ความเห็น 3024315

ร่วมสนับสนุนสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

เขียนเมื่อ 
 • ธวัชชัย
 • อ.นุ
 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • nui
 • แผ่นดิน
 • ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
 • ทิมดาบ
 • Dr. Ple
 • มนัสดา
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การสนับสนุนสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.)
 • น้องnui....ยินดีมากค่ะที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้ที่มุ่งเน้าการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและสังคมของชนเผ่าค่ะ
 • น้องหมออนามัยทิมดาบ...หากทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันบนแผนพัฒนาเช่นนี้ ย่อมช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่หลากหลายของชนเผ่าอย่างมีความสุขในทุกด้านค่ะ
 • น้องมนัสดา...ขอบคุณมากค่ะที่เห็นคุณค่าของการสนับสนุนโครงการนี้ค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...ดีใจมากค่ะที่มีความเห็นร่วมกันในการสนับสนุนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาเช่นนี้ค่ะ
 • น้องDr.Ple...ยังมีศักยภาพในมิติต่างๆที่ต้องการการเติมเต็มทั้งในเชิงวิชาการและการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
 • น้องแผ่นดิน...ใช่ค่ะ ทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่สมควรสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน
 • น้องอ.นุ...ยินดีมากค่ะที่มาร่วมมีความสุขกับโครงการนี้ค่ะ...
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/590444?3024235