ชีวิตลิขิตด้วยวิบากกรรม

กราบขอบพระคุณน้องเก้ที่แนะนำให้ดร.ป๊อปได้เรียนรู้กฎแห่งกรรมกับน้าหญิงผู้ที่ช่วยทำญาณสมาธิพยากรณ์ด้วย ซึ่งเป็นกลยุทธิ์หนึ่่งในการเพิ่มสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

เมื่อวานดร.ป๊อปได้เรียนรู้ "กฎแห่งกรรม" ที่น่าสนใจ คือ ภพภูมิของการเกิดใหม่ การระลึกอดีตชาติ และการทำนายอนาคต อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน แต่การเปลี่ยนแปลงเวลาในโลกมนุษย์นั้นช้ากว่าโลกแห่งวิญญาณมากนัก เช่น เวลาที่เราทำบุญสังฆทาน ทำบุญด้วยเงิน นั่งสวดมนต์ทำสมาธิ กรวดน้ำหรือแผ่เมตตา (กรวดแห้ง) ฯลฯ เมื่อทำสัญญาเปิดจิตให้รับรู้เจ้าหนี้กรรมที่ส่งผลมากที่สุดในการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ที่สามารถสำนึกผิด ทำจิตให้เป็นกุศล และต่อรองให้เจ้าหนี้ได้ให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรม (ยกโทษ) และมารับผลบุญแบบระบุ "เจ้ากรรมนายเวร" โดยไม่แบ่งปันให้กับผู้ใด และควรใช้ชุดสังฑทานใหม่ พร้อมพิจารณาพระสงฆ์ผู้เป็นพระปฏิบัติดีและสวดเพื่อการทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรอย่างถูกต้อง ... ผมได้เรียนรู้ว่า "กิจกรรมเหล่านี้น่าจะมีผลเพิ่มสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (การหยั่งรู้อารมณ์จนถึงการพิจารณาการกระทำที่ดีจากความรู้สึกดีและความคิดความเข้าใจต่อระบบความเชื่อในตัวตนที่ดีด้วย) จากการฝึกปฏิบัติจิตใต้สำนึกในเวลา 90 วัน (3 เดือนในโลกมนุษย์หรือ 3 นาทีในโลกจิตวิญญาณ) ด้วยระบบการทำความดีของตัวเรา

สำหรับผมก็ได้สัญญาว่า ภายใน 90 วัน ในทุกๆวันจะสวดมนต์และนั่งสมาธิไม่น้อยกว่า 30 วัน ทำบุญมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า 1 ครั้ง และตักบาตรหรือเลี้ยงเพลแก่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมทำมหาสังฆทาน 1 ชุด (พระปางสมาธิ ผ้าไตรใช้บวชพระ บาตร ตาลปัตร ยาตำราหลวง และสังฆทานแห้ง) โดยมีการเผาใบอนุโมทนาและกรวดน้ำพร้อมระบุชื่อเจ้ากรรมนายเวร คดีและชื่อชาติก่อน

เจ้ากรรมนายเวรของผมคือ สิงโต เสื่อป่า กวางป่า ควายป่า และสัตว์ป่าทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนาม ทั้งในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ในชาติก่อนที่ดร.ป๊อปชื่อ เศรษฐีโกญจะ สมัยอินเดียที่ชอบล่าสัตว์เป็นกีฬาในฤดูผสมพันธุ์เป็นวิบากกรรม

นอกจากนี้น่าสนใจคือ น้าหญิงได้เขียนและเพ่งจิตขณะให้ดร.ป๊อปทำสมาธิจนจิตนิ่ง ก็ระบุว่า ดร.ป๊อปเวียนว่ายตายเกิดมาแล้ว 784 ชาติ เป็นผู้ชาย 50% เป็นผู้หญิง 50% (เทียบกับเวลาโลกวิญญาณคือ 784 เดือน ถ้ามากนับ 1,000 เดือนขึ้นไป) โดยชาติแรกคือ พญานาค ชาติที่แล้วก่อนเกิดมาเป็นดร.ป๊อป คือ พระบวชที่เนปาลนาน 17 ปี มรณภาพเพราะโรคหัวใจขณะมีอายุ 40 ปี เคยเกิดเป็นทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างๆ

