ความเห็น 3020033

ร่วมสนับสนุนสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

เขียนเมื่อ 

การสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเป็นเรื่องที่ดีมากครับ น่ายกย่องครับ