ความเห็น 3020483

ร่วมสนับสนุนสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมการทำงานของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ช่วยเหลือชาวเขา

ผมอ่านแล้วมีกำลังใจทำกิจกรรมมากขึ้นเลยครับที่ยังมีคนเห็นโอกาสที่จะช่วยพัฒนาชาวเขา

ขอบใจพี่ใหญ่มากๆครับ