ร่วมสนับสนุนสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) เพื่อดำเนินการ โครงการชุมชนนิเวศน์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีที่ ๑ เป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้มอบแก่ นายชูพินิจ เกษมณี ที่ปรึกษา ศ.ว.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกอำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อสร้างการพัฒนาชุมชนนิเวศน์แบบองค์รวม บนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คือชุมชน องค์กรภาคราชการ และเอกชน เป็นโครงการระยะยาว ๖ ปี มีแผนที่พัฒนาทรัพยากรเป็นรายปีเชิงอนุรักษ์และเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ในรูปแบบของการต่อยอดฐานวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพองค์กรและเครือข่าย และการตลาดเชิงก้าวหน้า โดยวิธีการสนับสนุนครอบครัวนำร่อง ให้มีความรอบรู้ในสามมิติ คือ ความรู้ท้องถิ่น ความรู้สากล และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา(จากศูนย์การเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริ)

ในปัจจุบันมีสมาชิกชนเผ่าของโครงการนี้จำนวน ๔,๐๐๐ คน ซึ่งได้มีการประสานกับสมาคมอาข่าที่เชียงราย และองค์กร International Mountain Educational People in Thailand ที่เน้นการพัฒนาการศึกษาด้วยการส่งครูเข้าไปประจำในชนเผ่า และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของชนเผ่าเป็นพี่เลี้ยง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดหลักสูตรภาษาไทย อังกฤษ ผสมผสานกับภาษาชนเผ่า ในขณะเดียวกันได้ร่วมกับทางการในการจัดการสนับสนุนพี้นที่ทำกินในลักษณะอนุรักษ์ป่าอย่างกลมกลืนกับวิถีีวิตอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยประสานงานร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านชาติพันธุ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

..................................................................................................................................................

ภาพจากฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขจากการแบ่งปันความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการน่าชื่นชมนะคะ ให้ความรู้สำคัญ ๓ เรื่อง ความรู้ท้องถิ่น ความรู้สากล และประยุกต์ใช้ความรู้จากพระราชา เพื่อพวกเขาจะได้รู้เท่าทันโลก และดำรงชีวิตได้

เขียนเมื่อ 

การสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเป็นเรื่องที่ดีมากครับ น่ายกย่องครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

ชื่นชมค่ะพี่

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมการทำงานของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ช่วยเหลือชาวเขา

ผมอ่านแล้วมีกำลังใจทำกิจกรรมมากขึ้นเลยครับที่ยังมีคนเห็นโอกาสที่จะช่วยพัฒนาชาวเขา

ขอบใจพี่ใหญ่มากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม โครงการชุมชนนิเวศน์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ....เป็นโครงการที่มีคุณค่ามากๆๆนะคะ

ขอบคุณ พี่ใหญ่และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ .....ที่ช่วยเหลือชาวไทยภูเขา นะคะ


เขียนเมื่อ 

เพราะ เราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม...

ชื่นชม ครับ

เขียนเมื่อ 

เรื่องดีดี แบบนี้ ได้รับทราบแล้ว คืนนี้นอนหลับฝันดีเลยครับ

ขอบพระคุณครับคุณครู ^_^

 • ธวัชชัย
 • อ.นุ
 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • nui
 • แผ่นดิน
 • ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
 • ทิมดาบ
 • Dr. Ple
 • มนัสดา
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การสนับสนุนสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.)
 • น้องnui....ยินดีมากค่ะที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้ที่มุ่งเน้าการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและสังคมของชนเผ่าค่ะ
 • น้องหมออนามัยทิมดาบ...หากทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันบนแผนพัฒนาเช่นนี้ ย่อมช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่หลากหลายของชนเผ่าอย่างมีความสุขในทุกด้านค่ะ
 • น้องมนัสดา...ขอบคุณมากค่ะที่เห็นคุณค่าของการสนับสนุนโครงการนี้ค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...ดีใจมากค่ะที่มีความเห็นร่วมกันในการสนับสนุนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาเช่นนี้ค่ะ
 • น้องDr.Ple...ยังมีศักยภาพในมิติต่างๆที่ต้องการการเติมเต็มทั้งในเชิงวิชาการและการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
 • น้องแผ่นดิน...ใช่ค่ะ ทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่สมควรสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน
 • น้องอ.นุ...ยินดีมากค่ะที่มาร่วมมีความสุขกับโครงการนี้ค่ะ...
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/590444?3024235