CORE MODULE 2 นนส.ภาคใต้

ได้มีโอกาสเข้าร่วม อบรม นนส ภาคใต้ มาแล้ว 2 ครั้ง ทุกครั้งอยู่ไม่ครบกำหนดการอบรม

เพราะ มีภาระกิจ ซ้อนทับ ครั้งแรกมาช้า 1 วัน ครั้งที่ 2 กลับก่อน 1 ซึ่งเป็นเรื่อง ขัดกับการยึดมั่น

ถือมั่นในการประชุม ว่า"ต้องอยู่ครบ หลบพร้อม" อีกทั้งไม่ศรัทธา ผู้มาประชุมอบรมแบบ

"มาสาย นั่งหลับ กลับก่อน"

ดังนั้น จึงจึงพยายาม หาโอกาส ศึกษาเอกสาร สอบถามเพื่อนผู้เข้าร่วมอบรมที่อยู่ครบ

ในเรื่องที่ตัวเองอยู่ไม่ครบ กิจกรรมการอบรมของ นนส .เป็นแบบพี่สอนน้อง

หรือแบบน้องแสดง พี่นั่งชม แล้วมีอาจารย์ วิทยากร มาเติมเต็ม

เป็นบรรยาการการอบรมที่สร้างสุข ที่ได้เรื่องราว ได้เทคนิกในการปรับใช้

และได้วิชาการ จากเอกสารและวิทยากร การ เป็น นนส.นับเป็นเรื่องอยากเอาการอยู่

เพราะ นนส คือ "นักสานพลัง ขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

และพัฒนาสังคมสุขภาวะ" เห็นชื่อแล้วยิ่งใหญ่มาก

เมื่อก่อน อยู่ในระบบทำงานด้านคุณภาพ HA ในหน่วยงาน"นึกว่าพอได้"ที่หมายถึง ยิ่งใหญ่

แต่พอมาร่วมทัพ จับรบ สุขภาพ กับ สช. ก็ได้เห็นวิธีการ หลักคิด เป้าหมาย

ที่ต้องการผลักดันให้ รัฐ ราษฎร์ หน่วยงาน ทำงานกันแบบไตรภาคี มีหน้าที่ผลักดัน

เรื่องสุขภาพให้เป็น นโยบายสาธารณะ ของพื้นที่ ทำหน้าที่ประสาน

ไม่ให้การทำงานเกิดอุปสรรค เพราะพวกเราคือนักสานพลัง

มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆ ทั้ง สองครั้งที่ผ่านมา การอบรมจะมีโปรมลงพื้นที่

ศึกษาชุมชน ทรัพยากร และทุนทางสังคมของพื้นที่ ในครั้งที่ 2 นี้ได้ไปเยี่ยมชม

การอนุรักษ์ทรัพยากร ที่เป็นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ที่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตรัง

ได้รับ ความอนุเคราะห์ ยานพาหนะจาก ดร ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีตรัง และได้ไกด์ กิติมศักดิ์ จาก สภาพัฒนาการเมืองจังหวัดตรัง อาจารย์ ชัยพร จันทร์หอม

ตลอดการเดินทางคือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองตรัง จากอาจารย์ ชัยพร ชมทัศนา

ศึกษา ชุมชน ตามแต่ใจของแต่ละคน จะเก็บเกี่ยว ก็กลับมา สู่บรรายาศของการอบรมต่อ

จนถึ่ง สี่ทุ่ม ก็ยังมีการบ้านให้แต่ละกลุ่มต้องไปขบคิดออกแบบมาจัดการเวที

ของแต่ละกลุ่มนนส.คือนักสานพลัง ต้องเก่งในการประสาน ต้องเชี่ยวชาญในการสื่อ

ต้องกระตือรือร้นให้คนอยากมาร่วมงานด้วย เพราะคำว่า"นัก "หมายถึงเก่ง

นักสานพลังจึงต้องเก่ง ตามที่ สช ต้องการให้ออกไปทำงาน

ขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมให้ไปสู่เป้าหมาย คือชุมชนสุขภาะ....

นาก ธินธพ นายยกอบต. ท่าข้าม ร่วมเล่นกิจกรรมด้วย

เดินทางสู่กันตัง

คุณ สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล สช และอาจารย์ รอซีดี เลิศอริยพงศ์กุล สนทนาพาที เรื่อง นนส

เยาวชน มัคคุเทศน์ น้อย รอนำ นนส.ชมธรรมชาติน้ำพุร้อน กันตัง

ฟังการบรรยายสรรพคุณ น้ำพุร้อน

ไกด์กิตติมศักด์ อ.ชัยพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

นนส. ชื่อยิ่งใหญ่ จูงใจให้ทำงานมากลุงวอ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมจังครับ คลิปชาร์ดมีแต่สวยๆ เลยครับ

ใช่ครับ อาจารย์ NUI วิชาไม่รู้จบ เรียนรู้ข้อมูลการทำ ธรรมนูญสุขภาพ ด้วยเครื่องมือ ภูเขาน้ำแข็ง ความคิด

เขียนเมื่อ 

ผู้เฒ่าใจดีเราเดินสายไม่หยุดหย่อน เป็นการพักผ่อนไปด้วยนะคะ คิดถึงค่ะ

สวัสดีน้องทิมดาบ

น้องๆ เขามีทักษะในการจับประเด็น ลงคลิปชาร์ต

แล้วมีทีมถอด จากประเด็นอีกทีหนึ่ง

สวัสดี ครูหยิน

ขึ้นไปเยี่ยมเกลอ วันไหน แจ้งด้วยน่ะครับ

คิดถึงคลองตง