ขอบคุณเพื่อนแท้ Go to Know

ขอส่งความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะแด่ดร.จันทวรรณ ดร.ธวัชชัย น้องต้นไม้ พี่โอ๋-อโณ และครอบครัว พี่ขจิต ท่านอาจารย์ JJ ทีมงานผู้สร้างสรรค์ Go to Know และกัลยาณมิตรทุกท่านที่เป็นเพื่อนแท้ใน Go to Know ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ดร.ป๊อปฟื้นคืนสุขภาวะและฟื้นคืนพลังชีวิตตลอดหนึ่งปีกว่าหลังเข้าใจกฎแห่งกรรมของชีวิตด้วยผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ เป็นประสบการณ์ชีวิตภายในชาตินี้ที่ทำให้ดร.ป๊อปได้ปริญญาชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป คลิกอ่านประสบการณ์นั้นของผมได้ที่นี่

ปริญญาชีวิตที่ผมได้รับหลังจากเจ็บป่วยจนเยียวยาด้วย NLP [ผมขอบคุณคุณบี คุณตี๋ และอ.Barney ที่ทำให้ผมได้เรียนรู้การสั่งจิตใต้สำนึก นับเป็นการปฏิบัติธรรมที่ตรงจริตผมมากทีเดียว]

จนมีพลังชีวิตในการแสดงบทบาทนักกิจกรรมบำบัดจิตสังคม และกำลังเผชิญกับเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ทำบุญไประดับหนึ่งกับผู้ร่วมงานที่มีแรงต้านหลายลักษณะความคิดของผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะอย่างผม ซึ่งผมก็มีความเชื่อและนับถือในคำสอนดังนี้:-

ขอบพระคุณกำลังใจมากมายจากกัลยาณมิตรทุกท่านอย่างจริงใจและซาบซึ้งที่ผมได้มีเวลาพักฟื้นและทบทวนอนาคตที่เหลืออยู่ของการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและ "มีสติอยู่กับตัวเองในปัจจุบันขณะ" ขอบคุณสื่อมวลชนหลายแขนงที่ถอดบทเรียนประสบการณ์ชีวิตของผม เช่น รายการคนต้นแบบ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง[ขอบคุณ Youtube.com] และที่สำคัญคือผมของกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ของผม รวมทั้งผู้บริหาร (อ.กานดา อ.ชนัตถ์ อ.นวลอนงค์ อ.ถนัด อ.รุ่งทิวา อ.สุวรรณี และคณาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัดทุกท่าน) ที่ช่วยสร้างความฝันของผมให้เป็นจริงคือ ผลิตบัณฑิตคุณภาพวิชาชีพกิจกรรมบำบัดให้สังคมไทย คลิกอ่านผู้มีพระคุณของผมได้จากที่นี่

และทำให้กิจกรรมบำบัดม.มหิดล ได้รับรองจากสหพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลกในวันกิจกรรมบำบัดสากลในปีนี้แล้วทำให้นศ.กิจกรรมบำบัดสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ คลิกอ่านที่นี่ ซึ่งครบรอบ 35 ปีกิจกรรมบำบัดไทย และได้ใช้เวลาคุ้มค่ากับโครงการเพื่อสังคมไทยตลอดชีวิตของผมคือ โครงการโรงเรียนการจัดการความสุข ที่มุ่งเป้าหมายพัฒนา 3 ระบบ ได้แก่

  • ระบบบ้านเรียนเพื่อสุขภาวะพลเมืองเด็กพิเศษ

ขอประชาสัมพันธ์งานสมัชชาสุขภาพในวันที่ 24 ธ.ค.ศกนี้ด้วยครับ

ด้วยความขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านผู้ชี้นำทางแห่งปัญญาจากเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาวะรุ่นใหม่หรือคศน.ที่ทำให้ดร.ป๊อปมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีสุขภาวะมากขึ้น คลิกอ่านที่นี่

และแม้ว่าดร.ป๊อปจะต้องเดินสายไปเป็นวิทยากรมากมาย แต่ความตั้งใจในฐานะพลเมืองดีของประเทศไทยคนหนึ่งคือ การได้เดินทางออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเพืิ่อบริการวิชาการให้กับบุคลากรต่างๆ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะการได้ทบทวนความรู้ที่ทันยุคสมัยและการได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดบทเรียนในหลายบริบท จะนำมาซึ่งคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับนศ.กิจกรรมบำบัดของม.มหิดล รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับสุขภาวะของอาจารย์กิจกรรมบำบัดของม.มหิดลเช่นกัน ที่สำคัญผมได้สร้างเครือข่ายต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์กับนศ.กิจกรรมบำบัดม.มหิดลได้ร่วมกันเรียนรู้ผ่านการลงมือช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตสังคมในชีวิตจริงมากกว่าการสอนเพียงแค่ตำรา คลิกอ่านบันทึกที่จุดประกายให้ผมตระหนักถึงระบบการเรียนรู้ของมนุษย์มากขึ้น เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวด่วน จนถึงในการปฏิรูปวิชาชีพบริการสุขภาพให้เป็นระบบ เช่น ลดอัตตาวิชาชีพปฏิรูปสุขภาวะสังคมไทย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (9)

ขอบพระคุณมากครับคุณยายธีและคุณประวัติพงษ์ รอดกลาง

เขียนเมื่อ 

สู้กันจนหมดลมหายใจกันนะครับ อาจารย์ ;)...

ความดียังมีให้ทำอีกเยอะ ว่าไหมครับ ;)...

เห็นด้วยกับอ.Wasawat ความดีมีให้เราคิดทำได้ทุกวันครับ ขอบพระคุณมากครับ

ขอบพระคุณมากครับพี่โอ๋ อ.ภูสุภา ท่านวอญา อ.ธิรัมภา และอ.ชยันต์

ที่จริงแล้วผมต้องเป็นฝ่ายขอขอบคุณ ดร.ป๊อป ที่ร่วมฝ่าฟันทุกข์และสุขมาด้วยกันครับ ด้วยแรงคนละไม้ละมือทีละก้าวตามกำลังที่เรามี ผมเชื่อว่าพวกเรายังได้ทำสิ่งสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศไทยด้วยกันอีกมากแน่นอนครับ

Cheers!!

ขอบพระคุณมากครับดร.ธวัชชัย และดีใจมากๆที่ได้พบมิตรภาพจากอาจารย์อยู่เสมอครับผม

ขอบพระคุณมากครับอ.ภัทรวลัย

เขียนเมื่อ 

ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี

มากจากพลังใจเพื่อการทำความดีล้วนๆเลยครับ

ขอบคุณที่แนะนำผมกับ คศน

อยากไปเรียนรู้เหมือนกัน

พยายามจัดการกับชีวิตครับ

ขอบพระคุณมากครับพี่ขจิต ไว้คศน.รุ่นถัดไปจะสอบถามพี่อีกครั้งนะครับผม