ด้วยความอยากเรียนรู้มากขึ้น ดร.ป๊อปจึงขออ้างอิงหนังสือชื่อ "เดอะมิราเคิล ศรัทธาหรืองมงาย ของทพ.สม สุจีรา (2557)" ที่เรียบเรียงเนื้อหาได้น่าสนใจ คือ "...การเกิดใหม่...จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเก่าๆในชาติเดิมเลย เพราะได้ลืมความทรงจำเก่าไป...แล้วตกลงบุญบาปมีจริงหรือไม่...เนื่องจากการนับเวลาที่ไม่ต่อเนื่องระหว่างภพภูมินี่เอง ทำให้แม้ได้ชดใช้กรรมในนรกถึงหมื่นปีแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็อาจจะเกิดในช่วงเวลาเดียวกับเวลาที่เสียชีวิตในครั้งก่อนได้ทันที...ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทฤษฎีสัมพันธภาพ แต่จะยิ่งชัดเจนขึ้นถ้าฝึกเจริญสติจนบุรรลุญาณ 16 ... อารมณ์นี่เองที่จะทำให้ชีวิตเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ... การชดใช้กรรมก็คือการรับความรู้สึก ... การแก้กรรมที่แท้จริงคือการแก้จิตของตนเอง (หน้า 89-9ุ6)"

และเมื่ออ่านว่าด้วยเรื่องกรรม ของพระ ดร. ดับบลิว ราหุล ในหนังสือชื่อ พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร (2552) ก็น่าสนใจเข้าไปอีก คือ "... ทฤษฎีกรรมของทางพุทธศาสนามีความหมายเจาะจง บ่งถึงการกระทำที่มีเจตนาเท่านั้น ... กรรมไม่ได้หมายถึงผลของกรรม ... เรียกว่า ผลหรือวิบากของกรรม ... สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้น ... คือการรวมตัวกันของขันธ์ ๕ ... มีการเกิดและตายอยู่ทุกขณะ ... สามารถผ่านหรือโยกย้ายจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่งได้ ... ตราบใดที่ยังมีตัณหา ... ก็คงดำเนินต่อไปอยู่ตราบนั้น ... จะยุติลงได้ ... ถูกตัดด้วยปัญญาซึ่งมองเห็นความจริงแท้สัจธรรม ...(หน้า 61-65)"

ศึกษาเพิ่่มเติมในเวปไซด์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม [ขอบพระคุณเวปไซด์พุทธบูชา]

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องทบ.สัมพันธภาพของไอน์สไตน์ที่นี่ และศึกษาหนังสือ ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น ของทพ.สม สุจีรา ได้ที่นี่ [ขอบพระคุณ YOUTUBE.COM]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (12)

ขอบพระคุณมากครับอ.ภูสุภา คุณยายธี คุณบุษยมาศ และคุณส.รตนภักดิ์

ขอบพระคุณมากครับอ.นุ

ขอบพระคุณมากครับคุณ Mookda

เขียนเมื่อ 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะ ดร.

ขอบพระคุณมากครับพี่ tuknarak

ขอบพระคุณมากครับคุณ พ. แจ่มจำรัส

เขียนเมื่อ 

ดชิ่แเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะ

ขอบพระคุณมากครับพี่ Nui

ขอบพระคุณมากครับคุณอร

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาบุญนะครับ

ขอบคุณที่ช่วยกันเผแพร่เรื่องดีๆเช่นนี้ค่ะ

ยินดีและขอบพระคุณมากครับพี่นงนาท พี่โอ๋ และคุณทิมดาบ