไอเดียนี้

5.     หาทางปรับความคิดแปลงความคิดที่ติด

6.     เมื่อใช้งานแล้วนำมาปรับเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

 

รายวิชาที่ 11  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360องศา

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  วิธีการนำเสนอความคิดใหม่ๆต่อผู้บังคับบัญชา มีวิธีการที่ดี ดังนี้

1.     ทำให้หัวหน้า “สั่ง”ให้เราคิด

2.     เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง”(ถ่อมตัว)

3.     “ถาม”หัวหน้าถึงข้อดี/อย่างไร

4.     ขอให้หัวหน้า “สอน”เพิ่มเติม

5.      เสนอไอเดียเพิ่ม ตามที่หัวหน้า “สั่ง” และ “สอน” จากนั้นไปทดลองทำสรุป ทบทวน ปรับปรุง แล้วรายงานให้หัวหน้าทราบ

การจัดการกับไอเดียที่ไม่เห็นด้วย 3 ช.

1.     ชื่นชม ตัวบุคคลตัวตนของเขา

2.     เชิงบวก กล่าวถึงข้อดีของไอเดีย

3.      ชวนคิดต่อ โดยการชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้คิดต่อว่าความคิดดังกล่าวจะมีผลดีหรือส่งผลร้ายอย่างไร

วุฒินันท์ หริรักษ์
IP: xxx.68.233.101
เขียนเมื่อ 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงานทุกรายวิชา 

รายวิชาที่ 10  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  การคิดนอกกรอบ คือ การคิดอย่างแตกต่าง อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผนหรือการคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็น

ขั้นตอนการคิดนอกกรอบ

1.     ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิม

2.     นำความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดนอกกรอบนั้นออกมาไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าก็ตาม

3.     ตั้งใจหาข้อดีของความคิดนอกกรอบนั้นซึ่งข้อดีที่ว่านั้นมันจะเป็นข้อดีในอนาคตหรือปัจจุบัน และให้ลองหาข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

4.     ติดอะไรกับไอเดียนี้

5.     หาทางปรับความคิดแปลงความคิดที่ติด

6.     เมื่อใช้งานแล้วนำมาปรับเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

 

รายวิชาที่ 11  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360องศา

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  วิธีการนำเสนอความคิดใหม่ๆต่อผู้บังคับบัญชา มีวิธีการที่ดี ดังนี้

1.     ทำให้หัวหน้า “สั่ง”ให้เราคิด

2.     เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง”(ถ่อมตัว)

3.     “ถาม”หัวหน้าถึงข้อดี/อย่างไร

4.     ขอให้หัวหน้า “สอน”เพิ่มเติม

5.      เสนอไอเดียเพิ่ม ตามที่หัวหน้า “สั่ง” และ “สอน” จากนั้นไปทดลองทำสรุป ทบทวน ปรับปรุง แล้วรายงานให้หัวหน้าทราบ

การจัดการกับไอเดียที่ไม่เห็นด้วย 3 ช.

1.     ชื่นชม ตัวบุคคลตัวตนของเขา

2.     เชิงบวก กล่าวถึงข้อดีของไอเดีย

3.      ชวนคิดต่อ โดยการชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้คิดต่อว่าความคิดดังกล่าวจะมีผลดีหรือส่งผลร้ายอย่างไร

สุพงค์  แซ่อิ้ว (กลุ่ม 5)

วิชาที่ 10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

          การทำอะไรที่ซ้ำๆๆๆ กันทุกวัน ทำไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดย่อมได้ผลลัพธ์แตกต่างไปจากเดิมแน่นอน การคิดสร้างสรรค์นั้นอาจมีความคิดเชิงบวกและเชิงลบเมื่อความคิดเชิงลบนั้นออกมาให้ออกมาและหาวิธีหยุดความคิดเชิงลบ ตั้งใจหาข้อดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต คิดหาอุปสรรคเรื่องที่กังวล หาทางปรับอุปสรรคและเรื่องที่กังวล นำไปปฏิบัติและปรับปรุง idea เพิ่มเติม

การนำไปใช้กับการการทำงาน

          การทำสิ่งเดิมซ้ำๆๆๆ ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมแตกต่างเสมอและการทำโดยไม่มีข้อแม้ เมื่อได้รับโอกาสนั้นเช่นกันกับการพัฒนาตัวเองทำสิ่งใดซ้ำๆ ให้เชี่ยวชาญและพัฒนาผลลัพธ์ที่ได้ย่อมแตกต่างไปจากเดิมและเมื่อองค์กรให้โอกาสเราควรรับโอกาสนั้นและทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีข้อแม้เพื่อตนเองและความสำเร็จขององค์กร

วิชาที่ 11 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสายสนับสนุนและกาสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา

สิ่งที่ได้เรียนรู้

          เรียนรู้ขั้นตอนการนำเสนอความคิดให้หัวหน้า ได้แก่

          1. ทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าสั่งให้คิด

          2. เสนอไอเดียตามที่หัวหน้า “สั่ง” ถ่อมตน

          3. ถามหัวหน้าถึงข้อดี

          4. ขอให้หัวหน้าสอนเพิ่มเติม

          5. เสนอไอเดียเพิ่มเติมตามที่หัวหน้า “สั่ง” “สอน”

          การสื่อสารโดยใช้วิธี 3 ช. ได้แก่

          1. การชื่นชมที่เสนอความคิด เพื่อให้มีการเสนอไอเดียใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ชื่นชมที่คิดต่าง ชื่นชมที่มีความกล้า (ชื่นชมที่ตัวคน)

          2. เชิงบวก เช่น ขอบคุณที่กล้าคิด

          3. ชวนคิดต่อ เพื่อให้สามารถเอาชนะสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยได้ อย่าไปฆ่าความคิดของเขา

การนำไปใช้กับการการทำงาน

          เรียนรู้และปรับวิธีการเสนองานให้หัวหน้าโดยใช้ 5 ขั้นตอนและการสื่อสารโดยใช้วิธี 3 ช. มาปรับใช้ในการทำงานและการนำบริการหรือปัญหาหรือความคาดหวังของลูกค้าที่ไม่ตรงกันมาวิเคราะห์หาปัญหาหรือบริการที่ไม่ตรงกันและนำมาแปลงเป็นนโยบาย สื่อสารกับลูกค้า เพื่อได้รับบริการหรือความคาดหวังที่ตรงกัน